fredag 20 april 2012

Adnan Dibrani: Borgs siffertrix och misslyckade jobbpolitik

Regeringens löfte var att bryta utanförskapet. Både i valrörelsen 2006 och 2010 var målet att skapa fler jobb och bygga en stark arbetslinje. Men enligt Riksdagens utredningstjänst, Rut, fattas det 42 500 jobb för att nå upp till den nivå som gällde år 2006. I Hallands län var ungdomsarbetslösheten 22,2 procent för ungdomar mellan 15-24 år enligt statistik från ekonomifakta.
Regeringen framhåller att sysselsättningen har ökat sedan 2006, men talar inte om att befolkningen i arbetsför ålder, under samma period, har vuxit ännu mer. Det innebär att den så kallade sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder som jobbar, har sjunkit.

Anders Borg har hävdat att det är mycket få europeiska länder som kan uppvisa en sådan sysselsättningsökning som Sverige haft sedan år 2006 (Dagens Industri 29/2). Sanningen är att andelen som jobbar har minskat mer i Sverige än i EU totalt. Mellan tredje kvartalet 2006 och samma kvartal 2011 minskade sysselsättningsgraden med 0,6 procentenheter i Sverige medan minskningen för hela EU stannade på 0,3 procentenheter. En lång rad europeiska länder - Österrike, Belgien, Tyskland, Norge, Polen, Tjeckien, Slovakien, Malta, Frankrike och Nederländerna - har haft en bättre utveckling av sysselsättningsgraden än Sverige (Eurostat).

Vi menar att det nu behövs ny inriktning på den ekonomiska politiken.

1. Vi vill ha en strategisk samverkan mellan politik, arbetsmarknadens parter och akademin. En aktiv närings- och forskningspolitik är basen för tillväxt och fler jobb.

2. Om Sverige ska klara den globala konkurrensen måste vi konkurrera med kompetens, inte låga löner. Vägen till jobb, tillväxt och jämlikhet börjar i en bra skola. Sverige har under flera år tappat i internationella kunskapsmätningar i skolan.

3. Vi vill höja kunskapsnivån och öka likvärdigheten i den svenska skolan. Det behövs också en brett kompetenslyft på svensk arbetsmarknad så att människor kan ta de jobb som växer fram. Vi vill ersätta regeringens ineffektiva arbetsmarknadspolitiska bombmattor med precisionsinsatser riktade mot de grupper som möter högst trösklar för att komma i jobb. Vi tänker inte rulla tillbaka regeringens jobbskatteavdrag. Hushållen har inrättat sin ekonomi efter dessa.

Sverige och Halland behöver mer verkningsfulla åtgärder. Det duger inte att ha en ungdomsarbetslöshet som är så hög som vi ser idag. Politik är att välja, och den sittande regeringen har valt skattesänkningar till de som redan har det bra, framför satsningar på fler jobb, fler utbildningsplatser och möjlighet till vidareutbildning för de som behöver omskola sig. Vi socialdemokrater vill mer och jag ser verkligen fram emot valrörelsen 2014.

Adnan Dibrani

Riksdagsledamot (S)

Halland(S)bloggen rekommenderar: Peter Johansson om att DN & AB sågar Arkelstens utspel, Daniel Swedin på Ab:s ledarblogg om en bra dag på jobbet, Arkelsten, Alliansfritt Sverige om Arkelstens bloggande om Shell 14 ggr, Martin Mobergs betraktelser om Engströms misslyckande med arbetslöshetsbekämpningen, Roger Jönsson om när ska Europa växa vidare?, Eva Hillén Ahlström om Kents berättelse om arbetslöshet och Arbetsförmedlingens regelhinder, Veronica Palm om bättre att ta ansvar än att skuldbelägga hushållen för bolåneökningen, Peter Högberg om när han strippar på Sergels Torg, Ulf Bjereld om Lena Adelsohn Liljeroth och problemet med att bli en del av ett konstverk,

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, AB1, AB2, AB3, AB4, EXPR1, EXPR2, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVT1, SVT2, SR, GP,

Inga kommentarer: