måndag 29 oktober 2012

Lise-Lotte Bensköld-Olsson: Varför finns det inget piller som botar arbetslöshet?


Psykisk ohälsa och diffusa kroppsliga krämpor som värk t.ex. kan det ha att göra med att man saknar ett jobb att gå till eller en bostad att kalla sin egen!  Ja så kan det mycket väl vara! 

Fler och fler söker vård och diskussionen har kommit att handla om huruvida vi har råd att göra allt i framtiden? Den borde handla mer om gör vi rätt saker på rätt ställe. Jag är rätt övertygad om att om vi väljer att med ett öppet sinne närma oss problemen så kommer vi ha råd med framtida behov!

Hörde på en föreläsning som påstod att var tredje skattekrona (inom vården) går till de icke sjuka! Det skulle innebära i halländska mått mätt minst en miljard kr per år. Är det rätt använda skattekronor kan man fråga sig och bör också göra! Tänk vilket fantastiskt reformutrymme som finns om vi vågade ta andra vägar än de redan inslagna.

En bostad att kalla sin egen, ett jobb som du kan försörja dig på och en meningsfull fritid! En ny form av en helig treenighet som om den får ordentligt fäste bara generar mervärde för alla.

Vi behöver en kraftfull bostadspolitik, vi behöver också en kraftfull arbetsmarknadspolitik och inom hälso- och sjukvården behöver vi en mer tydlig inriktad politik som har invånareperspektivet i fokus.

Istället ägnar sig den moderatledda borgerliga majoriteten i region Halland åt omorganisation, omstrukturering och utredning efter utredning som inte ger något resultat mer än att uppgivenheten sprider sig i organisationen och att oron hos våra invånare ökar.

Utveckla den nära vården så den klarar att fånga upp behoven tidigt och ta krafttag tillsammans med stat och kommun för att lösa det som ofta är orsaken till att människor är ofriska, avsaknaden av jobb och bostad. Det kommer aldrig forskas fram ett vaccin för de åkommorna!

Lise-Lotte Bensköld-Olsson, regionråd

Rekommenderad läsning: Peter Andersson om att alliansen i riksdagen och alliansen i regeringen är oense om jobbpolitiken..., Calle Fridén om vänster eller höger eller mittemellan..., Ingvar Persson om att t o m Stockholm har upptäckt gruvorna..., Thomas Böhlmark om att tala om jobb och om det som ska göras..., Johan Westerholm om vi kräver låga löner i låglöneland..., Martin Moberg om den föga förvånande syrliga reaktionen från SN på S förslaget om ordning och reda i välfärden..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Aftonbladet, Folkbladet, SVT Sydnytt, HN, NSD, SvD, Sydöstran 1, 2, Arbetarbladet, Folkbladet, Dala-demokraten, Östran

fredag 26 oktober 2012

Hans Hoff: Vad vill regeringen då?


Idag fattade partistyrelsen för (S) viktiga beslut angående hanteringen av privata aktörer och vinster i välfärden. Det är ett skarpt och bra beslut om kvalitet, effektivitet, ordning och reda i välfärden. Pengar till välfärd ska användas till välfärd samtidigt som friheten att välja utförare ska värnas.

Medan borgerliga styren runt om i landet fortsätter att inte ta ansvar för exempelvis viktiga vårdupphandlingar så går vi socialdemokrater vidare och utvecklar politiken för att skapa ordning och reda i välfärden. Mångfald, kvalitet och effektiv användning av skattemedel är ledorden när vi tar oss an framtidens utmaningar. Vi ser fördelarna och nackdelarna med dagens system, men vi lägger samtidigt de skarpa förslagen för att lösa det som inte fungerar.

En fråga, nog så viktigt, återstår dock - vad har Reinfeldt och regeringen för förslag för bättre kvalité? Skandalerna inom Carema, med tydliga beröringspunkter till (M), berörde oss alla och trots detta har Reinfeldt bara varit tyst och förslagen från regeringen lyst med sin frånvaro. Vi står för en tydlig politik där vanvård med alla medel ska stoppas, vad vill Reinfeldt?
 
Rekommenderad läsning: Peter Johansson om halvnöjd med Löfvens besked om vinster i välfärden..., Tord Oscarsson om dagens partistyrelsebeslut..., Peter Högberg om att socialdemokraterna tror på krav före förbud..., Martin Moberg 1om vinst i färden som debatteras både inom S och utom S..., 2 om att Löfvens förslag bra utgångspunkt för vidare diskussioner..., Annarkia om att inget block kan räkna bort SD..., Socialdemokraterna i Göteborg om att Alfons Åbergs kulturhus som nu är invigt...fler blogginlägg på socialdemokratiskaprogramkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: DN 1, 2, 3, 4, RoD, Ab 1, 2, 3, Expr, SvD,SVT,SR

fredag 19 oktober 2012

Anders Rosén: Folkbildning – helt avgörande för ett livslångt lärande


Rätten att lära sig hela livet handlar om att människor skall ha möjlighet att leva ett innehållsrikt liv och kunna delta i demokratin.  Det handlar också om att kunna förverkliga sina drömmar. Drömmar som kan se helt olika ut men ihop med andras drömmar kan bli verklighet.
Människor behöver möta andra och samarbeta för att lära sig något nytt och utvecklas. Den norske pedagogikprofessorn Tom Thiller har skrivit en bok som handlar om just detta.  Boken heter "Den andra dagen". Titeln syftar på att när Tom gick i skola i Norge så gick man bara varannan dag. Den andra dagen var det livets skola. Han menar att det var den andra dagen han verkligen lärde sig något. Folkbildningen bygger just på detta. Att vi tillsammans i olika vardagssituationer lär av varandra i ett socialt sammanhang. Det måste också finnas olika platser att lära på och olika sätt att lära sig något på.

En annan viktig del är att bildningen måste bli tillgänglig för alla. Folkbildningen i sig bygger på alla människors lika värde och att ha möjlighet att bilda sig på sina villkor och utifrån sina behov. För att kunna ge förutsättningar för detta krävs det olika typer av åtgärder. Det allra enklaste hindret är rent fysiskt. Det är självklart för oss Socialdemokrater att hela samhället är fysiskt tillgängligt för alla, så även bildning. Det är också självklart att vi har attityder och ett bemötande som stödjer detta. Studieförbunden och Folkhögskolorna har en jätteuppgift vad det gäller tillgänglighet till bildning.
Det måste även finnas möjlighet att utbilda sig genom hela livet Där för måste vi också återupprätta den kommunala vuxenutbildningen som kan bedrivas i Komvux regi men också av folkhögskolor och studieförbund. Vi Socialdemokrater tycker att rätten till vuxenutbildning är en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle. En vuxenutbildning som skall vara tillgänglig för alla och ha hög kvalitet.
Samhället och arbetslivet förändras hela tiden, vilket innebär att vi människor måste ha nya verktyg för att kunna navigera i en ny verklighet.

Folkbildningen är en tradition med djupa rötter i arbetarrörelsen men det är också en rörelse som hela tiden förnyas. Sociala medier blir i det sammanhanget ytterligare ett verktyg för att modernisera folkbildningen. Facebook, Twitter, bloggar och andra forum skapar nya möjligheter att sprida kunskap och engagera fler.

Anders Rosén, kommunråd i Halmstad

Rekommenderad läsning: Peter Johansson om Suhonen och Larsson i ledningen för Dagens Samhälle..., Peter Högberg om den där jävla vinsten..., Göran Johansson om att förslaget om läxhjälp är bra - för de rika..., LO-bloggen om arbetsprocessens betydelse del 6, Martin Moberg om att den sjuka sjukförsäkringen genererar "pengaregn" över landets kommuner och landsting..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Arbetet 1, 2, DN, Länstidningen, Piteå-tidningen, Värmlands folkblad, SvD

torsdag 18 oktober 2012

Jennie Nilsson: Sverige har inte råd med en regering sittandes på läktaren


Regeringens passivitet riskerar jobben – ännu en gång. Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges ekonomiska utveckling och som slog ut tiotusentals jobb.
Trots att krisen tydligt berodde på sammanbrottet på världens finansiella marknader, och inte på strukturella effekter inom näringslivet satt regeringen passiv och tittade på när företag och jobb slogs ut. Vi kan inte ha en regering som sitter på läktaren.


Både företag och fack efterlyste gång på gång att regeringen skulle agera och anpassa regelverket så att det skulle bli möjligt för anställda i livskraftiga företag att under en tillfällig kris kunna ha kvar sin anställning och utbilda sig, istället för att kastas ut i arbetslöshet.

Det skulle ha positiva effekter på flera plan. Den enskilde behåller sin anställning och när den tillfälliga krisen är över har företaget personalen på plats, dessutom med stärkt kompetens. Företagen har då ett klart försprång när de möter de order som ofta kommer snabbt under återhämtningsfasen.

Liknande system fanns i många jämförbara länder, och på många håll förstärkte dessutom politikerna systemen ytterligare under krisen. Den exakta effekten av den här typen av permitteringssystem, eller korttidsarbete, går inte att belägga, men Deutsche Bank beräknar att 400 000 jobb räddades i Tyskland under förra krisen.
Helt klart är att en mycket högre andel av jobben försvann i Sverige än i Tyskland, trots att nedgången i industriproduktionen var större i Tyskland.

Trots att det gått fyra år har regeringen ännu inte agerat. Parterna på arbetsmarknaden tog därför själva initiativ till att ta fram ett förslag på hur en modell för korttidsarbete skulle kunna genomföras i Sverige. Regeringen uttryckte sig i debattartiklar och i media positivt till parternas förslag men har sedan inte presenterat något eget förslag.

När nu varslen ökar snabbt skulle det självklart varia en styrka för jobb och företag i Sverige om vi hade haft ett system för korttidsarbete på plats. Vi är beredda att snabbehandla frågan om regeringen bara lägger ett förslag på riksdagens bord.


Sverige behöver ett parti som tror och siktar mot framtiden och som också kan ingjuta detta hopp även hos befolkningen. Det kan vi med historik och vår nuvarande politikutveckling leva upp till. Vi tänker inte sitta på läktaren, vi har en politik som fixar matchen!

Jennie Nilsson, talesperson i näringslivsfrågor och riksdagsledamot från Halland

Rekommenderad läsning: Martin Moberg om verklighetens sjuka sjukförsäkring..., Göran Johansson om lönegaranti för bemanningsanställda..., FASAN om att lyssna på grälproffsen..., Tord Oscarsson om att alliansen har låst rodret med en kurs som bär rätt mot grund, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Arbetet 1, 2, SVT Sydnytt, Allehanda, DN, LT, DI, SR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SVT, Sydöstran 1, 2, ÖP, SvD, GP, RoD, SVT

tisdag 16 oktober 2012

Ronny Löfquist:Hylte, Halland och Sverige behöver en konstruktiv forsknings- och innovationspolitik

Delar av Hylte kommun tillhör Smålands landskap och delar landskapets struktur gällande näringsliv och företagsanda. De östra delarna av Hylte är en del av ”Gnosjöregionen” med  många små och medelstora företag.  45% av vårt näringsliv är varuproducerande, motsvarande siffra för riket är ca 15%. Med våra cirka 1400 företag på 10.000 invånare är vi helt beroende av ett företagsklimat i världsklass.

Därför välkomnar jag de förslag som nu Socialdemokraterna genom Stefan Löfven, Jennie Nilsson och Mikael Damberg presenterat för en konstruktiv forsknings- och innovationspolitik.
Vår region/kommun drabbades hårt av finanskrisen 2008. En återhämtning har skett, men fortfarande har många företag problem.  I landet som helhet har antal varsel nästan tredubblats mot ”normalår” vilket visar på det stora osäkerhet som råder. Många människor är arbetslösa och fler riskerar att bli, allt eftersom varsel verkställs. Det behövs verkligen en kraftfull politik för att få Sverige på fötter igen.

Företagen i våra kommuner är bra på att anpassa verksamheten, men för framför allt småföretag är det komplicerat att själva arbeta med forskning eller innovationsutveckling för nya produkter. Det behövs ett branschsamarbete.
Förslaget om att socialdemokrater vill se en 10-årig blocköverskridande överenskommelse för långsiktig forsknings- och innovationspolitik, kommer att gynna vår region. Likaså förslaget om en ny modell för statligt riskkapital till företag kopplade till inkubatorerna innebär att fler nya affärsidéer kan lyfta.
Att produktutveckling försvåras av finansiellt och kompetent glapp märks. Därför välkomnar jag strategiska samverkansprogram mellan akademi, det offentliga, företag och fack i dialog samt en långsiktigt hållbar forsknings- och innovationspolitik och satsning på öppningen av statligt riskkapital. Dessa förslag medverkar till att vår kommun, region och Sverige åter skall bli konkurrenskraftiga.

På det lokala planet startar därför Socialdemokraterna i Hylte, Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryds kommuner upp ett nära samarbete med IF Metall i Östbo/Västbo för att gemensamt stärka banden mellan näringsliv, fackförening och den lokala politiken inför valet 2014  
Ronny Löfquist, Oppositionsråd i Hylte Kommun

Rekommenderad läsning: Peter Andersson om partiledardebatt och konsten att vinna med det negativa..., Göran Johansson om att man ska kunna försörja sig på en lön..., Leine Johansson om att Reinfeldt vill se dyrare järnvägstransporter..., Annarkia om att varselvågen bereder mark för SD..., Peter Johansson om att älska LO:s avtalskrav..., Martin Moberg om inte särdeles förvånande att bl a fas 3 tränger undan riktiga och juste jobb..., Alliansfritt Sverige om M style - särintressen före klimatet..., Peter Högberg om Sveriges mirakulösa upphämtning på Olympiastadion i Berlin igår kväll..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Ab 1, 2, 3, Dagbladet, Expr 1, 2, Gotlands folkblad, Norrländska socialdemokraten, SMP, Dagens Arena, Sydöstran, Arbetarbladet, Arbetet 1, 2, 3, GP, SvD, RoD, SVT

Jana Nilsson: En ny bo(s)tadspolitik måste till

Frågan om vart den svenska bostadspolitiken är på väg är i allra högsta grad befogad. Regeringens har en tydlig inriktning mot att marknaden själv skall sköta bostadsförsörjningen med så lite regler som möjligt. För mig är bostadsfrågan något helt annat. En bostad är i grunden en rättighet för alla. I ett land som Sverige, där inte minst regeringen framhåller att vi ligger på topp i Europa (vilket naturligtvis långtifrån stämmer på många områden), borde det väl vara en självklarhet att all har någonstans att bo. Detta måste vara den inriktning politiken tar sin utgångspunkt i. Marknaden är viktig för att få en smidighet och snabb omflyttning mellan olika bostäder, men i grunden måste det finnas en social bostadspolitik som tar sin utgångspunkt i allas rätt till en bostad.

Problemen med bostadsbrist finns idag mer eller mindre i nästan alla Sveriges kommuner. I en kommun som Varberg, som har en mycket stark tillväxt, är problemet snarast gigantiskt. Vi har en kötid på en bostad i det kommunala bostadsbolaget på i snitt ca sex år. Inne i staden är det så mycket som över tolv år. Vi har under ett stort antal år haft problem att komma igång med bostadsbyggnationen. Detta beror delvis på att varit svårt att få fram detaljplaner i den takt som krävts, vilket i sin tur i stor utsträckning har sin grund i det regelverk och den lagstiftning som styr planarbetet. Detta gäller inte minst de oerhört långa överklagandetider som finns när nya detaljplaner skall antas. Den nya lagstiftningen har knappast förenklat detta.  Här måste regeringen sätta in betydligt mer resurser för att minimera överklagandetiderna.
Regelverken är i sig ett problem, men det totala stoppet av att bygga nya hyresrätter kom när regeringen ändrade bostadspolitiken och tog bort de få stimulansåtgärder som fortfarande fanns kvar när det gällde byggnation av hyresrätter. Det var då den snabba ökningen av kötiderna startade. För Varbergs del gick vi från redan mycket långa kötider till en fullständigt ohållbar situation. Detta tillsammans med ett antal andra förändringar i bostadpolitiken, har varit en mycket medveten politik för att totalt marknadsanpassa hela bostadmarknaden. Denna politik har även inneburit att det är svårt att få en omsättning totalt sätt på bostadsmarknaden.

Det är dags att ändra den politik som förts inom bostadsområdet. Vi måste åter skapa en bostadspolitik som i grunden bygger på de behov som finns. Våra ungdomar måste kunna skaffa en lägenhet medan de fortfarande är ungdomer. Familjer som separera skall inte behöva flytta hem till sina föräldrar, syskon eller vänner för att det inte finns möjlighet att ge en förtur till en bostad. Hemlösheten bland missbrukare och psykiskt funktionshindrade får inte fortsätta att växa, utan den måste tvärt om minimeras. Alla har rätt till en bostad och en bra politik på detta område innebär också att vi smörjer möjligheten att byta bostad och att vi därigenom ger kommunerna och landet möjlighet till en snabbare tillväxt.

Jana Nilsson, Oppositionsråd Varberg (S)
Rekommenderad läsning: The Scandinavian Pumas om att Fas 3 är i Europadomstolen..., Göran Johansson om en senfärdig regering..., Peter Johansson om att riksdagsledamoten Lars Beckman (m) vill tysta kritisk högskolerektor..., Alliansfritt Sverige om att sex av C-distrikten vill skrota alliann, Martin Moberg om är det viktigt med rätt till en bostad...?, Helga von Pitbull om det egna racet.

Rekommenderad medialäsning: Arbetarbladet 1, 2, Dagens Arena, Norrbottens Kuriren, Östersunds Posten, GP, Allehanda, Aftonbladet 1, 2, Norrköpings tidningar, Trelleborgs allehanda, SR 1, 2

tisdag 9 oktober 2012

Jennie Nilsson: Sverige är värd en regering som tar jobbpolitiken på allvar

Som bekant kan man läsa statistik på många olika sätt. Länets borgerliga riksdagsledamöter skriver att antalet personer försörjda av sociala ersättningar och bidrag har enligt SCB minskat med drygt 200 000 personer under de sex senaste åren.

SCB får sina uppgifter från olika myndigheter. Socialstyrelsen till exempel publicerade för ett par veckor sedan en rapport som visade att antalet personer i landet, som är beroende av socialbidrag, har ökat kraftigt under denna tid. Dessbättre var Halland ett av få undantag i denna dystra statistik.

Den främsta anledningen till ökat socialbidragsberoende är enligt Socialstyrelsen arbetslösheten, som fortsätter att vara hög och högre än för sex år sedan. Många är inte längre med i a-kassa, eftersom regeringen höjde avgifterna för vissa grupper så mycket, att de inte längre har råd att betala denna försäkring. De måste gå till socialen för att kunna betala hyra och ha råd att köpa mat.

Långtidsarbetslösa har man skickat till Fas 3, där de saknar möjlighet till utbildning eller utveckling för att kunna få ett riktigt jobb. Ersättningen är så låg att de omöjligen kan försörja sig själva. Men regeringen kan räkna att ytterligare 30 000 personer har sysselsättning.

En annan grupp som inte längre är försörjda av sociala ersättningar är långtidssjukskrivna. De skickades till Arbetsförmedlingen för att söka jobb, även om de inte kunde sitta eller stå. Fast ingen arbetsgivare vill veta av dem, står de till arbetsmarknadens förfogande. Och regeringen kan bokföra nya segrar för sin arbetslinje.

Nu har de varit så länge utanför sjukförsäkringssystemet, att de åter har möjlighet att få sjukpenning och vi kan se att sjukskrivningssiffrorna ökar igen. I stället för att ordna rehabilitering, skickas sjuka runt i en karusell för att åstadkomma snygg statistik.

Att Sverige har god ekonomi är bra. Regeringen Persson lade en stabil grund till den. Men att vår ekonomi är bättre än i Grekland, Italien eller i Spanien gläder inte den unge hallänning, som inte får ett jobb utan gymnasiebetyg. Vi ska inte heller jämföra oss med de länder som är sämst i klassen.

I stället för en chans till bättre kunskap erbjuder regeringen ettårig gymnasieutbildning helt utan teori.

Sverige är värd en regering, som tar jobbpolitiken på allvar.

Jennie Nilsson, riksdagsledamot och talesperson i näringslivsfrågor

Rekommenderad läsning: Leine Johansson om konsten att tälja guld på sjuka..., Mediebruset om dags att byta ut mediegubbsen..., Peter Andersson om SVT:s Agenda och frågan om "hur mycket vi tål"..., Göran Johansson om att jämlika samhällen är bättre än de länder som har stora klyftor..., Annarkia om dimridåer, osanningar och trovärdigheten..., Susanna Holzer om grundskolan - en klass-, integrations- och arbetsmarknadsfråga, Roger Jönsson om är det 1500 kr eller är det 3000 kr Fredrik Reinfeldt?, Martin Moberg om att trygga människor vågar - därför viktigt med en bra och juste a-kassa..., Peter Högberg om Jonas Gardells bok Torka aldrig tårar utan handskar.

Rekommenderad medialäsning: Aftonbladet 1, 2, Dagbladet, Expr, GP, SR, DN, HD, GP, Allehanda, SvD, Skånskan, EK, Arbetarbladet, UNT, LT, Länstidningen, Norrländska socialdemokraten, Piteå-tidningen, RoD 1, 2, SvD 1, 2, Västerbottens folkblad