fredag 30 november 2012

Adnan Dibrani: Läxhjälp till alla barn!


 
Resultaten i den svenska skolan har nu sjunkit sex år i rad. Detta vill regeringen ändra genom att införa RUT-avdrag för läxhjälp. Socialdemokraterna är mot detta förslag.

Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några få barn, utan alla ska erbjudas hjälpen. Om elever ska få hjälp med läxorna får inte avgöras av om de har föräldrar med en tjock plånbok eller förmågan att hjälpa dem. För hårt arbetande föräldrar räcker inte heller alltid tiden till att varje dag hjälpa barnen med läxorna.

Socialdemokraterna anser att det är skolans sak att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen anser vi att läxhjälpen i första hand borde bedrivas inom fritidshemmen, då drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna. Vi ser också gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp. Så sker på många skolor redan idag, men tanken borde spridas vidare.

Att knyta läxhjälpen till avdrag för hushållsnära tjänster kommer inte att nå de elever som bäst behöver stödet. I stället kommer detta ytterligare att öka orättvisorna i Sverige.

Socialdemokraternas mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Vi vill att större resurser satsas på skolan så att fler barn får hjälp att nå bättre resultat. Vi vill ge stöd till lärare och rektorer, eftersom skickliga lärare är grunden för en bra skola. Vi vill också minska klasstorleken i de lägre årskurserna rejält, eftersom skolforskningen visar att detta är ett effektivt sätt att höja resultaten. Vi vill ha obligatorisk förskoleklass och därmed förlänga skolplikten samt införa sommarskola för de elever i årskurs sex till nio som inte når målen.

Varken skolledare eller lärare har fått yttra sig om förslaget innan regeringen kom med det till riksdagen. Lärarna är mycket kritiska till att resurser satsas på bara en del av eleverna. Det finns också många utbildningspolitiska och pedagogiska frågor som är obesvarade. Vad ska läraren svara, när en förälder frågar om han eller hon kan tänka sig att mot betalning hjälpa just deras barn? Hur går der ihop att samma lärare ska betygsätta eleven, som man undervisar privat?

Återigen visar regeringen att kärnan i dess politik är sänka skatterna i syfte att ändra den nordiska modellen för välfärdsstaten. Den generella och behovsinriktade välfärden ska ersättas av en välfärd där individens köpkraft avgör vilken kvalitet han eller hon får på välfärdstjänsterna. Skolresultat och bättre betyg ska kunna köpas, tycker de borgerliga riksdagsledamöterna!
Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens. Därför är det viktigt att vi har en hög utbildningsnivå hos alla. Det är så vi kan fortsätta stå starka som land. Det är så vi säkrar framtida tillväxt och välfärd. Socialdemokraterna vill ha en skola som ser och hjälper varje barn att nå sina mål, oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Det tjänar vi alla på.

Adnan Dibrani, riksdagsledamot 
 
Rekommenderad läsning: Göran Johansson om utbildningsanställning och/eller jobbpakt...?, Olov Abrahamsson om att fler är långvarigt bidragsberoende..., Ola Möller om att misslyckanden bottnar ofta i bristande förståelse..., Peter Jeppsson om nej till nedläggning av SWEDEC i Eksjö..., Martin Moberg om att i grunden förstå den rådande samhällsutvecklingens betydelse..., fler inlägg på NetRoots, den socialdemokratiska programkommissionens blogg, Politometern , läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Ronneby, Blekinge, Intressant?

Rekommenderad medialäsning: Arbetet 1, 2, 3, di.se, ETC, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Södermanlands Nyheter, Norrländska socialdemokraten, Norrbottens Kuriren, SVT 1, 2, 3, Lärarnas Nyheter, Kollega, SR Ekot

söndag 25 november 2012

Hans Hoff: Sverige har inte råd med regeringens politik

I dag är över närmare 400 000 arbetslösa. Långtidsarbetslösheten har dubblerats och ungdomsarbetslös­heten ligger på rekordhöga 25 procent. I Halland stänger industrin ner sina verksamheter eller gör kraftiga neddragningar. För vare sig näringsliv eller medborgare är det någon större vits med att sötta sin tro till sittande och ansvarig regering.

Anledningen är regeringens brist på politik. Det finns inga initiativ till jobbskapande åtgärder. Svaret på alla problem är skattesänkningar, oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. Man går från avdrag till avdrag och nu senast vill man genom läxläsningsavdrag dumpa tanken om en likvärdig skola.

Regeringens stora insats mot ungdomsarbetslösheten var sänkt arbetsgivaravgift till alla som anställer ungdomar under 26 år. Sänkningen har inte minskat ungdomsarbetslösheten. Det bekräftades av stats­ministern i en intervju i DN 4/4. När arbetsmarknadsministern fick samma fråga i riksdagen i våras, svarade hon att hennes utgångspunkt är att alltid dela statsministerns uppfattning. Inte heller sänkt krogmoms kommer att skapa fler jobb, som regeringen tror. Erfarenheterna från andra länder visar det motsatta. Och gjorda uppföljningar här hemma påvisar detta.

Svenska företag efterfrågar utbildad personal. Hälften av dem uppger sig ha svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Var femte företagare har tvingats tacka nej till order på grund av personalbrist. Det är allvarligt, dels för att arbetslösa inte får jobb, men också för att det leder till lägre tillväxt i Sverige.

Samtidigt har arbetsförmedlingen under senare år skickat in närmare 18 000 miljoner kronor av de pengar som regeringen och riksdagen avsatt för att minska arbetslösheten. Pengar som borde ha använts till att ge arbetslösa utbildning och företagen den personal de söker.

Det duger inte med att vara nöjd med att det ser värre ut i Grekland. Vi borde självfallet jämföra oss med länder som Tyskland, Nederländerna eller Norge. Och där klarar de matchen bättre, matchen som Borg sedan länge förlorat.

Sverige behöver en regering för morgondagen och framtidens Sverige. Den matchen kommer vi stenhårt ta mot den trötta moderatregeringen.

Hans Hoff, riksdagsledamot

Rekommenderad läsning: Peter Högberg om Astrid Lindgrens Vimmerby på väg bort från Småland...?, Ola Möller om här är en socialdemokrat som lyssnar..., Martin Moberg om den oroväckande tystnaden på bl a Arbetsförmedlingen och dess påverkan på samhällsutvecklingen..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Aftonbladet 1, 2, Dagbladet, Dagens Nyheter, Expr 1, 2, GP, Länstidningen Östersund, NSD, RoD, SvD, Värmlands folkblad

lördag 17 november 2012

tisdag 13 november 2012

Hans Hoff: 1,8 miljarder skickas tillbaka från Arbetsförmedlingen

Massarbetslöshet råder och den kan befaras öka betydligt mer, då många stora företag som Telia, Volvo, SSAB, Stora Enso och Ericsson har varslat om uppsägningar. I deras spår tvingas underleverantörer och andra mindre företag att varsla om ännu fler uppsägningar. Hemma i Halland ser vi samma trend och nu senast beskedet att Pilkington i Halmstad med 230 anställda lägger ned sin verksamhet.

I Halland var antalet arbetslösa 9 683 personer i september. Av dem var 2 619 ungdomar. Nu ökar siffran när Arla och Pilkington lägger ner verksamheten och över 400 personer förlorar jobbet. Utöver dem har 213 personer i september varslats om uppsägning, vilket är en ökning med 122 procent jämfört med september förra året. Hittills i år har 1 274 personer varslats om uppsägning, vilket är nästan tre gånger så många som under perioden januari-september 2011.
Samtidigt uppger halländska företag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. I somras uppgav var femte företagare att man tvingats att tacka nej till order på grund av personalbrist. Problemet var störst för småföretagare i länet, då fyra av tio har tvingats avstå från jobb då de saknat personal.

Enligt uppgift kommer Arbetsförmedlingen i Halland i år att lämna tillbaka 29 miljoner kronor avsedda för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av dem var 15 miljoner avsedda till utbildning av arbetskraft. Detta kan knappast vara förenligt med arbetslinjen. I stället borde anslagen användas till att arbetslösa får jobb och företag personal med rätt kompetens.
För Sverige som helhet handlar de återsända pengarna om tusentals miljoner, i år runt 1,8 miljarder bara när det gäller utbildningsinsatser som inte blir av. Och detta samtidigt som människor verkligen är i behov av påfyllnadsutbildning och företagen som vill rekrytera hittar inte rätt kompetens. Regeringens regelverk är uppenbarligen, medvetet eller ej, något som gör att arbetsmarknadspolitiken i det närmaste blir obefintlig. Pengar som skulle kunna verka för lägre arbetslöshet och bättre tillväxt skickas istället tillbaka.

Pengarna skulle kunna använts för att ge människor nya chanser och rätt satsat även jobb. Var finns den så kallade arbetslinjen? Regeringen saknar en politik för jobb och skola och bedriver uppenbarligen en arbetsmarknadspolitik som inte håller ihop.

Hans Hoff, riksdagsledamot
Rekommenderad läsning: Peter Johansson med en konsekvensanalys av LO:s avtalskrav 2013..., Samuel Engblom om stora möjligheter att pröva unga arbetstagare..., Martin Moberg om Reinfeldts allmänna svar på Berglunds brev rörande bostadsbristen i Stockholm..., Ola Möller om vad som borde vara viktigast för politikerna.

Rekommenderad medialäsning: Aftonbladet, Folkbladet, SvD, Sydöstran 1, 2

torsdag 8 november 2012

Anders Rosén: Bortåt 500 jobb bort i Halmstad

Idag har jag om min kommunrådskollega Aida Hadzialic varit ute på Pilkington efter chockbeskedet att de lägger ned sin verksamhet. Vi är drabbade av en varselvåg, inte bara i vår kommun, utan i hela Halland. Och nu kommer det här oerhört tuffa beskedet.

Jag har själv, en gång i tiden, arbetat på företaget och när jag idag besökte anläggningen så går ju så klart tankarna först och främst till de som nu blir utan arbete. Totalt sett kommer det drabba långt fler än de 230 anställda vid Pilkingtons anläggning, snarare pratar vi om runt 500 arbetstillfällen totalt med underleverantörer och annat som påverkas. Det är ett oerhört tufft slag för vår kommun, det är vår tredje största privata arbetsgivare vi talar om.
Man får inte heller glömma bort att det i grund och botten inte enbart handlar om 500 arbetstillfällen. Det är 500 människoöden och alla med sina olika förutsättningar. Människor som alla oss andra med villalån, barn med fritidsaktiviteter, räkningshögar och allt annat att tänka på. Men för många handlar det inte bara om att man förlorar 60 % av sin disponibla inkomst, för väldigt många är arbetet också en social plats med arbetsgemenskap, vänner, trygghet och allt annat vad ett arbete betyder.

Idag är vi alla chockade och försöker hantera beskedet. Men snart måste vi också praktiskt hantera situationen. Redan imorgon beger jag mig till ett första möte för att med arbetsförmedlingen och funktioner inom kommunen diskutera läget. Men det är imorgon, idag går mina tankar till alla de som har fått beskedet att de inom kort står utan arbete.

Anders Rosén, kommunråd Halmstad

Rekommenderad läsning: Roger Mörtvik om att slopa prestigen och möt den ökande arbetslösheten i tid..., Veronica Palm om en bostadspolitik för jobb och hållbar framtid..., Peter Högberg om välfärdens vinster din pension.., Martin Moberg om mycket mer av konsument och mycket mindre av medborgare...?, Arbeiderpartiet om att i Norge går kurvorna åt rätt håll bl a färre som är fattiga.

Rekommenderad medialäsning: DN 1, 2, SvD, SR1, SR2, SR3, HP, HN

Lise-Lotte Bensköld-Olsson: De borgerliga duckar i frågan


Efter gårdagens debatt i fullmäktige så funderar jag en hel del på vem som är svaret skyldig egentligen?

Med över 300 mkr i obalanser i verksamheten inom hälso- och sjukvården och en ofinansierad ny reform som handlar om fri etablering inom den specialiserade sjukvården så borde man tänka en gång till!

Lite frustrerad känner jag mig när den borgerliga majoriteten i region Halland inte vill berätta hur de får ihop helheten inom sjukvården i Halland. Först ska delar av vår specialistvård samordnas av kvalitetsskäl och sen ska delar av den LOV:as ut för då blir det bättre kvalite för våra invånare!

Hur är det möjligt när vi inte kan styra var den ska finnas, hur omfattande den ska vara och antal mottagningar. LOV-lagen innebär etableringsfrihet, det innebär att vi inte får lov att säga nej även om vi skulle tycka att det finns skäl för det. Den delen i lagstiftningen tycker vi är förkastlig!

Det är beklagligt att vi inte får en riktig debatt i en sån här viktig fråga, istället hukar man i fullmäktigebänken och hoppas att det ska blåsa över.

Jag hade hoppats på en saklig diskussion och debatt och inte pamfletter eller hånfulla påhopp från en del småpartier. Regionen, fullmäktige och demokratin är värd mer respekt än så. Hallänningarna är också värda tydligare svar än bara vackra ord utan reellt innehåll.

Vi har en bra sjukvård i Halland med både hög kvalite och tillgänglighet, den går att göra bättre men då måste den hållas ihop och inte slås sönder!

Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd (s)
 
 Lästips: Martin Moberg bloggar om en landstinget i Blekinge och (M)aktvärken.