onsdag 2 maj 2012

Aida Hadzialic: Vårmotionen lyfter vår politik

Just nu presenteras den Socialdemokratiska vårmotionen. En del har vi presenterat innan men det är först nu, med hela motionen i sin helhet, som man kan se den röda tråden. Det är en vårmotion med starkt fokus på jobb, näringsliv och med en tydlig markering om att politiken måste ta sitt ansvar.

För oss i Halland och för min del i Halmstad så är det en välkommen inriktning som ligger helt i linje med vår egna offensiva politik, inte minst just kring jobb för unga och näringslivsfrågor. När vi presenterar vår lokala budget inom kort så kommer denna sammanhållenhet framträda allt tydligare. Vi i Halmstad har tidigare drivit bland annat frågan om jobbpaket för unga, traineetjänster, sommarjobb och direkta åtgärder snabbt. Den som tror att vi tänker överge detta kommer sannolikt bli besviken när vår budget i Halmstad presenteras. Vi är konsekventa, vill ta ansvar och har en tydlig plan för hur det ska gå till.

Och just därför är vårmotionen extra välkommen, den ligger helt i linje med hur vi i Halland och Halmstad vill arbeta. Fokus på jobben! Näringslivet! Och ett extra fokus på de unga!

För att nämna något kort om de förslagen som ligger i vårmotionen så tycker jag det planerade innovationsrådet är extra intressant. Det är dels en hjärtafråga för mig men det kommer också vara betydelsefullt för den satsning vi gjort här i Halland. Och med satsning menar jag då den regionala arbetsgrupp inom (S) som är tillsatt, just för att utveckla vår näringslivspolitik än mer. Jag har förmånen att få leda det arbetet och tänker precis som Löfven göra det i nära samverkan med näringsliv, akademi och kvalificerad kompetens. Näringslivet är för oss en samarbetspartner och inget särintresse.

Sverige behöver en ny inriktning på den ekonomiska politiken. Vår politik för fler jobb och växande företag lägger grunden för det.

Media: DN, SVT, AB1, AB2, EXPR, SR,     


 

Inga kommentarer: