fredag 8 februari 2013

Aida Hadzialic: Ett skolpaket med sikte på framtiden


I veckan presenterade vi socialdemokrater i Halmstad ett skolpaket vilket är en glädje för mig. Jag tycker att skolan måste prioriteras politiskt och jag är glad att socialdemokraterna nationellt och kommunalt gör just detta.
Skolans kvalitet har en så avgörande inverkan på varje enskilt barns framtidsutsikter men också för Sveriges ekonomi om vi ska tänka i bredare drag. Vår befolknings kunskaps- och innovationsnivå kommer spegla vårt lands välstånd eftersom det är vår konkurrensfördel i den globaliserade ekonomin.

För att klara av den ambitionen måste dagens skolkvalitet höjas.

Låt mig först slå fast att socialdemokraterna i Halmstads målsättning är att vår kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Tanken med vårt skolpaket är att visa hur vi ska komma dit, på kort och lång sikt. Vi vill också illustrera att vi har ett helhetsperspektiv kring Halmstads skola, från förskolan till gymnasieskolan och vidare till högskolan.  I skolpaketet visar vi också vår vilja med vuxenutbildningen och folkbildningen.
Genomgående för skolpaketet är att vi fokuserar på lärarna. Detta för att det är välkänt att bra lärare ger väl presterande och välmående elever. Bl a vill vi att lärartätheten ökar i Halmstad.

Vi vill också se över möjligheten att införa så kallade lärarsekreterare. Idag har lärarna en administrativ börda som tar alldeles för mycket tid och energi från undervisningen. Detta måste ändras, lärarna måste få fokusera på undervisningen. Lärarsekreterarna ska ha i uppgift att hjälpa lärarna med administration och andra praktiska göromål.
Vi är medvetna om att det just nu pågår en översyn av lärarnas administrativa börda på departementsnivå – och det tycker vi är bra. Men så länge en nationell förändring dröjer måste vi som kommunpolitiker ta ansvar och frigöra våra lärare från administrationen. Och istället ge dem en chans att fokusera på läraryrket.

Sammanfattningsvis, vi hoppas att vårt skolpaket ska lyckas ge en bild av hur socialdemokratin i Halmstad vill att skolan ska te sig. För socialdemokratin är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors frihet att forma sina egna liv.
Aida Hadzialic, kommunråd i Halmstad
--
Skolpaketet innehåller 36 konkreta förslag som kan hittas här:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/halmstad/Val-2010/Politik-for-Barn-och-Utbildning/Ett-skolpaket-for-framtiden/

Rekommenderad läsning: LO-bloggen om att dagens självmordsalstrande sjukförsäkring riskerar att bli Alliansens stupstock..., Signaturen Solkatt om hur det är att vara utan SGI..., Martin Moberg om det föga förvånande som följer i den ökande massarbetslöshetens spår..., The Scandinavian Pumas om är det bara cirkusartister som får jobb i Sverige...?, Alliansfritt Sverige om korta nyheter - brottsspecial..., Göran Johansson om "att det är ju bara text"..., Heléne Björklundom positivt tänkande i Sölvesborg.

Rekommenderad medialäsning: Socialdemokraterna på Aftonbladets debattsida om att regeringens regelverk låser in de arbetslösa...,Byggnadsarbetaren om att taket i a-kassan måste höjas!, Dagens Arena om att 200 000 saknar en sjukpenninggrundande inkomst..., Dagbladet om att Reinfeldt säger ett och gör ett annat..., Janne Å i ett debattinlägg i Hallandsnyheter om att arbetslös i 50-års åldern får ingen hjälp av AF..., Debattinlägg i Ljusdals posten - förstår Annie Lööf ordet solidaritet?, Länstidningen Östersund om att Reinfeldt säger ett och gör ett annat..., SR P3 Nyheter om att "hot sker varje dag"..., SR P4 Jönköping om att antalet hot om självmord ökar...

Inga kommentarer: