tisdag 12 februari 2013

Hans Hoff: Vad kommer Anna-Karin Hatt att svara?


Igår lämnade jag in en skriftlig fråga till energiministern och statsrådet Anna-Karin Hatt. Jag är djupt oroad över regeringens passiva hållning kring elprisområdena och den inverkan dessa har på vår så exportberoende industri. Statsministern säger att industrijobben, i princip är borta, men jag tror knappast näringslivet och de 600 000 anställda inom industrin håller med.

Kostnaderna för el har höjts kraftigt för företag i landets södra delar, efter att de fyra elområdena infördes i landet. Flaskhalsar i kraftnätet uppstår, när stora mängder el exporteras till Tyskland, Danmark och Polen, vilket leder till höjda priser i södra Sverige. Det handlar om kostnadsökningar med mångmiljonbelopp för företag. Detta gör att företag belägna i elområde fyra riskerar att läggas ned eller att nedskärningar sker där, då marknaden och orderingången viker.

Resultat av detta börjar visa sig i ökande arbetslöshet i Halland. Glastillverkaren Pilkington lägger ner verksamheten. Stora Enso genomför kraftiga nedskärningar i Hyltebruk. Båda företagen har drabbats hårt av kostnadsfördyringar till följd av de nya elområdena.

Då Sverige är i hög grad ett exportberoende land, är det angeläget att regeringen på olika sätt för en näringspolitik som stödjer svensk exportindustri och de närmare 600 000 jobben inom den.
Vad tänker Hatt göra?

Vad Anna-Karin Hatt kommer svara är svårt att gissa, men låt oss hoppas att hon till skillnad från statsministern ser faran med en politik som underminerar den svenska exportindustrin och därmed riskerar både jobben och den svenska ekonomin.

Hans Hoff, riksdagsledamot (S)
Rekommenderad läsning: LO:s rapport om makteliten - klyftorna består..., Ylva Johansson om att löneskillnader ökar när man bildar familj..., Ola Möller om den borgerliga planen..., Mellan anpassning och motstånd om bilder från seminarium om arbetsmiljö..., Martin Moberg om att de utförsäkrade arbetslösa och sjuka känner förutom skam, sig svikna av sa(m)hället...,

Rekommenderad medialäsning: SR Ekot om att arbetslösa får lägsta ersättningen på tio år..., SR P1 - samtal med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), Piteå-tidningen om arbetslösa utan ersättning..., Dagbladet om behöver Sverige industrin...?, ännu fler artiklar om konskevenserna av den s k arbetslinjen - SR Ekot 1, 2, 3, 4, 5, 6, Skövde Nyheter, SVT, Piteå-tidningen, Dagbladet, Aftonbladet 1, 2, 3, Arbetet, Piteå-tidningen, Dagens Arena 1, 2, Aftonbladet, LTZ, DA, Skånskan, Ekot, Arbetet, DB, SydS, DI, SP

Inga kommentarer: