fredag 31 augusti 2012

Aida Hadzialic: Utveckling startar med att man satsar!


Av Sveriges 290 kommuner står 24 kommuner i dag för hälften av all handel i landet. Där ingår bland andra Halmstad. Det är förstås positivt för Halmstad att vi ligger i topp, men som vi brukar säga i Socialdemokraterna, allt kan bli ännu bättre.
Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI research) räcker det inte att bara ge handeln bättre förutsättningar för att lyckas. För att ny handel ska vilja etablera sig och den befintliga handeln ska blomstra måste hela  centrum leva. Restauranger, caféer, mötesplatser och offentlig service gör att man sammantaget skapar  en attraktiv stadskärna som gör det attraktivt för folk att handla och handel att etablera sig.

Vi har länge pratat om vikten av ett levande centrum. I vårt så kallade planeringsdirektiv, som är vårt alternativ till kommunbudget, skrev vi bland annat under rubriken Ett levande centrum att stadskärnan ska vara en attraktiv rekreations-och mötesplats för alla Halmstadbor.  I vår budget avsatte vi därför 15 miljoner kronor under planperioden  (2013-2015) till en upprustning av centrala Halmstad.
Vi vill rusta upp Storgatan och Bastionen  för att göras tillgängliga för alla invånare och vi vill även att centrum ska sammanföras med de norra stadsdelarna. Längs Brogatan vill vi skapa ett levande stråk och vi vill förstärka innerstadens gröna värden genom att förbättra kommunikationen mellan innerstaden och Norre Katts park.

I planeringsdirektivet skrev vi även att vi vill satsa på kultur och nöjesutbud i parken vilket bland annat genomfördes i somras genom Halmstadgillet efter en motion från oss. Vi vill skapa ett centralt beläget område som en arena för kultur och nöjen. Det behövs fler öppna mötesplatser i kommunen och parken ska vara inbjudande för gamla och unga som vill roa sig och umgås, på såväl vardagar som helger.
Jag tror på att Halmstad kan få en ännu mer attraktiv stadskärna men det kräver också att man satsar. I vårt planeringsdirektiv finns konkreta förslag men självfallet pratar vi ständigt med Halmstadborna om hur de vill utveckla både centrum, sin stadsdel och kommunen som helhet. Politiken utvecklar vi bäst tillsammans.

Aida Hadzialic, Kommunråd
Rekommenderad läsning: Socialdemokraterna i Göteborg 1 om stad för människor eller bilar?, 2 om lönsam järnväg, Göran Johansson om att facket saknar kampvilja, Mediebruset om att Expressen strök kreativ bildsättning, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Folkbladet om att Stjernkvists rälsjubel har goda grunder, Länstidningen om att tåget är värt mer än en satsning,Värmlands folkblad om en fräck kovändning av (M), GP om bingo för järnvägen, Norrländska socialdemokraten om att det räcker inte med "urban tillväxt" allena

torsdag 30 augusti 2012

Hans Hoff: Snart sex år med Alliansens politik


Den moderatledda minoritetsregeringen har medvetet utförsäkrat 60 000 människor från sjukförsäkringen, många av dem finns i Halland. Fas 3 är idag större än Volvo som är Sveriges största privata arbetsgivare. 30 000 är inlåsta i ett misslyckat Alliansprojekt, i vårt län är de utan tvekan störst privat arbetsgivare som bara det senaste året ökat med över 100 inskrivna.
140 000 står idag, tack vare moderatpolitiken, utan ersättning vid arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten ökar, så även i Halland och det efter fem år av regeringsinnehav. Fattigpensionärerna ökar, barnfattigdomen likaså. Vräkningarna bland barnfamiljerna ökar och kostnaderna för försörjningsstöden i Hallands kommuner ökar lavinartat. Varslen duggar tätt i vårt län. Arla, Pilkington, Albany, Getinge och Stora Enso för att göra ett kort urval av dem alla. Näringslivspolitiken är obefintlig. Ambitionerna likaså.
Så ser facit ut med en borgerlig politik. Att sen prata om att man tar ansvar för ekonomi och samhället rimmar då väldigt illa. Så har retoriken varit i de centralt producerade mallartiklarna i media likväl som de som vi sett från lokala/regionala företrädare. Löftena 2006 och såväl 2010 har inte infriats. Det som var massarbetslöshet 2006 är idag med moderatregeringens beskrivning än värre. Sverige går åt fel håll. Regeringen saknar lösningar och står med ett otäckt facit i hand, och än värre utan några lösningar alls.

Vi menar på att vi måste stå upp för den svenska modellen på i princip alla områden. En likvärdig skola som säkrar framtiden. En arbetsmarknad matchad mot efterfrågan samtidigt som vi investerar i kunskap för att möta den globala marknadens villkor. Sätter man människan och löntagaren före kortsiktighet och huvudlösa subventioneringar liknande billigare mat på krogen så har vi en chans att som land växa tillsammans. Sen säger vi, till skillnad från statsministern, att företag och näringsliv är för oss ett huvudintresse, inte som för dem, ett särintresse. Sverige byggs bäst av företag som växer och som ges de rätta förutsättningarna. Likväl som att ungdomar ges chanser och inte möts av hinder.

Vi riksdagsledamöter i Halland arbetar nu för fullt med att motionera inför riksdagsåret samt att vi bidrar i arbetet att forma en budget för att visa på hur vi vill ta ansvar för Sverige. Den moderatledda regeringens facit står nu mot det alternativ vi representerar där kunskap och arbete bygger Sverige. Om detta kommer valet 2014 handla om!

Hans Hoff, riksdagsledamot

Rekommenderad läsning: Ola Möller om att det ska f*n till att vara väljare idag - eller??, Alliansfritt Sverige om att M lovar 100 000 nya bostäder..., LO-bloggen om dags att lyssna till LO-kongressen och slopa karensdagen?, Martin Moberg om att det är makten i sig som räknas för alliansen inte att förändra samhället, Johan Westerholm om bokrecension - Så tänkte vi på LO, Calle Fridén om att inte lita på chefen, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: DN 1, 2, 3, SvD 1, 2, 3, Ab 1, 2, Expr, SvD Brännpunkt

onsdag 29 augusti 2012

Lise-Lotte Bensköld Olsson: Sjukvården och framtidens utmaningar

Som invånare i Halland så gläds jag över att allt har fungerat helt utan problem då jag varit tvungen att uppsöka vården efter att ha gått i närkamp med en fästing där fästingen gick som vinnare ur det och jag fick borrelia på köpet. Trist erfarenhet men tryggt att det fungerade så smärtfritt när jag behövde hjälpen. Precis så vill vi socialdemokrater att den halländska hälso- och sjukvården ska fungera för alla. Du ska vara trygg att veta att kvalitativ hjälp finns att få oavsett ekonomi, ålder eller kön, till det kan vi numera även lägga till hemkommun och det vill vi särskilt betona nu när spekulationerna flödar.

Som socialdemokrat känns det bra att kunna gå tillbaks och titta på vad var det vi sa när vi gick till val och med det stödet i ryggen så är ställningstagandet väldigt enkelt på frågan om hur vi ser på framtiden för Varbergs akutsjukhus eller för den delen hur vi ser på utvecklingen av den framtida hälso- och sjukvården i Halland.
Vi vill se en fortsatt utveckling av de offentligt drivna akutsjukhusen i Halmstad och Varberg, närsjukhuset i Kungsbacka samt specialistmottagningarna i Falkenberg. Vi vill också se en utveckling av närsjukvården där både ersättningsmodell och uppföljning främjar helhetsansvaret för invånarens behov.

Stora ord som kan fyllas med mycket kan man tycka, varför skriver jag detta då? I dagarna har precis en förstudierapport om den halländska sjukvården presenterats och där finns ett antal tankar och idéer som är kontroversiella, de senaste månaderna har även en hel del spekulationer skett när det gäller avveckling, nedläggning, indragningar osv. Frågan som jag och säkert flera av mina partikamrater möts av är hur ser egentligen socialdemokraterna på detta? (Märkligt ord det där egentligen, vad står det egentligen för kan man undra. Detta blev ett litet filosofiskt mellanspel som går att hoppa över om man så önskar.)

Svaret på frågan är enkel: Vi socialdemokrater SER på detta på följande vis! Den halländska sjukvården ska finnas till hands när den behövs, närhet och kvalitet är viktigt för oss. Det ska finnas akutsjukhus i Varberg och i Halmstad, vi tycker att närsjukhuset i Kungsbacka och Falkenbergs specialistmottagningar ska utvecklas! Utveckling kräver förändring och förändringen ska baseras på behov, kvalitet och tillgänglighet. Nuvarande vårdval behöver reformeras och utvecklas så vi arbetar för en jämlik hälso- och sjukvård med ett tydligt folkhälsoperspektiv. Att arbeta förebyggande inom hälso- och sjukvården är en vinstlott framförallt för invånarna men även ekonomiskt! Det ska vara lätt att göra rätt!
 
Vad är då hotet mot ovanstående utveckling av sjukvården? Oförmågan att leda och styra den halländska sjukvården som gör att kostnadsutvecklingen fortsätter skena år efter år i kombination med en moderatledd regering som aktivt väljer bort att stärka välfärden och därmed den framtida tillväxten. Framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården måste vi ta oss an tillsammans, kommun, region och stat. Det är den vägen vi vill gå!  

Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd
Rekommenderad läsning: Ola Möller om är C och KD på fallrepet egentligen?, Möjligheterna(s) Vilhelmina om axplock ibland dagens artiklar..., Martin Moberg om den sjuka sjukförsäkringens två cyniska smockor..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: ETC om bl a Monica Hellgren som pressats till uppsägning efter lång tids sjukskrivning, SVT Jönköpingsnytt om pensionärer som inte kan leva på sin pension, Dagens Arena om att S välkomnar alliansens järnvägssatsning - något som S föreslagit i åratal, Ab 1 om att alliansen fyller åtta år nu till helgen, 2 om bilder från dagens utspel från alliansledarna om järnvägssatsningen (obs! notera bild på manifestation mot fas 3 i bildspelet), SR 1 om att KI spår sämre tider dystrare än Borgs, 2 om att trots genomförda universitetsstudier med examen och allt blir det Komvux studier... 

tisdag 7 augusti 2012

Ronny Löfquist: Vår välfärd betalar vi tillsammans


I en debattartikel (HP 3/8) funderar Niclas Erlandsson(FP) vem som ska betala framtidens ökade krav på välfärd. Jag förstår hans oro över hur skattemedlen ska räcka till i framtiden. Som folkpartist förespråkar han alliansregeringens politik. En regering som sänkt skatter med i runda slängar 100 miljarder årligen. Via avregleringar i välfärdssektorn sett till att miljarder placerats i skatteparadis. Vidare har stora skattesubventioner införts för tjänster i hemmet för de med inkomster stora nog för skatteavdrag.

Som svar på sin egen fråga vill Erlandsson införa en sorts ”allmän och obligatorisk vård och omsorgsförsäkring”. För mig låter det som en omskrivning för en ny skatt för välfärd. Skillnaden är väl att alla, fattig som rik ska betala samma belopp till försäkringen. På så sätt att lastar man över kostnader på de i samhället med sämst ekonomisk ställning. Är det en ”vanlig” försäkringslösning som avses blir konsekvensen att de som har råd med försäkringen kan få större möjligheter till vård, bättre skolor, och förskolor med mindre barngrupper, större lokaler och mer personal. De som inte har råd får bli utan folkpartiets ”välfärd de lux”.

För mig är devisen ”var och en efter förmåga, var och en efter behov” sättet som vi ska utveckla och finansiera den svenska välfärdsmodellen. Med ett skattesystem där vi bidrar efter förmåga, så ordnar vi tillsammans en omsorg om våra äldre, våra barn och andra i samhället som är i behov av gemensamma insatser.

Däremot behöver inte invånarnas krav på mer och bättre service innebära sämre gemensam ekonomi. På det lokala planet, i mitt och Erlandssons Hylte har vi socialdemokrater presenterat ett antal förslag för att öka kommunens attraktivitet. Barnomsorg på obekväm arbetstid, pendlingsstöd, nya förskoleavdelningar för mindre barngrupper och IT satsningar för landsbygden. Förslag med målet att öka inflyttning och antal jobbade timmar och därmed skatteintäkterna till kommunen. Dessa förslag har Folkpartiet konsekvent röstat emot. Hittills har Folkpartiet och Erlandssons svar på att finansiera vår gemensamma välfärd varit genom höjda skatter. För 2012 har de borgerliga styrena i Halland och Hylte höjt skatten med 50 respektive 20 öre. Det är kanske dags för Niclas att föreslå en lokal ”allmän och obligatorisk vård och omsorgsförsäkring” för att finansiera de kostnader som regeringen vältrar över på kommunsverige.

Ronny Löfquist (S)

(Införd i HP 7/8-2012)