onsdag 30 maj 2012

Jana Nilsson: (S) vision för Varberg med fokus på jobben

Under det senaste året har vi i Varberg arbetat med att ta fram en vision för hela kommunen, Vision 2025. I detta arbete var vi tidigt överens om att vi skulle försöka enas över partigränserna och försöka få fram en vision som alla partier kunde stå bakom. Dessutom inbjöds Varbergsbor och företag att delta i visionsarbetet. Närmare tusen personer deltog i fokusgrupper eller lämnade enskilda synpunkter.

Från vår sida var det enkla skälet till att vi villa arbete på detta sätt, att visisonen sträcker sig över tretton år och det innebär att vi kommer att ha flera val under denna period. Vi har ju för avsikt att göra vad vi kan för att ta över styret i kommunen efter nästa val och då kändes det viktigt att ha en vision som var väl förankrad och höll över tiden. Detta arbete fungerade väldigt bra. Jag tror att alla partier kände att de fick in sina synpunkter i arbetet och därmed kunde vi i full enighet i kommunfullmäktige anta visionen i november.
Själva visionen lyder ”Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt”. Därtill finns ett antal skrivningar om vad detta innebär. Självklart är det så att vi kommer att ha olika sätt att nå denna vision, olika sätt att tolka vad den innebär och olika sätt att prioritera vilka frågor som är viktiga att arbeta med. Samtidigt känner jag att själva visionen innehåller väldigt stora möjlighetera att lägga förslag och driva frågor om hur vi vill utveckla Varberg på ett positivt sätt för oss Socialdemokrater.

När visionen väl var tagen, togs arbetet med att ta fram mål och inriktningar för denna mandatperiod fram. Detta arbete har vi Socialdemokrater däremot självklart genomfört inom partiet och i tisdags i Varbergs Kommunfullmäktige hade vi debatt och tog beslut. Här förlorade vi naturligtvis eftersom vi sitter i opposition, men vi har tydligt lagt vår inriktning och visat på starka Socialdemokratiska mål som vi kommer att slåss för och det är väldigt viktigt.
De allra viktigaste målen vi Socialdemokrater föreslog är:

Alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i grundskolan/gymnasiet, med minst godkänt i alla ämnen.
Alla äldre och personer med funktionsnedsättning skall känna att de har ett tryggt och stimulerande liv.

Ge kommunens invånare och företag goda möjligheter att välja ekologiska och hållbara alternativ.
Alla arbetslösa under 25 år i Varberg ska erbjudas sysselsättning av kommunen i form av arbete, traineetjänster, praktik eller utbildning för att öka deras anställningsbarhet.

Kommunen skall till 100 % ligga i fas när det gäller framförhållning med färdiga planer och långsiktig markberedskap för bostäder och offentlig service.
Jana Nilsson, oppositionsråd, Varberg

Lästips: Martin Moberg om unga arbetslösa och A-kassan.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Peter Johansson om motion 2013 - en reformerad a-kassa, Martin Moberg 1 om att landstinget Blekinge ger 250 unga en chans till ett juste sommarjobb, 2 om socialdemokraternas förslag till utbildningskontrakt för unga, Lena Sommestad om att Sverige bör värna om de generella barnbidragen, Unionen Opinion om den missvisande arbetslöshetssiffran, Enn Kokk om att det estniska centerpartiet läcker medlemmar, Interasistmen.se 1 om analfabeter och islam - myterna bemötta, 2 om SD Partille som visar på en bred politisk vision, Martin Moberg om Reinfeldts svajiga ledarskap och KU:s kommande kritik av flera av statsråden i Reinfeldts minoritetsregering.

Media: Folket 1, 2, Arbetets marknad, Gotlands folkblad, Arbetarbladet, Västerbottens folkblad 1, 2, Kommunalarbetaren 1,2, 3, 4, 5, 6, DN, Värmlands folkblad, Länstidningen, Piteå-tidningen

Hans Hoff: Att stoppa trakasserier på nätet blir nu möjligt

2009 drabbades ett 40-tal unga tjejer i Falkenberg av trakasserier på nätet, många av dem känner jag personligen. Till slut blev det, efter många turer, en fällande dom för de brottsmisstänkta. Men det var ingen lätt kamp att föra och många av de unga tjejerna kände sig förbisedda och svikna av att de inte fick övergreppen riktigt tagna på allvar av myndigheterna.

Den här typen av problem på nätet har tack och lov börjat blivit mer uppmärksammat och vi kan numera, i princip, dagligen läsa om liknande fall. Där till är det ganska rimligt att anta att mörkertalet är mycket stort. Tyvärr har inte den lagstiftande församlingen och myndigheterna riktigt varit i takt  med  tiden. Ärekränkningsbrotten på nätet har inte varit lätta att komma åt och lagstiftningen har inte riktigt hängt med i den nätbaserade utvecklingen som idag är vardag för de flesta av oss, inte minst bland våra barn och ungdomar.
Men för ett par veckor sedan är nu ett steg i rätt riktning taget. Min motion om att underlätta för polis och åklagare att inhämta digitala uppgifter i brottsutredningar kring trakasserier på nätet är nu antagen av Riksdagen. Från den 1 juli i år kommer myndigheterna att ha betydligt bättre förutsättningar att klara upp den här typen av brott. Jag har själv drivit just den här frågan under flera års tid och är nu mycket nöjd att den nu blir till verklighet. Här ett klipp från TV4 nyheterna om detta.
Det här är ett litet steg i rätt riktning i hur vi hanterar brott som sker på nätet. Sannolikt kommer  det behövas göra fler lagändringar framöver för att möta livet på Internet där även brottsligheten finns och verkar på olika sätt.

Min stora förhoppning är nu att fler brott ska klaras upp och att man ska känna sig "trygg" med att anmäla sådana brott gör skillnad, att myndigheterna tar det på största allvar. Vidare tror jag att det är mer kunskap på området vi alla behöver, ungdomar, föräldrar, vuxna och inte minst vi politiker. Ska vi möta nutidens brottslighet på nätet i alla dess former så krävs både medvetna ungdomar, engagerade föräldrar och en lagstiftning som är i takt med tiden.

Som föräldrar handlar det om att vi måste se och prata med våra barn. Då kan man också tidigt se tecken på om något inte står rätt till och chansen för att det skulle kunna vara "nätrelaterat" är inte alls orimlig. På så sätt arbetar vi förebyggande och i ett skarpt läge ska alla känna att man har myndigheterna och lagstiftningen på sin sida. Ingen människa, ung som gammal, ska behöva acceptera att bli utsatt för trakasserier och eller hat i olika former på nätet.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Göran Johansson om att fattiga barn sjunker djupt, Annarkia om att i Sverige riskerar fler barn livslångt utanförskap än i jämförbara länder, Alliansfritt Sverige 1 om alliansens jobbsatsning: 25 jobb,2 om dagens WTF: "Hårdmetallic", Martin Moberg om en ytterst pinsam barnfattigdomsrapport från UNICEF eller hur Reinfeldt?, Marika Lindgren Åsbrink om regeringens politik och dess påverkan på de allra fattigaste, Veronica Palm om vad bostadsministern inte talar om, Staffan Lindström om att regeringens modeller som inte håller, Peter Johansson om Reinfeldts praktarselfiasko som stavas kulturarvslyftet,

Media: SR 1, 2, SVT 1, 2, DN 1, 2, 3, GP 1, 2, TV 4 News, SvD, Gotlands folkblad, Folket, Folkbladet, Östran

måndag 28 maj 2012

Ronny Löfquist: Barnomsorg på obekväm arbetstid - men inte i Hylte!

Nyligen fattade riksdagen ett beslut som kommer att underlätta vardagen för många småbarnsföräldrar i landet. På ett socialdemokratiskt initiativ beslutade en majoritet att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till stimulansbidrag så att kommunerna i ökad utsträckning kan erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Mot förslaget röstade Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Enligt ordföranden i utbildningsutskottet Margareta Pålsson (M) är det osäkert om det finns behov av barnomsorg.


I Hylte Kommun går borgerligheten ännu längre. Vi socialdemokrater har motionerat till fullmäktige om att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa barnomsorg på obekväm arbetstid. En enig borgerlighet beslutade i kommunstyrelsen att förslaget ska avslås, med hänvisning till att det inte finns något behov. Hur kan man veta det utan att fråga ens fråga kommunens föräldrar?

I takt med att samhället har förändrats är idag många arbeten förlagda utanför 7-16.Hyltes arbetsmarknad består till stor del av verkstads och pappersindustri. I offentlig sektor har vi många arbetstillfällen inom vård och omsorg. Många av dessa arbetstillfällen har tider som är obekväma. Vår grannkommun Halmstad erbjuder barnomsorg på obekväm tid. Laholm och Falkenberg har konstaterat att behov finns och jobbar för att införa den utökade servicen.

Med det borgerliga styret i Hylte Kommun kommer föräldrarna även i fortsättningen få anpassa sina arbetstider till dagis öppettider. Man får fixa med annan barnvakt, gå ner i arbetstid eller tacka nej till jobb. Slutligen ska det bli intressant hur Hyltealliansen kommer att hantera ett kommande statligt stimulansbidrag. Jag utgår från att man inte kommer att söka bidraget då det tydligen inte finns något behov. Eller är det så att behovet kommer om någon annan betalar?

Ronny Löfquist (S)
Oppositionsråd i Hylte Kommun

Halland(S)bloggen rekommenderar: Ledarskribenten Marianne Holm påstår att pengar som finns inte finns, Martin Moberg om högern, det fria skolvalet och vinsterna, Marika Lindgren Åsbrink om hur regeringen gjort människor fattigare, Eva Franchell om hur man väljer den bästa skolan, Staffan Lindström med en ode till Kålle, Sebastian Stenholm om så ska en räka skalas enligt Reinfeldt och Borg,

Media: DN1, SVD1, SVD2, SVD3, SR, AB,     

tisdag 22 maj 2012

Aida Hadzialic: Friskolorna dränerar våra gymnasier

Igår eftermiddag var jag på Sturegymnasiet här i Halmstad. Där arrangerade de båda lärarfacken en hearing med anledning av de planerade storbesparingarna på gymnasieskolan. Oroliga lärare och elever hade samlats för att få besked från politiker i kommunen om hur man ser på frågan. Jag delar verkligen deras oro och kan bara slå fast att vi motsätter oss oansvariga besparingar på en redan hårt ansatt gymnasieskola. Vi kommer rösta nej till besparingarna.

Moderaterna med stödpartier tänker alltså varsla 70 gymnasielärare i Halmstad. Vi har länge varnat för att den borgerliga skolpolitiken skulle utarma Halmstads gymnasieskola och i dag är vi där.

Moderaterna, Folkpartiet och de övriga högerpartierna har ivrigt bejakat etableringen av fler och fler fristående skolor i Halmstad. I dagsläget har de över 20 procent av den så kallade ”gymnasiemarknaden” i Halmstad och den siffran förväntas bara öka.
Samtidigt har rapporter visat att den kommunala gymnasieskolan håller betydligt bättre kvalitet än friskolorna, på område efter område. Bland annat ifråga om betyg, lärartäthet och andelen behöriga lärare.


Dessvärre ser vi sedan länge hur friskolorna tar resurser från den kommunala skolan. Förra året kostade friskolorna kommunen cirka 10 miljoner kronor, vilket är pengar som kunde ha använts i den kommunala skolan. Fortsätter den här negativa trenden är det enbart en fråga om tid innan någon av Sture-, Sannarps- eller Kattegattgymnasiet måste läggas ner. Detta har vi också klargjort utan att få respons hos de borgerliga partierna.

Vi menar alltså att den förda borgerliga friskolepolitiken är en viktig orsak till varför våra gymnasieskolor nu dräneras. Friskolebejakandet skapar helt enkelt en omfördelning från våra kommunala gymnasieskolor till friskolorna, vilket i slutänden drabbar elever och lärare.

Moderaten Dag Hultefors försökte igår få det att framstå som om vi vore emot valfrihet och även friskolor. Det stämmer inte, vi bejakar båda men vi behöver ett system som ger våra kommuninvånare valuta för skatteintäkterna och där skolan håller hög kvalité.
Avgörande för skolan är lärarna. De är ryggraden i skolan och de som gör skillnad när det kommer till kvalité och uppnådda resultat. Politikens uppgift är att ge dem de bästa förutsättningarna för att klara av det uppdraget. Det omöjliggör det moderatledda styret med sina storbesparingar. Vi har högre ambitioner och vill ge lärarna förutsättningar för att utöva sitt viktiga och avgörande arbete.
I eftermiddag arrangerar gymnasieelever en demonstration på Stora Torg innan kvällens Kommunfullmäktigemöte. Jag delar våra gymnasieungdomars oro och är imponerad av deras engagemang. Självfallet kommer även jag vara på plats.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Peter Andersson om att det här är ingen regering i människors vardag, Social Aktion Nu om unga som serverar soppa i protest mot fattigsamhället, Alliansfritt Sverige om att Engström och Kristersson är nöjda med otryggheten, Solrosuppropet om att Axén upprepar sig igen och igen..., Markus Mattila om Kristersson som tycker att sjukförsäkringen är tryggare än tidigare..., Löntagarbloggen om att Sverige idag har en undermålig a-kassa, Peter Johansson om + 10 öre på skatten är skolan värd, Staffan Lindström om en bra dag trots allt, Martin Moberg om vad som är skolans viktigaste uppgift.

MediaArbetarbladet, Ab, AiP, Dagens Arena, Piteå-tidningen, Östran, Värmlands folkblad, Länstidningen, SR 1, 2, TCO-tidningen, Västerbottens folkblad, Dagbladet, Sydöstran, Norrländska socialdemokraten 1, 2

lördag 19 maj 2012

Anders Rosén: Skatepark och kallbadhus

Jag har ett av Halmstads finaste och viktigaste uppdrag. Tillsammans med min kommunalrådskollega Aida Hadzialic och övriga sossar i vår kommun kan vi påverka för våra invånare viktiga beslut. Låt vara att vi är i tillfällig opposition, våra idéer och visioner måste leva och utvecklas. Dessa idéer växer dels fram internt i partiet eller i våra många kontakter med medborgare, vår personal och inte minst näringslivet/arbetslivet.

Under de senaste åren har ett antal förslag blivit till verklighet. Det allra bästa exemplet är skateparken som är ett mönsterexempel på hur man gått från idé tills att vi idag kan ståta med en av Sveriges bästa och största skateparker. Det finns många positiva effekter och erfarenheter som gjorts utifrån detta projekt. Iden växte fram genom mina gamla kontakter ifrån fritidsgården och Halmstads skateboardklubb. Det är alltså ett förslag som kom ifrån ungdomarna själva. Jag skrev en motion till fullmäktige som röstade igenom motionen och bollen var i rullning.

En  aspekt som varit vägledande och helt avgörande för hela processen är att olika intressenter hittat samverkanslösningar. Projektet hade inte blivit av om inte arbetsförmedlingen och det kommunala bostadsbolaget HFAB varit drivande och sett potentialen. En annan aspekt är att det fungerade också som ett arbetsmarknadsprojekt där flertalet av ungdomarna fick jobb efter sin tid på bygget.

Jag ser detta som ett mönsterexempel på hur en ide växer fram och med mångas stöd blir genomförd.

Ta till exempel idén om att bygga ett kallbadhus i vår kommun. En kuststad skall givetvis ha ett kallbadhus. Det finns i Båstad, Höganäs, Malmö och i Varberg, så varför inte i Halmstad? Jag är helt övertygad om att vi kan med gemensamma krafter kan bygga ett kallbadhus. Med gemensamma krafter menar jag Halmstads Kommun, Arbetsförmedlingen och lokala företagare som mycket väl skulle kunna profilera sig genom ett engagemang i en sådan här anläggning. Det vore jätteroligt tycker jag om vi kunde göra denna idé till verklighet. Platsen kan vi alltid diskutera, vi har ju en lång kustremsa.

Det är nog bra med handlingsprogram och planer men ibland måste även vi politiker få skjuta ifrån höften och genomföra goa idéer direkt från våra medborgare. Det måste finnas idéer bakom varje bokslut.

Anders Rosén
Kommunråd i Halmstad

Halland(S)bloggen rekommenderar: Ola Möller om den stora Stockholmsfrågan i valet 2014, Martin Moberg om därför dags att sluta tala om etnicitet, Peter Andersson om att Skolinspektionens kritik bör öppna ögonen på Huddinges ledning, Peter Johansson om att det är dags att avskaffa Medlingsinstitutet, Monica Greenom jobb åt alla inte bara "etniska svenskar", Göran Johansson om kulturen en spegel av verkligheten.

Media: SvD1, SvD2, DN,   

fredag 11 maj 2012

Aida Hadzialic:Tåg ska man inte behöva åka på chans

Sitter på tåget mot Södertälje som justpasserat en av Västra Götalands sjöar. Jag tycker egentligen om att åka tåg för det ger tid till avslappning och någon form av eftertanke när man susar förbi genomdet svenska landskapet. Riktigt bra blir det som i skrivande stund när en doftav kaffe sprider sig och jag sträcker mig efter kaffekoppen som smakar underbarten tidig morgon. Jag har självklart också prioriterat att åka tåg av miljöskäleftersom tågen fortfarande är vårt mest hållbara transportmedel. Men som sagt,jag tycker egentligen om att åka tåg.
...
Även om vi verkar hålla oss till tidsschemat den här gången så undrar jag fortfarande om vi kommer fram i tid. Eller om jag kommer varatvungen att stiga av tåget för att byta till buss och därefter köras genomskogarna på krokiga landsvägar innan vi kommer fram? Så har det nämligen blivitalldeles för ofta, gång på gång har jag fastnat någonstans, inväntatersättningsbuss- eller taxi och i slutändan kommit fram ett par timmar för sent.Inte sällan sent på natten. Det är nästan bisarrt och jag är sannolikt inteensam om att tycka det. Och senaste gången jag fastnade bestämde jag mig för att nu flyger jag, trots att det tar emot. Så har det också blivit men jag villgärna tro att tågen har börjat rulla ordentligt och idag är jag på spåret igen.
...
Pudelns kärna i debatten om våra tågs framkomlighet ärsåklart att infrastrukturen, järnvägsnätet i det här fallet, är eftersatt.Stora investeringar behöver genomföras för att järnvägsnätets kvalitet skahöjas vilket kommer ge nöjdare och fler tågresenärer. Den andra minst likaviktiga dimensionen är att infrastrukturen är en nations ryggrad och centralför tillväxtmöjligheter. Ytterst innebär en dålig infrastruktur attsamhällsekonomin blir lidande vilket i sin tur kan kosta oss såväl jobb somvälfärd. Infrastruktur är alltså en lönsam investering, jag brukar säga att härstoppar du in en krona och får tio kronor tillbaka. Särskilt när det kommertill sysselsättningen blir infrastrukturen en förutsättning för jobb och företagande men också självainfrastrukturutbyggnaden ger direktajobb.
...
Jag tycker självklart att Sverige behöver ett ordentligtinfrastrukturlyft. I Halland behöver vi stärka vår järnvägskapacitet såväl inord-sydlig riktning men också från kusten mot inlandet. Just det väst-ostligaperspektivet tenderar att hamna i skymundan men det är viktigt för att expanderaden halländska arbetsmarknaden. Rörlighet är en central bit av dagensarbetsliv. I Halmstad ska vi fortsätta byggnationen av vårt resecentrum för attkommunen ska bli en knutpunkt för resenärer inte enbart mellan Malmö ochGöteborg utan också från kontinenten till Stockholm och Oslo. Och för osssocialdemokrater fortsätter det så kallade 1000-kr-kortet att vara en viktigfråga; Halmstadborna ska kunna åka hur mycket buss som helst, när som helstinom kommunen för 1000 kr årligen.
...
Ja, det finns en hel del att göra för vår infrastruktur ochkollektivtrafik. Den 21 maj kommer den socialdemokratiske talespersonen förinfrastruktur Anders Ygeman till Varberg och vi halländska socialdemokrater skadå framföra vad som är viktigt för den halländska infrastrukturen framöver.
...
Dags att avrunda och luta sig tillbaka. Spåren, signalernaoch annat håller än så länge, politiken behöver bara göra rutin av det :)

Aida Hadzialic
Kommunråd Halmstad

Halland(S)bloggen rekommenderar: Göran Zettergren om äntligen lite glada nyheter från Europa, Martin Moberg om bistra och cyniska fakta om bl a den sjuka sjukförsäkringen,  Peter Johansson om att gammelmoderaten Reinfeldt visar bockfoten, Ingemar E L Göransson om vems frihet - socialdemokraternas programkommission, Martin Moberg om apoteket efter den havererade borgerliga avregleringen, Socialdemokraterna i Region Skåne om en röd lördag i Landskrona,

måndag 7 maj 2012

Hans Hoff: Ser inte regeringen verkligheten?

Föräldrar oroar sig allt mer för hur det står till med den svenska skolan och de ständigt kommande larmrapporterna. De föräldrar med lite äldre barn undrar hur just deras barn ska få plats i vårt samhälle där 1/4 av de under 25 är utan arbete. Företagen letar efter arbetskraft men får avstå order för att det inte finns utbildad kompetens. Långtidsarbetslösheten är alarmerande och runt 30 000 medborgare är nu inlåsta i Fas3. 400 000 av landets medborgare är inte i jobb.

I en TV - studio står dock statsministern och de övriga partiledarna i den moderatledda minoritetsregeringen och ler ikapp. De är faktiskt väldigt nöjda och är inte sena med att hylla den egna politiken, samtidigt som man gärna också vill agera opposition och just kritisera oppositionen. Man vill vara allt och man påstår dessutom att man är bäst på allt. Det är inte trovärdigt.

Människor runt om i vårt land är oroliga. De ser hur kvalitén och resultaten i skolan sjunker med det folkpartistiska statsrådet vid rodret. De ser massarbetslösheten som minoritetsregeringen misslyckats hantera. De ser misslyckade privatiseringar, utförsäljningar och hur man låter Svenskt Kraftnät straffa företag i södra Sverige enbart för att de ligger där just geografiskt. Folk ser detta och de är oroliga. Och den moderatledda minoritetsregeringen är nöjd.

Så gårdagens debatt i Agenda blev ganska klargörande. Moderatregeringen är nöjd och man har inte några lösningar för hur man ska bemöta och hantera de stora samhällsfrågorna, jobben, skolan, vården och så vidare. Det är beklagligt.

Stefan Löfven var den enda som med sina erfarenheter i bagaget pratade om hur arbetslösheten bland unga måste brytas, jobben skapas och näringslivet lyftas. Han höll den röda tråden debatten igenom och det mot en förtorkad borgerlighet som i vart och vartannat inlägg hyllade sig själva.

Det är över två år till valet men debatten igår gav tydliga signaler. Socialdemokratin är det enda trovärdiga partiet när det kommer till att ta ett samlat samhällsansvar. Det tydliggjordes med Stefan Löfvens utmärkta insats under debatten.
Lästips: Martin Moberg om gårdagens debatt, för övrigt en utmärkt blogg att följa om man vill ha snabba uppdateringar kring vad som sker i politiken.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Peter Andersson om intrycken från gårdagens partiledardebatt, Roger Jönsson om att med gnällande vinns inga val, Anne Skånér om en partiledardebatt utan fokus på barn och unga, Staffan Lindström om att Reinfeldt är en mästare i att räkna som det passar, Interasistmen.se om att Åkesson var enkelspårig i partiledardebatten, Peter Johansson 1 om att Stefan Löfven ägde debatten, 2 om att "Örebro-Kent" kommenterar #agenda, Helena Ericson 1 om att moderaterna är inte redo, 2 om hur kan det glappa så på arbetsmarknaden?, Göran Johansson om gårdagskvällens partiledardebatt, Heléne Björklund om partiledardebatten, Kent Persson om att valet 2014 blir jämnt, Tokmoderaten om att Sjöstedt var mycket aggressiv i debatten, Martin Moberg om nytt jobb - inte för den som är i fas 3

söndag 6 maj 2012

Gerry Norberg: Hur vore det att ta lite ansvar (M)?


"Tid för ansvar" var namnet på den budget Anders Borg presenterade från den moderledda minoritetsregeringen i höstas. Tyvärr blir ansvaret för var dag som går en urtvättad floskel då man ständigt överbevisas i det som är tänkt att vara just ansvarstagande.

Den borgerliga retoriken går nu ut på att prata "om" socialdemokratin istället, den egna politiken ser man inte mycket av. Det är trött och dött. Ett tydligt exempel på detta får man om man slår upp dagens debattartikel i Aftonbladet.

Apropå det så läste på Twitter häromdagen hur den borgerliga partisekreteraren varnade för vårt förslag med jobb- och utbildningskontrakt. Där häpnar Kent Persson över hur vi vill tvinga unga till skolan och införa skolplikt upp till 25 år. Det är ju helt fel uppfattat och jag skulle rekommendera honom att läsa förslaget och vårmotionen i sin helhet, som han hittar här. Men..

Anders Borg och Kent Persson är inte överens, Borg tycker nämligen att förslaget om jobb- och utbildningskontrakt är bra. Och som grädde på moset kommer sedan partiledaren själv och säger att alla förslag som presenterats redan är genomförda. Vad den moderatledda minoritetsregeringen sammantaget tycker är alltså högst oklart.
Hur vore det att ta lite ansvar och tala ur skägget? Kommer det ett gemensamt besked i kvällens partiledardebatt?
Media: DN1, DN2, DN3, SVT1, SVT2, SVD, GP.   

Aida Hadzialic: Unga och företagare tror inte på moderatregeringens jobbpolitik

De senaste veckorna har jag återkommande fått samtal och mejl från arbetslösa unga i Halmstad. De flesta av dem med högskoleexamen som söker jobb inom sina fält utan att lyckas. Gemensamt är att de känner förtvivlan för att deras liv har avstannat; de har studerat under flera år, hoppats på att livet ska dra igång efter studierna men istället har de hamnat i ett läge där inkomsten sinar samtidigt som framtidsutsikterna mörknar.

När jag frågat varför det är svårt att få jobb har svaren i princip kretsat kring att det är svårt att särskilja sig i mängden av ansökningar. Många är utbildade samtidigt som få har någon arbetslivserfarenhet att peka på vilket de menar minskar deras chanser att bli anställda. Min följdfråga har varit om det funnits chanser till traineeanställningar eller praktik under studietiden som kunnat ge dem arbetslivserfarenhet, och svaren har tyvärr hamnat på väldigt begränsat eller nej.

Samtidigt är jag ute och träffar många företagare i Halmstad. Jag har tagit som vana att vara ute bland våra företag så ofta som möjligt för att få en bild av deras förutsättningar för att verka och växa. Det berikar mitt politiska arbete och jag har hittills haft chansen att träffa företag inom en hel del olika branscher, allt från högteknologiska verksamheter till scenbyggen för teaterföreställningar. Det intressanta i sammanhanget är dock att vid besöken passar jag självklart på att fråga hur företagens anställningsbehov ser ut. Vad jag får höra ofta är att de gärna hade anställt men att det är svårt att finna personal med arbetslivserfarenheter som tillmötesgå deras behov.

Sammanväger jag de unga arbetslösas historier och företagens skildringar framträder en bild av att den svåra problemtiken på arbetsmarknaden är att få det första steget in i arbetslivet vilket senare blir plattformen för nästa jobb.

Arbetslivserfarenheten är därmed central för anställningsbarheten.

Jag har också passat på att fråga en hel del arbetsgivare om deras syn på sänkta löner för unga. Skulle det möjligtvis göra unga mer anställningsbara? Beskedet brukar låta såhär ungefär: vårt företag anställer inte någon bara för att den är billig. Vi vill ha medarbetare med kunskaper, kreativitet och jobberfarenheter som skapar mervärde och tillväxt på företaget. När jag hör det här kan jag inte annat än le för företagarnas ansatser är i linje med vad mitt parti förespråkar.

Vi socialdemokrater i Halmstad har länge förespråkat ett så kallat jobbpaket för unga. Jobbpaketet går just ut på att ge unga arbetslösa det första steget in på arbetsmarknaden, det vill säga arbetslivserfarenheten som gör dem anställningsbara. Vi har i våra socialdemokratiska budgetalternativ finansierat jobb, trainee- och praktikplatser för alla arbetslösa under 25 år. Vi är villiga att ge dem jobb både inom praktiskt orienterade som tjänstemannaorienterade yrken. I Halmstad finns det exempelvis ett stort behov av att renovera anläggningar, bygga om vägar och vandringsleder samt påbörja en generationsväxling inom flera av kommunens förvaltningar. Här kan många unga få jobb. Särskilt bra blir det om vi gör det tillsammans med företagen för då tillgodoses också deras behov.

Socialdemokraterna centralt har också i den alldeles färska vårmotionen presenterat fyra konkreta förslag för att öka ungas anställningsbarhet. Alla kommuner ska ges statliga pengar för sommarjobb, ett jobb- och utbildningskontrakt ska införas som kombinerar plugg och praktik, utbildningsvikariat ska möjliggöras som ger långtidsarbetslösa jobb när de tillfälligt ersätter en redan anställd som får kompetensutveckling och slutligen föreslår socialdemokraterna i riksdagen en skattereduktion för personer som går från försörjningsstöd till jobb. Det här är fyra konkreta förslag som syftar till att öka anställningsbarheten och sysselsättningen.

Vi har alltså en röd tråd för jobb från den centrala politiken till kommunpolitiken. I kontrast till hur det är idag vill jag att unga människor i min ålder hör av sig och berättar om att de har fått jobb som de brinner för, att de har roligt, att deras arbetsliv är utvecklande och att de ser på framtiden med tillförsikt.

Aida Hadzialic
Kommunråd i Halmstad

Lästip: Martin Moberg om jobb och FAS3.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Claes Krantz om att fas 3 personer sattes göra hushållsnära tjänster inom den moderata arbetslinjen, Leine Johansson om att myndigheter hjälper till med lönedumpning, Helena Ericson om att det är allvarligt att nyföretagandet minskar, Martin Moberg om Jimmy Fredrikssons kamp mot den sjuka sjukförsäkringen som fortsätter, Veronica Palm om att det är dags att öka bostadsbyggandet - reformera lagen, Annarkia 1 om att politisk kommunikation ersätter aktiva åtgärder, 2 om politisk debatt ett modernt gladiatorspel?, Helga von Pitbull om snubbeltråd på mållinjen, Tokmoderaten om kvällens partiledardebatt,  Anna Vikström om att det är dags för en regering som gör något, Martin Moberg om kvällens partiledardebatt i Agenda och ett måste fokus på jobben,Claes Krantz om en skrämmande företeelse som fått fäste i Sverige, Ola Möller om ruskigt viktigt, Alliansfritt Sverige 1 om att det blir inga åtgärder för jobb åt unga förrän 2014, 2 om att Reinfeldt är splittrad i frågan om sportbojkott, 3 om att moderaterna uppfinner ord för att slippa kommentera fallet med Jimmy Fredriksson, Peter Johansson om tre viktiga val i Frankrike, Grekland och Serbien idag, Johan Westerholm om att i övrigt intet nytt under solen,

Media: DN1, DN2, SVD, SVT1, SVT2, SVT3, SR, AB, EXPR, GP1, GP2, GP3,         

Adnan Dibrani: Borg och Persson tävlar i siffertrixande

För ett tag sedan skrev jag här på bloggen om Borgs siffertrixeri för att dölja hur den egna politiken misslyckats kring jobben. Vad jag då inte visste var att den nya partisekreteraren Kent Persson skulle komma att bli hans överman. Siffertrixeriet är numera ett signum för vad de nya Moderaterna egentligen står för.

Partisekreteraren skriver på sin blogg att beräkningar visar på hur Socialdemokrations jobbpolitik hotar 14 000 jobb för unga. Två dagar senare toppar man sina utspel med att det istället handlar om 25 000 jobb. Allt på 48 timmar.

Här finns två stora problem. För det första så trixar man så vanskligt och märkligt med siffrorna att de självklart redan där tappat all sin trovärdighet. Och för det andra så stämmer ju inte påståendet, om vi ska prata om jobb som hotas så är ju Moderaterna den allra främsta företrädaren tillsammans med sina kolleger i minoritetsregeringen.

Ta den sänkta restaurangmomsen som exempel. Även här trixade man med hur många jobb det skulle handla om, från 19 000 och sen med många korrigeringar, för att slutligen landa på 3 000 jobb kanske möjligtvis och ja det får vi se. Sanningen är att om det nu då blir de där kanske 3 000 jobb till en kostnad på över 5 miljarder så kostar de vart och ett 1 500 000. Bra jobbpolitik? Nej!

Att erbjuda skatterabatt för redan anställda ungdomar, svindyr sänkning av restaurangmomsen och möjligen sänkta ingångslöner är alltså den moderatledda minoritetregeringens modell. Mot detta står en ansvarsfull jobbpolitik från oss Socialdemokrateter med fokus på utbildning och anställningsbarhet.

200 000 garanterade sommarjobb, jobb- och utbildningskontrakt, traineeplatser, skatterabatt för de som får jobb men har försörjningsstöd, ökade anslag till utbildning som Komvux och en rad satsningar på näringingslivet. Det är en politik för jobb det.

Så medans vi bygger vår politik så får väl Borg och den siffertrixande partisekreteraren fortsätta tävla om vem som är bäst i den grenen. För i jobbfrågan har de inte en chans.

Lästips: Peter Johansson med ett underhållande inlägg inför kvällens debatt. Och Peter Högberg slits mellan debatten och fotbollen men här skrivs det kloka ord.

Media: SVD, SVT, SR, DN.   

lördag 5 maj 2012

Jana Nilsson: Den enda chansens politik

Ikväll klockan 20.00 är det partiledardebatt. Jobben kommer vara i fokus och två helt olika typer av politiska modeller kommer att stå mot varandra. Kunskapsbaserad jobbpolitik eller skatterabatterad kortsiktighetspolitik. Socialdemokrations lösningar mot den moderatledda minoritetregeringens.

Bilden nedan är från ett besök där den moderatledda minoritetregeringen, med Reinfeldt i spetsen, besökte en livsmedelsbutik i veckan. Den unga tjejen på bilden får mig att tänka på hur regeringens politik är utformad. Det handlar om en enda chansens politik, varken mer eller mindre.Forskningen är entydig. Den allra bästa lösningen för att lämna marginalisering i vuxen ålder, eller att bli anställningsbar för den delen, är höjd utbildningsnivå. För samhället är det smart att investera i  människor i utbildning och det skapar förutsättningar för att bli anställningsbar som sagt. Därför är det så obehagligt hur Reinfeldt och Borg sedan 2006 skurit ned på utbildningsplatser och möjligheter för folk att få just den chansen och möjligheten.Jämfört med 2006 så ligger idag komvuxplatserna på en så låg niva att 60 000 platser försvunnit. Man kan också uttrycka det som att sedan valet 2006 så är det totalt 176 829 svenskar som inte har fått en andra chans. Så många blir det om man lägger ihop de försvunna komvux-platserna när en moderatledd minoritetsregering får styra. Så fungerarar den enda chansens politik.

Och det är ikväll dessa alternativ ska förtydligas och ställas mot varandra.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Helena Ericsson om flitiga bloggare, Martin Moberg om vad en långsiktig skolpolitik innebär,   Peter Andersson om barnfattigdomen och att ompröva bort ett förtroende, FASAN om livet och Fas 3, Peter Högberg om gatubarn, korruption och storleken på kondomer,   Tokmoderaten om att ett gäng girigbukar tömmer Globen, Peter Andersson om opinioner, riksdagsspärrar och regeringsfrågan, Martin Moberg om Löfvens tal på Lärarnas Riksförbunds kongress igår eftermiddag, interasistmen.se om ett klavertramp signerat Ahlmqvist (sd), Heléne Björklund om att synliggöra konsten.

Media: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SR, SVT, AB1, AB2, AB3, EXPRGT.    

fredag 4 maj 2012

Hans Hoff: Vi blir fattigare med Borgs jobbpolitik

Idag är över 400 000 arbetslösa. Långtidsarbetslösheten har dubblerats och ungdomsarbetslösheten är rekordhög med 25 %.

Svaret på alla problem är skattesänkningar, oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur om man ska tro Borg och den moderatledda minoritetsregeringen. Regeringens vårbudget innehöll inte en enda krona för att möta massarbetslösheten och inte ett enda förslag presenterades.

Regeringens stora insats mot ungdomsarbetslösheten var sänkt arbetsgivaravgift till alla som anställer ungdomar under 26 år. Sänkningen har inte minskat ungdomsarbetslösheten. Detta bekräftades av statsministern i en intervju om ungdomslöner den 4 april i DN. När arbetsmarknadsministern får frågan i riksdagen på frågestunden den 12 april om hon delar statsministerns ståndpunkt, så säger hon att hennes utgångspunkt är att hon alltid delar statsministerns uppfattning. Den sänkta krogmomsen ger inga jobb och döms ut från flera håll. Dessutom är det att vara vårdslös med våra gemensamma skattemedel då de subventionerade jobben är extremt dyra.

Svenska företag efterfrågar utbildad personal. Hälften uppger sig ha svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Var femte företagare har tvingats att tacka nej till order på grund av personalbrist. Detta innebär att arbetslösheten består och att vår tillväxt hämmas. I ljuset av detta ska vi minnas hur den moderata minoritetsregeringen med största iver och omfattning skurit ned på utbildningsplatser av alla de slag. Komvux, arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux och så vidare, listan kan göras oroväckande lång.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen under senare år skickat tillbaka närmare arton tusen miljoner kronor av de pengar som regering och riksdag avsatt för att minska arbetslösheten. Pengarna som borde ha använts till att ge arbetslösa utbildning och företagen den personal de söker.

Finansminister Anders Borg nöjer sig med att Sverige klarar arbetslösheten och ekonomin bättre än Grekland. Är det en bedrift att vara stolt över? Han borde jämföra Sverige med Norge, Nederländerna eller Tyskland. Där är arbetslösheten på betydligt lägre nivå.

Att arbetslösheten är låg och att det skapas många nya jobb i Europa skall vi vara glada över. Det innebär att många svenskar, inte minst ungdomar, jobbar i våra grannländer. Det är självklart bra. Men än bättre hade det varit om regeringen förde en politik som innebar att de Svenska ungdomarna hade en framtid här i Sverige.

Den höga arbetslöshen i Sverige gör oss allt fattigare. Hade vi i Sverige haft en arbetslöshet som i Norge, Nederländerna eller Tyskland i stället för den nästan dubbelt så höga i Sverige, så hade vi också haft många miljarder kronor att satsa på skolan och välfärden.

Det är uppenbart att regeringen har misslyckats med jobben och detta påverkar svensk ekonomi negativt. Jag kan inte förstå varför Anders Borg inte för en politik för jobb och tillväxt. För det kan väl inte vara så att han är nöjd med att det är bättre i Sverige än i Grekland?

Hans Hoff
Riksdagsledamot

(Texten är även införd på GP debatt men här något redigerad)

Lästips: Peter Johansson om att Riksbanken struntar i lagen.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Peter Andersson om mer M-röra, Anna Ardin om den viktiga välfärden, Martin Moberg om att skolan är en spegel av samhället, Ola Möller om det fria skolvalet och dess resultat, Johan Westerholm kring temat tid, Helena Ericsson om hur företagandet minskar och Annika Högberg undrar med vem Reinfeldt ska regera med.    

Media: SVD1, SVD2, SVD3, DN, AB, EX1, EX2,  

torsdag 3 maj 2012

Anders Rosén: En resa i miljonklassen

Året är 1967. Platsen är en alldeles ny trerumslägenhet på Carl Kuyenlenstiernas väg 23. En nioårig pojke kommer in ifrån lekplatsen, där alla barn samlades på den tiden. Vid köksbordet sitter hans mamma och ser ut som om hon vunnit högsta vinsten.


Hon säger följande ord till min pappa:

– Vad har vi gjort för gott för att förtjäna detta fina boende?

Meningen har följt mig genom hela min politiska gärning oavsett position. Att flytta in i en nyproducerad HFAB- lägenhet var högsta vinsten i slutet på 1960-talet. Vi är många vuxna som säkert har liknande minnen ifrån vår uppväxt i dessa, på den tiden, moderna och nytänkande bostadsområden.

Hela utvecklingen ifrån många gånger gamla, slitna och omoderna små lägenheter till denna, som man uppfattade som lyx, var frukten av den tidens bostadspolitik. Det handlade om att bygga bort en stor bostadsmisär, men också om ett gigantiskt behov av att bygga nya lägenheter i de större städerna. Framtidshoppet var stort.

Vi glömmer ofta denna närhistoria, som är så viktig att minnas, när dagens debatt kring miljonprogrammens avigsidor beskrivs . En närhistoria som oftast grovt felaktigt beskrivs som ett stort misslyckande. Nu skriver vi 2012 och det är nya förutsättningar och nya utmaningar.

Hur ska vi utifrån dagens medborgares behov fortsätta att utveckla dessa bostadsområden? Idag lever här andra människor med helt andra behov. Det är en stor utmaning för dagens politik att utveckla dessa bostadsområden till att bli moderna och välfungerande. För att denna utveckling skall komma till stånd krävs det modiga politiker, som vågar fatta beslut och vara lyhörda för de boendes önskemål.

För Halmstads del handlar det bland annat om att förändra attityden hos oss själva och hur vi uttrycker oss om dessa bostadsområden. Jag har många gånger sagt, att det är lika långt till stranden ifrån Andersberg som det är ifrån de östra delarna av ex Frösakull. Ett faktum som vi sällan eller aldrig inser eller använder positivt.

Det handlar också om att skapa olika upplåtelseformer av bostäder för att göra det möjligt för människor att bo kvar i sitt bostadsområde oberoende av om man vill bo i hyresrätt, bostadsrätt eller ett eget hus

Här i Halmstad vi måste tillvarata de östra stadsdelarnas centrala läge, med bra kommunikationer och närhet till city, vilket inte gör det mindre intressant att bo här.

Allt detta sammantaget gör att dagens politiker sitter lite i guldsits när det gäller att tillsammans med de boende skapa bra livsrum på Öster.

Min önskan vore att vi vid alla köksbord skulle ha samma känsla som min mamma en gång hade i slutet på 60-talet. Då har vi nått en bra bit på byggandet av det nya folkhemmet.

Anders Rosén
Kommunråd i Halmstad

Halland(S)bloggen rekommenderar: Möjligheterna(s) Vilhelmina om ännu en vittnesskildring om den sjuka sjukförsäkringens konsekvenser..., Heléne Björklund om att det är tuffa tider, Alliansfritt Sverige om Stefan Hanna - ett smörgåsbord av klavertramp, Martin Moberg 1 om varför sänkta löner inte är en bra idé, 2 om dagens lästips - Swefunds agerande i Sierra Leone, Veronica Palm om att Sverige behöver bygga nytt, Åsa Westlund om första maj i Nynäshamn och Haninge, Tord Oscarsson om Anne-Marie Lindgrens rapport om ingen högersväng bakom Löfvens framgång, Ola Möller om ett besök på Clas Ohlsson som vart mycket längre än beräknat.

Media: DN, SVT, SR1, SR2, SR3, SVD1, SVD2, AB, EXPR,     

Första maj i Halland

Det var soligt och det var varmt. Demonstrationstågen slog rekord i antal deltagare och det var en en härlig stämmning. Här är ett urval av vårt firande i bildform:

SSU Hallands ordförande Sebastian Ghafari och till höger skymtas Gerry Norberg, kommunalråd i Falkenberg.

Tågen var som sagt långa, ung som gammal, alla var med.

Plaket innehöll det mesta, men jobben var i fokus.

På torget i Falkenberg var det ont om plats.

Runt 300 personer ville lyssna till Tomas Eneroth.

Med trygg eskortering vandrades det gatorna fram.

SSU höll självfallet apeller.

SSU Halmstads ordförande Stefan Pålsson höll stolt sin fana.

De fyra i Halmstads ledning för (S) tog täten i tåget.

Något suddig, men allt annat än vad vår politik är. Den är glasklar.

Tågen var så långa att man trodde att de aldrig skulle ta slut.

Oerhört många från de fackliga organisationerna deltog. precis som det ska vara.

Till maffiga orkestrar vandrade vi fram medans många nyfikna kantade vägen.

I Laholm var det gott om folk och blandade åldrar.

Klassiska banderoller och plakat.

Det blev trångt på gatorna när tågen skred fram,.

I Laholm talade Halmstads kommunråd Aida Hadzialic.

Somrigt Första maj firande.

I en lummig stor trädgård höll man sitt firande i Laholm.

Underhållning fanns det också, och på olika sätt runt om i Halland.


Stor som liten var med.

I Halmstad deltog närmare 700 i tåget.

Och på andra håll runt om i Halland var det likadant. Oerhört välbesökt.

Tillsammans är vi starka!