fredag 30 november 2012

Adnan Dibrani: Läxhjälp till alla barn!


 
Resultaten i den svenska skolan har nu sjunkit sex år i rad. Detta vill regeringen ändra genom att införa RUT-avdrag för läxhjälp. Socialdemokraterna är mot detta förslag.

Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några få barn, utan alla ska erbjudas hjälpen. Om elever ska få hjälp med läxorna får inte avgöras av om de har föräldrar med en tjock plånbok eller förmågan att hjälpa dem. För hårt arbetande föräldrar räcker inte heller alltid tiden till att varje dag hjälpa barnen med läxorna.

Socialdemokraterna anser att det är skolans sak att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen anser vi att läxhjälpen i första hand borde bedrivas inom fritidshemmen, då drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna. Vi ser också gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp. Så sker på många skolor redan idag, men tanken borde spridas vidare.

Att knyta läxhjälpen till avdrag för hushållsnära tjänster kommer inte att nå de elever som bäst behöver stödet. I stället kommer detta ytterligare att öka orättvisorna i Sverige.

Socialdemokraternas mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Vi vill att större resurser satsas på skolan så att fler barn får hjälp att nå bättre resultat. Vi vill ge stöd till lärare och rektorer, eftersom skickliga lärare är grunden för en bra skola. Vi vill också minska klasstorleken i de lägre årskurserna rejält, eftersom skolforskningen visar att detta är ett effektivt sätt att höja resultaten. Vi vill ha obligatorisk förskoleklass och därmed förlänga skolplikten samt införa sommarskola för de elever i årskurs sex till nio som inte når målen.

Varken skolledare eller lärare har fått yttra sig om förslaget innan regeringen kom med det till riksdagen. Lärarna är mycket kritiska till att resurser satsas på bara en del av eleverna. Det finns också många utbildningspolitiska och pedagogiska frågor som är obesvarade. Vad ska läraren svara, när en förälder frågar om han eller hon kan tänka sig att mot betalning hjälpa just deras barn? Hur går der ihop att samma lärare ska betygsätta eleven, som man undervisar privat?

Återigen visar regeringen att kärnan i dess politik är sänka skatterna i syfte att ändra den nordiska modellen för välfärdsstaten. Den generella och behovsinriktade välfärden ska ersättas av en välfärd där individens köpkraft avgör vilken kvalitet han eller hon får på välfärdstjänsterna. Skolresultat och bättre betyg ska kunna köpas, tycker de borgerliga riksdagsledamöterna!
Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens. Därför är det viktigt att vi har en hög utbildningsnivå hos alla. Det är så vi kan fortsätta stå starka som land. Det är så vi säkrar framtida tillväxt och välfärd. Socialdemokraterna vill ha en skola som ser och hjälper varje barn att nå sina mål, oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Det tjänar vi alla på.

Adnan Dibrani, riksdagsledamot 
 
Rekommenderad läsning: Göran Johansson om utbildningsanställning och/eller jobbpakt...?, Olov Abrahamsson om att fler är långvarigt bidragsberoende..., Ola Möller om att misslyckanden bottnar ofta i bristande förståelse..., Peter Jeppsson om nej till nedläggning av SWEDEC i Eksjö..., Martin Moberg om att i grunden förstå den rådande samhällsutvecklingens betydelse..., fler inlägg på NetRoots, den socialdemokratiska programkommissionens blogg, Politometern , läs även andra bloggares åsikter om politik, sjukförsäkringen, fas 3, samhälle, kultur, personligt, Ronneby, Blekinge, Intressant?

Rekommenderad medialäsning: Arbetet 1, 2, 3, di.se, ETC, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Södermanlands Nyheter, Norrländska socialdemokraten, Norrbottens Kuriren, SVT 1, 2, 3, Lärarnas Nyheter, Kollega, SR Ekot

Inga kommentarer: