fredag 1 februari 2013

Adnan Dibrani: Var för sig eller tillsammans?


2013 blir ett tufft år för Sverige. Arbetslösheten är drygt 7 procent, och fortsätter uppåt. I Hallands län går 8 200 personer arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent. Vi ser också att utvecklingen går åt fel håll. Av alla EU-länder ökade arbetslösheten mest i Sverige och i Spanien förra året.

I detta läge måste skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten gå före allt annat. Därför föreslår partistyrelsen att den socialdemokratiska kongressen i april gör en tydlig prioritering: vår linje fram till valet 2014 ska vara att jobben går först. Målet är full sysselsättning.

Som en del i arbetet med att sätta jobben först föreslår partistyrelsen också ett mål om att sluta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. I Sverige är idag sysselsättningsgraden 62,7 procent för kvinnor, medan den är 67,9 procent för män, i Halland är sysselsättningsgraden för kvinnor 65,8 procent och för män 69,8 procent. Även om Halland ligger över riksgenomsnittet bör vi vara allt annat än nöjda, mer finns att göra. För Sveriges del innebär det aktuella läget lägre tillväxt och sämre förmåga att finansiera välfärden. För många kvinnor betyder sysselsättningsgapet ett sämre arbetsliv, lägre pension och risk att hamna i en beroendeställning gentemot andra. Förutsättningarna för kvinnor att delta i arbetslivet måste därför förbättras. Det rör sig bland annat om följande: 

1. Stärk förskolan. Idag är det vanligare att kvinnor går ner i arbetstid när barnen kommer, än att män gör det. Barnomsorgen är också en förutsättning för att många av de kvinnor som idag inte arbetar ska kunna ta ett jobb. Vi föreslår obligatorisk förskoleklass och en utbyggnad av barnomsorgen på kvällar, nätter och helger.

2. Vänd utvecklingen i skolan. När skolan inte håller måttet landar ett större ansvar för skolarbetet på föräldrarna. Vi måste stärka kunskapsresultaten i skolan. Därför föreslår vi mindre klasser i de lägre årskurserna.

3. Att arbeta ofrivillig deltid är vanligare bland kvinnor än bland män. Detta måste vi komma till rätta med. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Som ett första steg vill vi att alla kommuner och landsting som styrs av socialdemokrater ska erbjuda de anställda heltid.
 
Regeringens politik har prövats i såväl hög- som lågkonjunktur. Det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Vi tror att fler och fler börja ställa sig frågan vad som egentligen är bäst för framtiden: Att vi samarbetar för fler jobb, eller att var och en får lösa samhällsproblemen själva?

Adnan Dibrani, riksdagsledamot

Rekommenderad läsning: Staffan Drevler om FAS 3..., Peter Johansson om vad håller LO:s ordförande på med - skärp dig eller avgå Kålle!, Ann-Sofie Wågström om frihet, jämlikhet och solidaritet..., Göran Johansson 1 om att ett femte jobbskatteavdrag kostar mer än det smakar..., 2 om du bidrar till ett dåligt samhälle..,Peter Högberg om att det här är Centern anno 2013, Martin Moberg om vi och dom 2013.

Rekommenderad medialäsning: Dagens Arena 1 om jobbpakten som sprängdes..., 2 om att regeringen kringgår LAS..., Sydöstran om att stoppa ungdomsexport från Blekinge, Norrländska socialdemokraten om att vässa jobbpolitiken, Västerbottens folkblad om lönepressarpartiet Moderaterna, Annie Lööf höll ett tal,

2 kommentarer:

gais-johan sa...

Bra artikel Adnan.

Anonym sa...

C gör en helomvändning. Borta är Stureplan-centerns inflytande och nu är det back to basic. Problemet är bara att Annie sitter kvar. Hon som nu tar avstånd från vad hon tyckte i hela sin politiska karriär och som haft Ayn Rand som husgudinna. Är det trovärdigt?