fredag 27 april 2012

Hur ska hela Halland växa?

Halland - bästa livsplatsen, är regionens slogan. Visionen är bra, men jag har en känsla av brist ande på solidaritet mellan den stad och land som alltigenom tappar befolkning. Hur blir hela Halland bästa livsplatsen?

Min kommun, Hylte är regionens enda inlandskommun. Sedan milleniumskiftet har vi tappat ca 500 invånare. Det ger oss sämre skatteunderlag och det blir oerhört svårt att behålla den kommunala servicen på en konkurrenskraftig nivå gentemot kustkommunerna.Hur ska vi jobba för att vända trenden? Vilka initiativ ger bäst effekt?
Under dagarna tre har jag varit på en konferens med landets 60 minsta kommun. Från Örkelljunga i söder till Övertorneå i norr. Alla med max 11.000 invånare.Min
förhoppning är att Socialdemokraterna kan bli det ledande partiet för att hela Sverige ska växa.

Jag vill skicka med ett antal idéer och förslag:
+ Forskning om landsbygdsutveckling.+ Avskrivning av studieskulder vid arbete
i glesbygd. Ett system som finns i Norge
+ Difrentsierade arbetsgivaravgifter i glesbygd, även det finns i Norge.
+ Medel från vattenkraft/vindkraft ska stanna kvar iden kommun som den skapas.
+ IT infrastruktur, fiber på landsbygden ger möjligheter företagande och jobb
+ Staten ska aktivt låta myndigheter som Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Skatteverk verka lokalt i de små kommunerna.
+ Likvärdiga förutsättningar i skatteutjämningsystemet.

Politiskt står landskapet öppet att ta kommandot i att ge hela landet möjligheter att växa. För 100 år sedan bodde 85% av befolkningen och 15% i städer. Idag är förhållandet det omvända. Vi måste alla hjälpas åt att se till så att inte befolkningen på landsbygden blir andra klassens medborgare med sämre tillgång till offentlig service.

Ronny Löfquist (S)
Oppositionsråd i Hylte Kommun

Hallandsbloggen rekommenderar: Ola Möller om gör Reinfeldt om socialdemokraternas misstag?, Göran Johansson om att vi behöver höja ambitionerna i jobbpolitiken, Leine
Johansson
om att det är dags förpassa MP ur riksdagen, Martin Mobergs betraktelser om manifestationen i Oslo igår när 40 000 sjöng Barn av regnbuen och att det är dags att ta ställning, Johanna Graf om att smaken är som baken - delad, Eva Hillén Ahlström om sången i Oslo som aldrig kan dö, Veronica Palm om allmännytta vs egennytta.

onsdag 25 april 2012

Jennie Nilsson: Alliansens misslyckande måste brytas
Idag presenterade vi en del av vår vårbudget. Det är som sagt endast ett stycke ur en helhet men ett viktigt sådant. Arbetslösheten, inte minst bland de unga, är en avgörande faktor för hur väl vi rustar oss för morgondagen. Vi ligger illa till i en jämförelse konkurrensmässigt med andra jämbördiga länder, nu och även på sikt med rådande politik. Det är illa och beror på att Alliansens jobbpolitik är ett misslyckande.


Dagens besked om ett jobb- och utbildningskontrakt från oss är ett viktigt inslag i hur vi får fler i arbete. Bland de arbetslösa mellan 20-24 år är arbetslösheten bland de med gymnasial utbildning 16,0 %, det i sig illa nog. Men med de som står utan en komplett gymnasial utbildning är motsvarande siffra 38,8 %.


Alliansens politik har misslyckats. Arbetslösheten är fortsatt hög och medans halva regeringen skriker sänkta ungdomslöner och den andra är tyst så biter sig arbetslösheten allt hårdare fast. Chanserna till utbildning har man monterat ned och två tydliga exempel är Komvuxplatserna och platser för arbetsmarknadsutbildning. Inte konstigt att företagen saknar rätt kompetens och att 20 % av dem tvingas tacka nej till jobb och inkommande order på grund av kompetensbrist.
2006 låg utbildningstakten på Komvux runt 142 000 platser om året, idag är man nere på 85 000. När det gäller arbetsmarknadsutbildningar, alltså direkt kopplat till efterfrågan, låg vi 2006 på 45 000 platser men där har Alliansen skurit ned till knappt 20 000.
Dagens besked från oss Socialdemokrater går i en riktning där vi fokuserar på ansvar, både från samhälle men också som enskild individ. Vi ställer gärna krav men står också beredda att ge möjligheter.
Kortfattat bygger vår ide om detta jobb- och utbildningskontrakt på:

- Jobb enligt ”Västeråsmodellen” med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid


- Praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid

- Utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola

- Ett särskilt studiestöd eller förhöjt studiebidrag

Vårt mål är att alla ska ha en gymnasieexamen. Vi vill hellre se satsningar på utbildning och kunskap som ger oss bra konkurrensförutsättningar än att vi hänvisar unga till en ny låglönemarknad. Sverige ska konkurrera med kunskap och kunnande, inte låga löner. Idag har vi tagit ännu ett steg mot en ny jobbpolitik signerad Socialdemokratin.
 
/Jennie Nilsson, talesperson i näringspolitiska frågor och riksdagsledamot från Halland

Halland(S)bloggen rekommenderar: Martin Moberg om utbildningskontraktet, Alliansfritt Sverige om att arbetsmarknadsministern har avsiktligt svårt med siffrorna, Monica Green om utbildning för fler jobb, Tord Oscarsson om S förslag om utbildningskontrakt för unga, Alliansfritt Sverige om att moderaterna visste om att Serafen var undervärderat, Peter Högberg om att det handlar om utbildning om jobben ska ska till, HBT-sossen om utbildningskontrakt, Monica Green om hellre sammanhållen skola än en sorteringsskola, Göran Johansson om att regeringens arbetslinje finns inte, Tokmoderaten om mitt i allt eehhh, ahhh, ööhh...., Martin Mobergs betraktelser om ideologiska skygglappar ko(m)binerat med tystnad, Ingvar Persson på Ab:s ledarblogg om välkommen tillbaka Sanna Rayman,

Media: DN, DN2SVD1, SVD2, SVT1, SVT2, SVT3, SR, AB, EXPR1, EXPR2, GP, ETC, AIP, ROD, Nyheter24, DI,         

lördag 21 april 2012

Ronny Löfquist: Reklamfilm istället för äldreomsorg

Lördagskväll, reklampaus i en film, på en kommersiell Tv kanal. OLW, Viasat eller BMW, helt okey. Men i min TV görs det reklam för äldrevård!

Reklamen talar om att dina äldre anhöriga kan göra "vad dom vill, när dom vill", "Buisness as usel" i riskkapitalbolagens värld. På bästa sändningstid vill de få svenskarna att köpa vad de vill, när de vill.  Men inte mig, Jag vill ha äldrevård för mina skattepengar! Är det för för mycket begärt?

I höstas, när Caremaskandalen härjade som värst kritiserade jag högerpolitiken i en debattartikel i Hallandsposten. Kommunens ledande moderat kallade då mig då för Hyltes egna Eric Honicher!

Våra gamla ska vi vårda med kärlek och omsorg. Min kommun Hylte har, enligt SKL, landets bästa hemtjänst. Vår hemtjänst är i kommunal regi. LOV-förespråkarna är numera tysta i kommunfullmäktige. Jag vill att mina skattepengar ska gå till vård, skola och omsorg, inte till reklam på bästa sändningstid. 

RONNY LÖFQUIST(S)
Kommunalråd i Hylte


Halland(S)bloggen rekommenderar: Anders Widén om att SvD vilseleder väljare i sin rapportering,(S)atsa på en hållbar utveckling uppmanar Martin Moberg, Ola Möller frågar sig om vapen till Norge är OK då, Staffan Lindström med en bloggpost som vaccinerar 95 barn, Roger Mörtvik om att det är dags att växla upp jobbpolitiken,   

Media: DN1, DN2SVD1, SVD2, AB, EXPR, GP,    

fredag 20 april 2012

Adnan Dibrani: Borgs siffertrix och misslyckade jobbpolitik

Regeringens löfte var att bryta utanförskapet. Både i valrörelsen 2006 och 2010 var målet att skapa fler jobb och bygga en stark arbetslinje. Men enligt Riksdagens utredningstjänst, Rut, fattas det 42 500 jobb för att nå upp till den nivå som gällde år 2006. I Hallands län var ungdomsarbetslösheten 22,2 procent för ungdomar mellan 15-24 år enligt statistik från ekonomifakta.
Regeringen framhåller att sysselsättningen har ökat sedan 2006, men talar inte om att befolkningen i arbetsför ålder, under samma period, har vuxit ännu mer. Det innebär att den så kallade sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder som jobbar, har sjunkit.

Anders Borg har hävdat att det är mycket få europeiska länder som kan uppvisa en sådan sysselsättningsökning som Sverige haft sedan år 2006 (Dagens Industri 29/2). Sanningen är att andelen som jobbar har minskat mer i Sverige än i EU totalt. Mellan tredje kvartalet 2006 och samma kvartal 2011 minskade sysselsättningsgraden med 0,6 procentenheter i Sverige medan minskningen för hela EU stannade på 0,3 procentenheter. En lång rad europeiska länder - Österrike, Belgien, Tyskland, Norge, Polen, Tjeckien, Slovakien, Malta, Frankrike och Nederländerna - har haft en bättre utveckling av sysselsättningsgraden än Sverige (Eurostat).

Vi menar att det nu behövs ny inriktning på den ekonomiska politiken.

1. Vi vill ha en strategisk samverkan mellan politik, arbetsmarknadens parter och akademin. En aktiv närings- och forskningspolitik är basen för tillväxt och fler jobb.

2. Om Sverige ska klara den globala konkurrensen måste vi konkurrera med kompetens, inte låga löner. Vägen till jobb, tillväxt och jämlikhet börjar i en bra skola. Sverige har under flera år tappat i internationella kunskapsmätningar i skolan.

3. Vi vill höja kunskapsnivån och öka likvärdigheten i den svenska skolan. Det behövs också en brett kompetenslyft på svensk arbetsmarknad så att människor kan ta de jobb som växer fram. Vi vill ersätta regeringens ineffektiva arbetsmarknadspolitiska bombmattor med precisionsinsatser riktade mot de grupper som möter högst trösklar för att komma i jobb. Vi tänker inte rulla tillbaka regeringens jobbskatteavdrag. Hushållen har inrättat sin ekonomi efter dessa.

Sverige och Halland behöver mer verkningsfulla åtgärder. Det duger inte att ha en ungdomsarbetslöshet som är så hög som vi ser idag. Politik är att välja, och den sittande regeringen har valt skattesänkningar till de som redan har det bra, framför satsningar på fler jobb, fler utbildningsplatser och möjlighet till vidareutbildning för de som behöver omskola sig. Vi socialdemokrater vill mer och jag ser verkligen fram emot valrörelsen 2014.

Adnan Dibrani

Riksdagsledamot (S)

Halland(S)bloggen rekommenderar: Peter Johansson om att DN & AB sågar Arkelstens utspel, Daniel Swedin på Ab:s ledarblogg om en bra dag på jobbet, Arkelsten, Alliansfritt Sverige om Arkelstens bloggande om Shell 14 ggr, Martin Mobergs betraktelser om Engströms misslyckande med arbetslöshetsbekämpningen, Roger Jönsson om när ska Europa växa vidare?, Eva Hillén Ahlström om Kents berättelse om arbetslöshet och Arbetsförmedlingens regelhinder, Veronica Palm om bättre att ta ansvar än att skuldbelägga hushållen för bolåneökningen, Peter Högberg om när han strippar på Sergels Torg, Ulf Bjereld om Lena Adelsohn Liljeroth och problemet med att bli en del av ett konstverk,

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, AB1, AB2, AB3, AB4, EXPR1, EXPR2, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVT1, SVT2, SR, GP,

måndag 16 april 2012

Aida Hadzialic: Vi har högre ambitioner

Idag presenterade regeringen sin vårproposition. Det är en tom och fattig sådan där man inte satsar framåt, man står bara och stampar. Vi välkomnar att Magdalena Andersson driver jobb- och näringslivspolitiken så som hon gör och kan samtidigt berätta att vi i Halland delar den offensiva linjen.


Vi halländska socialdemokrater tycker att jobb- och näringslivspolitiken ska högprioriteras. Den enkla ekvationen är att jobb och företagande ger ekonomi, och ekonomi ger välfärd. Och den tanken är socialdemokratins kärna.

Därför har en arbetsgrupp för jobb och näringsliv bildats och jag har fått den fina äran att leda det arbetet. Utgångspunkten är att vi ska formulera idéer för en konkret politik som ger fler jobb och växande halländska företag samt att våra förslag ska bli kända i god tid innan valet 2014.

I veckan sammanträdde gruppen för första gången och redan då konstaterades att det finns mycket att göra för att förbättra förutsättningarna för Hallands näringsliv. Några av sakerna som nämndes var en god infrastruktur, neutrala elpriser, vässad matchning mellan arbetskraftens kvalifikationer och näringslivets rekryteringsbehov, förbättrad service från det offentliga bl a genom effektivare tillståndsprövning, ökad tillgång till riskkapital, lyft för ung företagsamhet och så vidare.

För att förankra våra förslag så bra som möjligt kommer vi självfallet att samtala med företag, arbetsmarknadens parter, akademin, tankesmedjor och andra. Vi kommer likaså att bjuda in till ett antal öppna möten och seminarier för en dialog om den halländska ekonomin, jobben och tillväxten.

För den som vill kontakta oss för att prata om framtidens halländska näringsliv är självfallet välkommen att göra det. Kontaktuppgifterna finns här på hemsidan.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Martin Mobergs betraktelser 1 om din biljett till framtiden - hur långt vill du nå?, 2 om bilder från den gångna helgens partidistriktskongress i Ronneby, Göran Johansson 1 om borgerliga önskedrömmar, 2 om att som man frågar om ingångslöner får man svar, Tord Oscarsson om att Borg siktar på ett femte jobbskatteavdrag, Leine Johansson om att Reinfeldt är rädd för att ge föräldrar chans till jobb, Veronica Palm om är det inte pinsamt låg ambitionsnivå?, Ola Möller om Borgs vinnande stil oavsett vad han hittar på, Peter Johanssonom en svarslös och passiv Borg som tappade glorian i Agenda, Alliansfritt Sverige om arbetslinjen som inte fungerar - soppköerna är tillbaka, Unionen Opinion om att investera i kunskap och kompetens, Peter Andersson om en vårbudget som blev en utredningsförteckning, Roger Jönsson om vårbudgeten som komma skall idag, Peter Högberg om att Borg liknar GP,Thomas Böhlmark om Borgs förträfflighet, Annarkia om en helg med bl a medvind för S, Helga von Pitbull om en ny kursdag i ett fas 3 projekt,Nemokrati om Hatt&Borgs förslag som leder till "tyst massmord" och fortsatta "brott mot mänskligheten",

Media: SACO, Unionen, Sydöstran, Dala-demokraten 1, 2, Värmlands folkblad, Ab 1, 2, Västerbottens folkblad, SvD 1, 2, 3, DN 1, 2, 3, 4, 5, SVT 1,2, Folkbladet, Expr 1, 2, SvD, Dagbladet 1, 2, SR 1, 2, Arbetarbladet,Länstidningen, Norrländska socialdemokraten 1, 2, 3, Piteå-tidningen, Hallands Posten, Gotlands folkblad 1, 2,

fredag 13 april 2012

Per Persson och Lise-Lotte Bensköld-Olsson: Den årliga "bikten"


Den årliga "bikten" i Region Halland är nu avklarad. Hur olika partier värderar och läser en årsredovisning visades på onsdagens fullmäktigedebatt.
Vi har brister även i Halland och det krävs mod både att se och erkänna men också vilja att göra något åt dem. Som exempl så är det alltför många barn- och unga får vänta på behandling inom psykiatrin. Ojämlikheten inom vården ökar.

Handlingskraft saknas när det gäller att ta tag i de skenande kostnaderna inom den specialiserade vården. Det pratas mycket om hur viktig närsjukvården är men det händer ingenting. Vi har ofta lyft behovet av att se över, förbättra och utveckla vårt befintliga vårdval. I det offentliga rummet har vi sällan blivit motsagda men sen har frågan fallit i glömska. Nu vill i alla fall inte vi vänta längre! Det är dags att lyfta upp denna frågan högst upp på dagordningen nu.


Självkritik är en dygd men att en gång om året stå i talarstolen och tala om vad som är fel och vad som borde åtgärdas förpliktigar faktiskt även till att verka mellan åren för en förbättring.
Särskilt för små stödpartier som centern, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartierna som faktiskt sitter i den moderatledda majoritet som styr Halland.

Ur led är tiden när majoriteten avkväver besked från oppositionen varför saker inte blivit genomförda. Det saknas en tydlig politisk styrning och ledning i Region Halland.

Vi är beredda att ta över om vi får väljarnas förtroende i valet 2014.

Lise-Lotte Bensköld-Olsson
Regionråd och 2:e vice ordf i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Per Persson
2:e vice ordf i Regionstyrelsen

Halland(S)bloggen rekommenderar läsning av: Martin Moberg om Reinfeldts marsch på ett och samma ställe, Peter Johansson om Hillevi Engströms "Bussiga klubben"linje, Ola Möller om borgerlig lögn, förbannad lögn och statistik, Roger Jönsson om bidde det ingenting Fredrik Reinfeldt?, Peter Johansson om O regering - ditt namn är tomgång, Veronica Palm om ett fjuttigt utspel, Peter Andersson om vårbudget och oppositionsförslag - retorik och skarp politik?, Göran Johansson om att mer än 100 000 elever saknar skolbibliotek, Tord Oscarsson om att få utförsäkrade fick arbete, Thomas Böhlmark om hur stort är egentligen reformutrymmet?,

Media: SR, SvD, Arbetarbladet, Dagens Arena, DI, Länstidningen, DN 1, 2, Piteå-tidningen, SvD, Flamman

onsdag 11 april 2012

Ronny Löfqvist: Som ett barn på jakt efter uppmärksamhet


Centerpartiet föreslog förra veckan sänkta ingångslöner på hela den svenska arbetsmarknaden. Annika Qarlsson, talesperson i arbetsmarknadsfrågor för partiet talar om sänkningar på mellan 20-25 procent av ingångslönerna. Sänkta ingångslöner, inte bara för ungdomar utan för alla åldersgrupper, ger fler jobb enligt Centerpartiet. Då ställer jag mig frågan vem eller vilka som kommer att utnyttja centerns lågprismarknad av arbetskraft.

Naturligtvis måste rimligen centerstyrda kommuner passa på och
spara kommunala skattepengar med billiga anställningar. Därför lämnade jag igår in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande i centerstyrda Hylte. Mina frågor till Lennart Ohlsson (C) är:

-Vilka lönenivåer anser Lennart Ohlsson är lämpliga som ingångslön för en sjuksköterska, undersköterska inom kommunens omsorg. Vilken lön anser Centerpartiet en personlig assistent
och personal inom kök och lokalvård bör ha?

-Hur många nyanställningar beräknar Lennart Ohlsson att Hylte Kommun kan göra om
ingångslönerna sänks med 25 procent?

Svaret lät inte vänta på sig. I dagens Hallandspost får jag och Jennie Nilsson svar på vår debattartikel från förra veckan om Hylte Kommuns stora problem på arbetsmarknaden. Svaret var rutavdrag, krogmoms och sänkta ungdomslöner. Avsändare var Ohlsson i Hylte och
centerns riksdagsman ifrån Halland Ola Johansson. Så tydligen ska Hyltealliansen i tex personalutskott sätta ingångslöner för kommunens anställda!

Vart tog det ansvarsfulla centerparti som vi i Hylte i så många år samarbetat med? Just nu låter de som som ett barn som skriker efter uppmärksamhet. Fortsätter de på den inslagna vägen så är nog partiets opinionssiffror på 3-4 % snart ett valresultat.

//Ronny Löfqvist, kommunalråd i Hylte kommun

Lästips: Martin Moberg med ett inlägg kopplat just till Lööf.

Halland(S)bloggen rekommenderar läsning av: Thomas Böhlmark om förtroende och besked, Ola om varför det bara är (S) som är statsbärande, Peter Johansson om att Svensk Näringsliv har bäddat sin egen säng, LO-bloggen om framgången med ”mitt Sverige",

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, SVD, SVT, EXPR, Folkbladet, Norrköpings tidningar, Dagens arena, DI, Helsingborgs dagblad.

Hallandslaget bloggarVälkommen till nystarten av Hallandsbloggen!
Här kommer vi som leder det politiska arbetet runt om i Halland blogga tillsammans. Vi är tre
riksdagsledamöter, två regionråd och inte mindre än sju kommunalråd. Du kan läsa mer om oss under fliken som heter just "om oss".

Vi kommer blogga om stort som smått och alla utifrån våra olika perspektiv. Att vi gör det gemensamt är egentligen självklart. Politik hänger ihop och i Halland vi vill gärna fokusera på helheten, från kommun, via region och upp på riksdagsnivå. Så var beredd på en blogg där bredden är lika stor som politiken.

Vi är också nyfikna på vad du tycker! Du har möjlighet att kommentera alla våra inlägg och vi diskuterar gärna dem. Dock modererar vi alla kommentarer för att säkerställa att de är i linje med lagstiftning och hör till ämnet som inlägget berör.

Har du förslag eller synpunkter redan nu? Under fliken "kontakta oss" finns uppgifter kring hur du når oss.

Så än en gång varmt välkommen till Hallandsbloggen och ett gäng som tänker ge järnet för en valseger 2014! Möjligheternas Halland!

Halland(s)bloggen rekommenderar läsning av: Martin Moberg om käbblet kring Afghanistan inom FP, Peter Johansson om käbblet i FP om Afghanistaninsatsen, Kristian Krassman om att politik är en förtroendebransch, Alliansfritt Sverige om en M-politiker som köpte gymnasium till underpris, Göran Johansson 1 om en sjukförsäkring för alla, 2 om att staten bidrar till lönedumpning, Staffan Lindström om att de är genomskådade, Essbeck om vad bra opinionsmätningar i grund och botten bara är, Helga von Pitbull om att ett gott skratt förkortar fasan, Olov Abrahamsson om Kjell Rautio som talade om välfärd på NSD:s seminarium i Kiruna.

Media: DN1, SVT, SVD, AB1, AB2,