måndag 25 februari 2013

Ronny Löfquist: Framtidssatsningar för Hylte kommun


Hylte Kommun har det senaste året drabbats av ett antal negativa nyheter, framförallt på arbetsmarknaden med varsel och företag som lämnat kommunen. Samtidigt har vi många företag som går bra, nyanställer och expanderar. För att möta förändringarna på arbetsmarknaden, stödja vårt näringsliv och öka kommunens attraktivitet presenterade Socialdemokraterna i Hylte Kommun förra veckan fem långsiktigt viktiga förslag för kommunens långsiktiga tillväxt. Ett genomförande av dessa kommer att stärka ortens dragningskraft för både invånare och företag.

Hyltebruk har en unik möjlighet som många andra orter saknar, en befintlig järnväg. Idag används banan endast för godstrafik. En snabb, miljövänlig kommunikation mot kusten kommer att ge bättre möjligheter för studie- och arbetspendling. Samtidigt ökar attraktiviteten att bo i kommunen när tex Halmstads handel och nöjesliv kommer närmare tidsmässigt. Fram till 1996 gick det persontrafik på banan då linjen lades ner. Förutsättningarna för en nystart är stora. I Halmstad ger nya Resecentrum helt andra möjligheter för vidare kommunikationer. Resandet och pendlingen har ökat kraftigt sedan mitten på 90-talet. Mellan 2000 och 2012 ökande resandet med linje 400 (Halmstad-Hyltebruk buss) från ca 20 000 resande till ca 35 000 resande per år. Vi föreslår att en ”Hyltependel” trafikerar Hyltebruk - Halmstad på ca 30 minuter
En förutsättning för att våra mindre samhällen ska växa och utvecklas är att det skapas en fungerande kollektivtrafik mellan dessa orter och centralorten Hyltebruk. Idag trafikeras Hyltebruk- Unnaryd samt de orter som ligger utmed Nissastigen kollektivt. På nämnda orter finns ett rikt näringsliv med många företag. Bara de tre största privata arbetsgivarna på respektive ort sysselsätter idag i ; Kinnared 280st, Landeryd 100st och Unnaryd 285st. För att underlätta för arbetspendling bör avgångar anpassas för lokala förutsättningar på respektive ort.

Nyligen besökte socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven Hyltebruk och Stora Enso. Han fick en inblick om kommunen, styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Stefan har en uppfattning om att Sverige, som ett litet exportberoende land i en globaliserad värld, är beroende av samarbete. Att samverkan mellan stat, högskola/universitet och näringsliv ska bidra till jobb och välstånd i landet. Det var även hans råd till oss i ett kommunperspektiv. Ett samarbete med skola och näringsliv lokalt kan stärka Hylte Kommun. Liknelsen mellan Sverige och Hylte är bra. Vår kommun är liten och starkt beroende av vår omvärld när det gäller konjunktur och strukturförändringar i vår omvärld.
Som ett led i att stärka arbetsmarknaden och näringslivet i Hylte Kommun ska ett ”Lokalt innovationsforum” inrättas. Där ska Hylte Kommun samspela med kommunens näringsliv och ge ingångar och samarbeten med Region Halland och Högskolan i Halmstad. Det kan handla om spetsutbildningar inom många olika områden. Studenter kan bidra till utveckling genom att göra sina examensjobb någonstans i Hylte.  På våra företag kommer det dagligen fram många idéer och uppslag på nya produkter och verksamheter. Här kan Högskolan bidra med att utveckla idéerna och innovationerna så att det på sikt kan leda till nya jobb och företag.
Vidare kommer vi att bilda ett nätverk med syftet att stärka kontaktnätet mellan politiken och näringslivet. Nätverket är ett politiskt initiativ men kommer ha fokus på att hitta lösningar för kommunens bästa och inte lokal partipolitik. Detta forum ska ses som ett komplement till kommunens näringslivsarbete som fortgår som tidigare. Nätverket är ett sätt för att öka samförståndet mellan olika aktörer i kommunen, vilket vi vill bidra till.
Avslutningsvis pågår just nu planarbetet med att bygga bredband med fiber på kommunens landsbygd. Ett antal fiberföreningar ligger i startgroparna att med statliga/regionala bidrag och stora ideella insatser bygga ett nät som kommer öka landsbygdens dragningskraft markant. Kommuns tätorter omfattas inte av bidragssystemet. Det innebär att våra större orter på sikt kommer att bli underutvecklat när det gäller digital infrastruktur. Vi föreslår Hyltebostäder ett tredje uppdrag, att vid sidan om fastighetsförvaltning och fjärrvärme även påbörja arbetet att på affärsmässiga grunder bygga fiber i kommunens tätorter. Ett alternativ som ska övervägas är att låta ett nybildat utvecklingsbolag få ansvaret för de digitala infrastrukturfrågorna i kommunen.

Samma vecka som vi socialdemokrater presenterar våra visioner för kommunen tycker Kristdemokraterna i kommunen att det är dags att kasta in handduken. KD föreslår ett samgående med Halmstad eller Gislaveds kommuner. Alternativen är tydliga, avsluta Hylte kommun med KD eller utveckla kommunen  med Framtidspartiet!

Ronny Löfquist (S)

Oppositionsråd i Hylte Kommun
Rekommenderad läsning: Roger Jönsson om att det är skillnad i svensk politik..., Fredrik Antonsson om en bjudning med motvilliga gäster..., Göran Johansson om att slopa den andra sjuklöneveckan som splittrar Alliansen..., Roger Jönsson om varför vill Alliansen styra Sverige...?, Fredric Kjellberg om Maramö-mötet och tillståndet i svensk politik..., Martin Moberg om mötet i Marmö snarare början på slutet än slutet på början....

Rekommenderad medialäsning: Dala-demokraten om att sista borgaren släcker ljuset..., Folkbladet om ett marigt möte som väntar i Maramö..., Dagbladet om en farlig kombination..., Piteå-tidningen om Maramö och sedan...?, Aftonbladet, SvD, Expressen 1, 2 och DN om Maramö och att Lööfs förtroendesiffror går ned m m..., SVT 1 om en splittrad Allians som packar koffertarna..., 2 om att Reinfeldt stärker sin ställning i opinionen..., 3 om hur ska S vinna valet...?, 4 om Jan Björklund och den stora båten..., 5 om Jan Björklund som igår medverkade i SVT:s Agenda om skolan..., Expressen ledare 1 om Stefan Löfvens huvudvärk, 2 om dags för en storkoalition...?, Gotlands allehanda om på väg till Maramö..., NSD om att IF Metall bjuder på soppa i Värnamo..., Östran 1 om ett bra S-program för förändring...., 2 om mardröm i Maramö...?, Dagens Arena 1 om frågan om vinster i välfärden...., 2 om att Alliansen och MP bär ansvar för "de olönsamma patienterna"..., Aktuellt i politiken 1 om att Lööf kovänder i nya Centerstridsfrågan, 2 om Lööfs välkomnande till Maramö - den skyhöga arbetslösheten m m...., 3 om att en trovärdig politik kräver nya åtaganden...

torsdag 21 februari 2013

Lise-Lotte Bensjköld-Olsson: Glad och frustrerad på en och samma gång

Hur kan man både vara glad och frustrerad på samma gång?

Bristande underlag gjorde att ett förslag på att dra in på klimatvården var på väg att bli Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut i januari i år.  Veckan före beslut sa min magkänsla att här fanns mer som inte var känt och fakta som saknades! Tack och lov kände även den borgerliga majoriten samma oro och ärendet lyftes ur.


Idag träffade vi handikappsorganisationerna och fick en mycket bra beskrivning över vilka goda resultat klimatvården gett, hur det ekonomiska perspektivet ser ut samt även olika former av jämförande behandlingsresultat som talade sitt tydliga språk! Beklagligt att det efterfrågade faktaunderlaget ska behöva komma från NHR och inte från vår egen organisation, här finns förbättringspotential!

En god rehabilitering ger bättre livskvalitet och gör att kroniker med reumatism, psoriasis och MS kan fortsätta arbeta istället för långtidssjukskrivning eller förtidspensionering.
En vinst för den enskilde, en vinst för regionen och en vinst för samhället!

Jag är glad för att vi kommer bibehålla klimatstödet men frustrerad över att det höll på att bli riktigt fel!

Lise-Lotte Bensköld-Olsson, regionråd Region Halland

Rekommenderad läsning kring NUON: Alliansfritt Sverige om att Maud Olofsson säger: Reinfeldt fattade visst beslut om NUON..., Göran Johansson om att NUON-affären var förankrad i regeringen..., Martin Moberg om NUON-affären hittills.

Rekommenderad medialäsning: SvD 1, 2, 3, 4, 5, SVT, SR Ekot, DI, DN 1, 2, 3, 4, Dagens arena 1, 2, Aftonbladet debatt

söndag 17 februari 2013

Lise-Lotte Benskjöld Olsson: Ett brev och ambition om 100 procent


Friskbrevet kom i förra veckan! "Din mammografiundersökning visade inga tecken på bröstcancer". Två veckors väntan är över och en stor lättnad infinner sig. Jag är alltid lite orolig när jag väntar på svaret, tror inte jag är ensam om det men trots det skulle jag aldrig få för mig att avstå från denna hälsoundersökning. Bättre att få besked i tid och kunna få behandling tänker jag, vill ju leva och njuta av allt man har framför sig!


Alla kvinnor i Halland från 40 års ålder erbjuds mammografi med 18-24 månaders mellanrum, trots det så är det 15 % som inte kommer på den erbjudna undersökningen. Det är ca 5 600 kvinnor i Halland som i och med det har en förhöjd risk att bröstcancern upptäcks för sent. Tidig upptäckt av bröstcancer innebär väldigt goda chanser att bli frisk.
(På 1177.se kan man läsa mer om bröstcancer)

Här finns behov att jobba mer offensivt och hitta nya sätt som gör att fler halländska kvinnor kommer till de erbjudna mammografiundersökningarna. Ett sätt skulle kunna vara sms-påminnelser, personliga kontakter mm. Det kan vara små insatser som ger stora förändringar, det glöms ofta bort i vardagen.

Målsättningen borde vara att 100 % av kvinnorna tar chansen att göra mammografi, för sin egen skull!
Lise-Lotte Bensköld-Olsson, regionråd

Rekommenderad läsning: Susanna Svensson om skattesnatteri i form av FAS 3 och jobbcoachning..., Monica Green om i Tibro kommun kräver S åtgärder för de arbetslösa..., FASORNA om att sysselsatta i FAS 3 efterlyses i Västra Sverige..., Martin Moberg om avhoppen som partisekreterare Kent Persson helst vill tala tyst o(m).

Rekommenderad medialäsning: Expressen om att Filippa Reinfeldts lösning är - bort med de sjuka..., Expressen ledare om att det kommer att bli värre på akuten..., Aftonbladet ledare om att strejk tvingar Filippa att lyssna, sjuksyrror...!, SVT:s Agenda om att ikväll debatterar sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)om sjukvårdskrisen i Stockholm..., Kommunalarbetaren om sjuka sjukförsäkringen...

onsdag 13 februari 2013

Hans Hoff: Regeringen skadar svensk industri

Elprisområdena som regeringen visar oerhört lite intresse för att åtgärda riskerar att lamslå den svenska exportindustrin. Igår uppmärksammade Hallandsnytt problematiken och jag vet genom mina många samtal och besök att företagare i vårt län är bekymrade och oroliga. Tyvärr gav Anna.Karin Hatt igår inga svar eller besked, regeringen måste sluta prata runt problemet och agera. Det är det enda rimliga.


http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/#./elpriser-anses-sla-mot-hallandsk-industri?&_suid=136082633667107508536627017786

Hans Hoff, riksdagsledamot (S)

Rekommenderad läsning: Alliansfritt Sverige bildarkiv över Nuon-affären..., Rasmus Lenefors om oviljan att ta ansvar..., Annarkia om Reinfeldts försök att smita ifrån notan..., Christian Norlin om Sveriges sämsta affär någonsin..., Martin Moberg 1 om statsminister Fredrik Reinfeldts försök att springa ifrån den saltade Nuon-notan..., 2 om en helt bortkollrad moderat statsminister eller inget som helst omdöme alls...?,

Rekommenderad medialäsning: Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida om att varenda svensk har förlorat 10 000 kr..., SvD 1 om Borgs kommentarer om det kollektiva ansvaret..., 2 om att de godkände Nuon-köpet..., 3 om Leif Pagrotskys kommentarer - otänkbart att Borg inte informerades...

tisdag 12 februari 2013

Hans Hoff: Vad kommer Anna-Karin Hatt att svara?


Igår lämnade jag in en skriftlig fråga till energiministern och statsrådet Anna-Karin Hatt. Jag är djupt oroad över regeringens passiva hållning kring elprisområdena och den inverkan dessa har på vår så exportberoende industri. Statsministern säger att industrijobben, i princip är borta, men jag tror knappast näringslivet och de 600 000 anställda inom industrin håller med.

Kostnaderna för el har höjts kraftigt för företag i landets södra delar, efter att de fyra elområdena infördes i landet. Flaskhalsar i kraftnätet uppstår, när stora mängder el exporteras till Tyskland, Danmark och Polen, vilket leder till höjda priser i södra Sverige. Det handlar om kostnadsökningar med mångmiljonbelopp för företag. Detta gör att företag belägna i elområde fyra riskerar att läggas ned eller att nedskärningar sker där, då marknaden och orderingången viker.

Resultat av detta börjar visa sig i ökande arbetslöshet i Halland. Glastillverkaren Pilkington lägger ner verksamheten. Stora Enso genomför kraftiga nedskärningar i Hyltebruk. Båda företagen har drabbats hårt av kostnadsfördyringar till följd av de nya elområdena.

Då Sverige är i hög grad ett exportberoende land, är det angeläget att regeringen på olika sätt för en näringspolitik som stödjer svensk exportindustri och de närmare 600 000 jobben inom den.
Vad tänker Hatt göra?

Vad Anna-Karin Hatt kommer svara är svårt att gissa, men låt oss hoppas att hon till skillnad från statsministern ser faran med en politik som underminerar den svenska exportindustrin och därmed riskerar både jobben och den svenska ekonomin.

Hans Hoff, riksdagsledamot (S)
Rekommenderad läsning: LO:s rapport om makteliten - klyftorna består..., Ylva Johansson om att löneskillnader ökar när man bildar familj..., Ola Möller om den borgerliga planen..., Mellan anpassning och motstånd om bilder från seminarium om arbetsmiljö..., Martin Moberg om att de utförsäkrade arbetslösa och sjuka känner förutom skam, sig svikna av sa(m)hället...,

Rekommenderad medialäsning: SR Ekot om att arbetslösa får lägsta ersättningen på tio år..., SR P1 - samtal med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), Piteå-tidningen om arbetslösa utan ersättning..., Dagbladet om behöver Sverige industrin...?, ännu fler artiklar om konskevenserna av den s k arbetslinjen - SR Ekot 1, 2, 3, 4, 5, 6, Skövde Nyheter, SVT, Piteå-tidningen, Dagbladet, Aftonbladet 1, 2, 3, Arbetet, Piteå-tidningen, Dagens Arena 1, 2, Aftonbladet, LTZ, DA, Skånskan, Ekot, Arbetet, DB, SydS, DI, SP

fredag 8 februari 2013

Aida Hadzialic: Ett skolpaket med sikte på framtiden


I veckan presenterade vi socialdemokrater i Halmstad ett skolpaket vilket är en glädje för mig. Jag tycker att skolan måste prioriteras politiskt och jag är glad att socialdemokraterna nationellt och kommunalt gör just detta.
Skolans kvalitet har en så avgörande inverkan på varje enskilt barns framtidsutsikter men också för Sveriges ekonomi om vi ska tänka i bredare drag. Vår befolknings kunskaps- och innovationsnivå kommer spegla vårt lands välstånd eftersom det är vår konkurrensfördel i den globaliserade ekonomin.

För att klara av den ambitionen måste dagens skolkvalitet höjas.

Låt mig först slå fast att socialdemokraterna i Halmstads målsättning är att vår kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Tanken med vårt skolpaket är att visa hur vi ska komma dit, på kort och lång sikt. Vi vill också illustrera att vi har ett helhetsperspektiv kring Halmstads skola, från förskolan till gymnasieskolan och vidare till högskolan.  I skolpaketet visar vi också vår vilja med vuxenutbildningen och folkbildningen.
Genomgående för skolpaketet är att vi fokuserar på lärarna. Detta för att det är välkänt att bra lärare ger väl presterande och välmående elever. Bl a vill vi att lärartätheten ökar i Halmstad.

Vi vill också se över möjligheten att införa så kallade lärarsekreterare. Idag har lärarna en administrativ börda som tar alldeles för mycket tid och energi från undervisningen. Detta måste ändras, lärarna måste få fokusera på undervisningen. Lärarsekreterarna ska ha i uppgift att hjälpa lärarna med administration och andra praktiska göromål.
Vi är medvetna om att det just nu pågår en översyn av lärarnas administrativa börda på departementsnivå – och det tycker vi är bra. Men så länge en nationell förändring dröjer måste vi som kommunpolitiker ta ansvar och frigöra våra lärare från administrationen. Och istället ge dem en chans att fokusera på läraryrket.

Sammanfattningsvis, vi hoppas att vårt skolpaket ska lyckas ge en bild av hur socialdemokratin i Halmstad vill att skolan ska te sig. För socialdemokratin är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors frihet att forma sina egna liv.
Aida Hadzialic, kommunråd i Halmstad
--
Skolpaketet innehåller 36 konkreta förslag som kan hittas här:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/halmstad/Val-2010/Politik-for-Barn-och-Utbildning/Ett-skolpaket-for-framtiden/

Rekommenderad läsning: LO-bloggen om att dagens självmordsalstrande sjukförsäkring riskerar att bli Alliansens stupstock..., Signaturen Solkatt om hur det är att vara utan SGI..., Martin Moberg om det föga förvånande som följer i den ökande massarbetslöshetens spår..., The Scandinavian Pumas om är det bara cirkusartister som får jobb i Sverige...?, Alliansfritt Sverige om korta nyheter - brottsspecial..., Göran Johansson om "att det är ju bara text"..., Heléne Björklundom positivt tänkande i Sölvesborg.

Rekommenderad medialäsning: Socialdemokraterna på Aftonbladets debattsida om att regeringens regelverk låser in de arbetslösa...,Byggnadsarbetaren om att taket i a-kassan måste höjas!, Dagens Arena om att 200 000 saknar en sjukpenninggrundande inkomst..., Dagbladet om att Reinfeldt säger ett och gör ett annat..., Janne Å i ett debattinlägg i Hallandsnyheter om att arbetslös i 50-års åldern får ingen hjälp av AF..., Debattinlägg i Ljusdals posten - förstår Annie Lööf ordet solidaritet?, Länstidningen Östersund om att Reinfeldt säger ett och gör ett annat..., SR P3 Nyheter om att "hot sker varje dag"..., SR P4 Jönköping om att antalet hot om självmord ökar...

fredag 1 februari 2013

Adnan Dibrani: Var för sig eller tillsammans?


2013 blir ett tufft år för Sverige. Arbetslösheten är drygt 7 procent, och fortsätter uppåt. I Hallands län går 8 200 personer arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent. Vi ser också att utvecklingen går åt fel håll. Av alla EU-länder ökade arbetslösheten mest i Sverige och i Spanien förra året.

I detta läge måste skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten gå före allt annat. Därför föreslår partistyrelsen att den socialdemokratiska kongressen i april gör en tydlig prioritering: vår linje fram till valet 2014 ska vara att jobben går först. Målet är full sysselsättning.

Som en del i arbetet med att sätta jobben först föreslår partistyrelsen också ett mål om att sluta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. I Sverige är idag sysselsättningsgraden 62,7 procent för kvinnor, medan den är 67,9 procent för män, i Halland är sysselsättningsgraden för kvinnor 65,8 procent och för män 69,8 procent. Även om Halland ligger över riksgenomsnittet bör vi vara allt annat än nöjda, mer finns att göra. För Sveriges del innebär det aktuella läget lägre tillväxt och sämre förmåga att finansiera välfärden. För många kvinnor betyder sysselsättningsgapet ett sämre arbetsliv, lägre pension och risk att hamna i en beroendeställning gentemot andra. Förutsättningarna för kvinnor att delta i arbetslivet måste därför förbättras. Det rör sig bland annat om följande: 

1. Stärk förskolan. Idag är det vanligare att kvinnor går ner i arbetstid när barnen kommer, än att män gör det. Barnomsorgen är också en förutsättning för att många av de kvinnor som idag inte arbetar ska kunna ta ett jobb. Vi föreslår obligatorisk förskoleklass och en utbyggnad av barnomsorgen på kvällar, nätter och helger.

2. Vänd utvecklingen i skolan. När skolan inte håller måttet landar ett större ansvar för skolarbetet på föräldrarna. Vi måste stärka kunskapsresultaten i skolan. Därför föreslår vi mindre klasser i de lägre årskurserna.

3. Att arbeta ofrivillig deltid är vanligare bland kvinnor än bland män. Detta måste vi komma till rätta med. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Som ett första steg vill vi att alla kommuner och landsting som styrs av socialdemokrater ska erbjuda de anställda heltid.
 
Regeringens politik har prövats i såväl hög- som lågkonjunktur. Det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Vi tror att fler och fler börja ställa sig frågan vad som egentligen är bäst för framtiden: Att vi samarbetar för fler jobb, eller att var och en får lösa samhällsproblemen själva?

Adnan Dibrani, riksdagsledamot

Rekommenderad läsning: Staffan Drevler om FAS 3..., Peter Johansson om vad håller LO:s ordförande på med - skärp dig eller avgå Kålle!, Ann-Sofie Wågström om frihet, jämlikhet och solidaritet..., Göran Johansson 1 om att ett femte jobbskatteavdrag kostar mer än det smakar..., 2 om du bidrar till ett dåligt samhälle..,Peter Högberg om att det här är Centern anno 2013, Martin Moberg om vi och dom 2013.

Rekommenderad medialäsning: Dagens Arena 1 om jobbpakten som sprängdes..., 2 om att regeringen kringgår LAS..., Sydöstran om att stoppa ungdomsexport från Blekinge, Norrländska socialdemokraten om att vässa jobbpolitiken, Västerbottens folkblad om lönepressarpartiet Moderaterna, Annie Lööf höll ett tal,