torsdag 28 juni 2012

Lise-Lotte Bensköld-Olsson: Otydligt ledarskap i vår region

Nu drygt en vecka efter budgetfullmäktige, hur blev denna dag egentligen? Vad blev resultatet av 10 timmars debatterande, voterande och reserverande! Hur förvaltar vi förtroendet från den halländske väljaren? I svåra stunder så går jag tillbaka till våra valprogram och tar stöd i dessa, undrar hur majoriteten i region Halland gör? Just nu är det alldeles för otydligt vad man egentligen vill och varför!


Än en gång så har vi fått kvitto på att politiken inte håller ihop för den borgerliga majoriteten i region Halland. Kraftiga uttalanden om vikten av ordning och reda i ekonomin och kostnadskontroll för att kunna göra framtida satsningar! Vackert så men sen åker spenderbyxorna på, centerpartiet har nog rekordet. Mer pengar till kulturen, inte denna gången men nästa. Förköp av frikort till både vård och sjukresor för att lösa bekymret med alla dessa kvitton. Viktig fråga fel lösning anser vi.

Kristdemokraterna vill satsa på akututbyggnad och folkpartiet kan tänka sig att anställa fler med funktionsnedsättning i verksamheten men moderaterna de vill hålla igen dock inte på vårdval Halland plus, där ska arbetet gå vidare trots de stora obalanser vi har i verksamheterna. Kostnadsdrivande satsningar som rimmar illa med de fagra tal man började med på förmiddagen.

Vi från S höll fast vid våra tidigare ståndpunkter, kanske inte några revolutionära visioner utan mer jordnära praktisk politik som vi anser är precis det som regionen behöver nu! Ordning och reda, Kostnadskontroll, satsa på det förebyggande arbetet framför allt inom närsjukvården genom att utveckla det befintliga vårdvalet och göra halt i arbetet med vårdval Halland plus. Satsa på att ge fler ungdomar möjlighet till arbete i regionens regi, utveckla kollektivtrafiken! Områden som kommer stärka regionen både på kort och lång sikt!

Det finns inte utrymme för populistiska utspel, det krävs tydligt politisk ledarskap från majoriteten! Jag är allvarligt oroad och bekymrad både för det allvarliga ekonomiska läget och det otydliga politiska ledarskapet som vi ser just nu i Halland!

Lise-Lotte Bensköld-Olsson, gruppledare (s)

Hallandsbloggen rekommenderar: Pyttiminpanna om att "Hon bor i källaren" - en rundtur i RUT-landet Sverige, Roger Jönsson om att nu börjar den interna splittringen i alliansen, Eva Hillén Ahlström om lästips av "Hon bor i källaren", Martin Moberg om att barnfattigdomen försvinner inte bara för att det ropas efter "byt styre i kommunerna".

onsdag 27 juni 2012

Adnan Dibrani: Varför säger borgarna nej till fler nattis?

När förskolan stänger för dagen, har arbetsdagen för många föräldrar inte ens börjat. De arbetar på obekväm arbetstid exempelvis på sjukhuset, restaurangen, bensinmacken eller polisen. I takt med att allt fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt, ökar också behoven av barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
Samtidigt som arbetslösheten är stor, kan inte alla ta ett arbete just på grund av att barnomsorg inte finns under hela dygnet och hela veckan. Detta är ett slag mot alla ensamstående och arbetslösa, som tvingas att leva på bidrag i stället på lön från eget arbete. Dessutom tvingas många, framför allt kvinnor, att jobba deltid.
En intervjuundersökning, som Kommunal gjorde bland sina medlemmar, visade att 30 procent uppgav att de inte kunde arbeta heltid med de öppettider som förskolorna hade. Var femte ansåg att förskolans öppettider inte motsvarade de behov som föräldrarna hade. Och hela 67 procent sade att de aldrig hade blivit tillfrågade om sina behov av öppettider inom förskolan. Visst finns det behov som inte syns och önskemål om fler öppna dagis.
I 160 av Sveriges kommuner saknar småbarnsföräldrar helt barnomsorg på obekväm arbetstid. Här i Halland är situationen bättre. Alla kommuner, utom Hylte, har nattis. Men lösningarna är inte bra överallt, utan behöver förbättras. Och självklart måste också föräldrarna i Hylte få tillgång till barnomsorg nattetid, så som Socialdemokraterna i kommunen har föreslagit.
Socialdemokraterna har i riksdagen krävt utbyggnad av barnomsorg på kvällar, nätter och helger i hela landet. Nu har riksdagen godkänt förslaget och gett regeringen i uppdrag att utforma ett förslag till hur kommunerna ska kunna erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider. Det är bra.
Men Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern röstade nej till förslaget. Varför säger allianspartierna nej?
De kanske tycker att det är helt i sin ordning att över hälften av landets kommuner helt saknar barnomsorg på kvällar, nätter och helger. För dem är kanske allt bra som det är, och de ser inget behov av att modernisera barnomsorgen i takt med förändringarna i samhället och arbetslivet. I så fall har de inte majoriteten av landets föräldrar med sig.
Adnan Dibrani (S), riksdagsledamot för Halland
Andra bloggar: Ola Möller om friskolereformen eller "den stora blåsningen" som den också kallas, Göran Johansson om barnfattigdom - ett tidens tecken, Alliansfritt Sverige om att Lagrådet underkänner Borgs processer - de strider mot grundlagen, Johan Westerholm om fixit..., Martin Moberg om den sjuka sjukförsäkringen som ger allt färre 80 % av lönen vid sjukdom.
Läsvärt i Media: SVT om Eneroths kritik mot att taket i sjukförsäkringen inte har hängt med löneutvecklingen, SVT om att privata sjukförsäkringar ökar..., RoD om att utförsäkrade blir lätt sjuka på nytt...,Dagens Arena om att det är svårt för facket att konkurrera med rädslan,Ab:s ledare om Reinfeldts bortförklaringar rörande den växande barnfattigdomen, SR om att fattigdom kan gå i arv, Sydöstrans ledare tar också upp barnfattigdomen och att det saknas politik mot densamma, SR Blekinge om barnfattigdomen som märks särskilt under sommarlovet som innebär ännu fler utgifter för fattiga familjer, Folket om högerns usla jobbpolitik, Norrländska socialdemokraten om att Reinfeldt ser inget fattigt barn, Arbetarbladet om att jo det finns fattiga barn, Gotlands folkblad om jämlikhet för barnens skull

måndag 18 juni 2012

Hadzialic & Rosén: Ett budgetalternativ för ett bättre Halmstad

Idag samlas kommunfullmäktige - vårt eget parlament - för att anta budgeten för Halmstad åren 2013-2015. Vi ser fram emot en dag full av debatt om vägen framåt för Halmstad.

Vi kommer att presentera ett budgetalternativ som fokuserar på jobb och näringsliv, välfärd och miljö. Budgetens konkreta politik baseras i mångt och mycket på samtal som vi har fört med Halmstadborna under det gångna året. Vi har tagit som huvudregel att vara utanför rådhuset så mycket som möjligt för att träffa arbetstagare, företag, föreningar, skolor och andra. Detta har gjorts för att vi verkligen vill se Halmstad genom kommuninvånarnas ögon och lyssna in olika tankar om framtiden.

Jobb är såklart vårt ledord. Vi har länge belyst den växande ungdomsarbetslösheten men en oroande trend idag är alltfler varslande företag. Den senaste tiden hör vi om Pilkington, Albany, Lokaldelen, Movement och Getinge som tvingas säga upp anställda. Vi oroas av utvecklingen både för att arbetslösheten ökar men också för att våra företag lever tuffare.  I detta läge borde kommunen stå på tå för att stabilisera situationen.

Det finns en rad saker som behöver göras. Kommunens näringslivsbolag måste utvecklas, inte avvecklas, för att jobba intensivare mot näringslivet. Vi förstärker därför resurserna till bolaget i vår budget. Primärt vill vi att bolaget fokuserar på att öka antalet nyetableringar och jobb i Halmstad men vi ser också behov av att våra befintliga företag stöttas.

Vi finansierar ett stort jobbpaket för full sysselsättning bland unga.  Visstidstjänster i kommunen, traineeplatser och praktik ska ge arbetslivserfarenhet. Detta ska kompletteras med utbildning som matchas till arbetsmarknadsens kompetensbehov. Sammanvägt ska arbetslivserfarenheten och utbildningen ge anställningsbarhet. Med varselproblematiken blir jobbpaketet också viktigt för omställning vid arbetslöshet till anställningar i nya branscher.

Lika centralt är att kommunen görs till en attraktiv arbetsplats. Vi vill att rätten till heltid införs och att kommunen påbörjar ett generationsskifte. Dessutom vill vi lyfta möjligheterna till kompetensutveckling och därmed förbättra chanserna till karriär inom kommunen. Anställda i välfärden uträttar stordåd varje dag och förtjänar villkor som speglar deras insatser. Samtidigt menar vi att förbättrade villkor för kommunens anställda också leder till en kvalitativare välfärd.

Det här är några av våra budgetförslag. Vi har självfallet också idéer för välfärden där skolan och äldreomsorgen lyfts. Inom äldreomsorgen återställer vi kvaliteten som skadats under det gångna året. Vi vidhåller även vårt 1000-kr-kort för kollektivtrafiken.  Men det allvarliga läget på arbetsmarknaden kräver en kommentar vilket vi förhoppningsvis givit.

Anders Rosén (S), kommunråd

Aida Hadzialic (S), kommunråd