fredag 27 april 2012

Hur ska hela Halland växa?

Halland - bästa livsplatsen, är regionens slogan. Visionen är bra, men jag har en känsla av brist ande på solidaritet mellan den stad och land som alltigenom tappar befolkning. Hur blir hela Halland bästa livsplatsen?

Min kommun, Hylte är regionens enda inlandskommun. Sedan milleniumskiftet har vi tappat ca 500 invånare. Det ger oss sämre skatteunderlag och det blir oerhört svårt att behålla den kommunala servicen på en konkurrenskraftig nivå gentemot kustkommunerna.Hur ska vi jobba för att vända trenden? Vilka initiativ ger bäst effekt?
Under dagarna tre har jag varit på en konferens med landets 60 minsta kommun. Från Örkelljunga i söder till Övertorneå i norr. Alla med max 11.000 invånare.Min
förhoppning är att Socialdemokraterna kan bli det ledande partiet för att hela Sverige ska växa.

Jag vill skicka med ett antal idéer och förslag:
+ Forskning om landsbygdsutveckling.+ Avskrivning av studieskulder vid arbete
i glesbygd. Ett system som finns i Norge
+ Difrentsierade arbetsgivaravgifter i glesbygd, även det finns i Norge.
+ Medel från vattenkraft/vindkraft ska stanna kvar iden kommun som den skapas.
+ IT infrastruktur, fiber på landsbygden ger möjligheter företagande och jobb
+ Staten ska aktivt låta myndigheter som Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Skatteverk verka lokalt i de små kommunerna.
+ Likvärdiga förutsättningar i skatteutjämningsystemet.

Politiskt står landskapet öppet att ta kommandot i att ge hela landet möjligheter att växa. För 100 år sedan bodde 85% av befolkningen och 15% i städer. Idag är förhållandet det omvända. Vi måste alla hjälpas åt att se till så att inte befolkningen på landsbygden blir andra klassens medborgare med sämre tillgång till offentlig service.

Ronny Löfquist (S)
Oppositionsråd i Hylte Kommun

Hallandsbloggen rekommenderar: Ola Möller om gör Reinfeldt om socialdemokraternas misstag?, Göran Johansson om att vi behöver höja ambitionerna i jobbpolitiken, Leine
Johansson
om att det är dags förpassa MP ur riksdagen, Martin Mobergs betraktelser om manifestationen i Oslo igår när 40 000 sjöng Barn av regnbuen och att det är dags att ta ställning, Johanna Graf om att smaken är som baken - delad, Eva Hillén Ahlström om sången i Oslo som aldrig kan dö, Veronica Palm om allmännytta vs egennytta.

Inga kommentarer: