tisdag 13 november 2012

Hans Hoff: 1,8 miljarder skickas tillbaka från Arbetsförmedlingen

Massarbetslöshet råder och den kan befaras öka betydligt mer, då många stora företag som Telia, Volvo, SSAB, Stora Enso och Ericsson har varslat om uppsägningar. I deras spår tvingas underleverantörer och andra mindre företag att varsla om ännu fler uppsägningar. Hemma i Halland ser vi samma trend och nu senast beskedet att Pilkington i Halmstad med 230 anställda lägger ned sin verksamhet.

I Halland var antalet arbetslösa 9 683 personer i september. Av dem var 2 619 ungdomar. Nu ökar siffran när Arla och Pilkington lägger ner verksamheten och över 400 personer förlorar jobbet. Utöver dem har 213 personer i september varslats om uppsägning, vilket är en ökning med 122 procent jämfört med september förra året. Hittills i år har 1 274 personer varslats om uppsägning, vilket är nästan tre gånger så många som under perioden januari-september 2011.
Samtidigt uppger halländska företag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. I somras uppgav var femte företagare att man tvingats att tacka nej till order på grund av personalbrist. Problemet var störst för småföretagare i länet, då fyra av tio har tvingats avstå från jobb då de saknat personal.

Enligt uppgift kommer Arbetsförmedlingen i Halland i år att lämna tillbaka 29 miljoner kronor avsedda för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av dem var 15 miljoner avsedda till utbildning av arbetskraft. Detta kan knappast vara förenligt med arbetslinjen. I stället borde anslagen användas till att arbetslösa får jobb och företag personal med rätt kompetens.
För Sverige som helhet handlar de återsända pengarna om tusentals miljoner, i år runt 1,8 miljarder bara när det gäller utbildningsinsatser som inte blir av. Och detta samtidigt som människor verkligen är i behov av påfyllnadsutbildning och företagen som vill rekrytera hittar inte rätt kompetens. Regeringens regelverk är uppenbarligen, medvetet eller ej, något som gör att arbetsmarknadspolitiken i det närmaste blir obefintlig. Pengar som skulle kunna verka för lägre arbetslöshet och bättre tillväxt skickas istället tillbaka.

Pengarna skulle kunna använts för att ge människor nya chanser och rätt satsat även jobb. Var finns den så kallade arbetslinjen? Regeringen saknar en politik för jobb och skola och bedriver uppenbarligen en arbetsmarknadspolitik som inte håller ihop.

Hans Hoff, riksdagsledamot
Rekommenderad läsning: Peter Johansson med en konsekvensanalys av LO:s avtalskrav 2013..., Samuel Engblom om stora möjligheter att pröva unga arbetstagare..., Martin Moberg om Reinfeldts allmänna svar på Berglunds brev rörande bostadsbristen i Stockholm..., Ola Möller om vad som borde vara viktigast för politikerna.

Rekommenderad medialäsning: Aftonbladet, Folkbladet, SvD, Sydöstran 1, 2

Inga kommentarer: