lördag 6 april 2013

Kongressen 2013: Flera Halländska ombud i talarstolen under lördag förmiddag!


Förhandlingarna drog under lördagen igång tidigt, och trots sena förhandlingar under fredagskvällen var många ombud aktiva i diskussionerna. Från Hallandsdelegationen  var många av ombuden flitiga i talarstolen, bland annat var Anders Rosén från Halmstad samt Jeanette Qvist från Varberg  uppe och talade om hur Sveriges bästa skola kan byggas. Ansvar, utbildning och en trygg framtid för alla unga människor som kommer in i skolvärlden var oerhört viktigt. Anders Rosén lyfte även upp det pedagogiska ansvaret och lärarnas situation i skolan. Om lärarkåren ska kunna engagera och lära ut på bästa sätt, är pedagogiken en viktig komponent, och något som måste lyftas mer i debatten om utbildningspolitiken.

Rekommenderad läsning: Ann-Sofie Wågström om att det finns också vänsterfolk som rasar dagen efter...., Peter Johansson om att behov, inte vinstintressen ska styra välfärden..., Martin Moberg om att S nu sätter p för vinstintressena i välfärden..., Johan Westerholm 1 om lika nöjd som missnöjd tror jag..., JW2 om NYS-avdrag och den affärsmässiga relationen..., Roger Jönssonom att det är dags för marknadskramarna att bekänna färg...,

Inga kommentarer: