fredag 11 maj 2012

Aida Hadzialic:Tåg ska man inte behöva åka på chans

Sitter på tåget mot Södertälje som justpasserat en av Västra Götalands sjöar. Jag tycker egentligen om att åka tåg för det ger tid till avslappning och någon form av eftertanke när man susar förbi genomdet svenska landskapet. Riktigt bra blir det som i skrivande stund när en doftav kaffe sprider sig och jag sträcker mig efter kaffekoppen som smakar underbarten tidig morgon. Jag har självklart också prioriterat att åka tåg av miljöskäleftersom tågen fortfarande är vårt mest hållbara transportmedel. Men som sagt,jag tycker egentligen om att åka tåg.
...
Även om vi verkar hålla oss till tidsschemat den här gången så undrar jag fortfarande om vi kommer fram i tid. Eller om jag kommer varatvungen att stiga av tåget för att byta till buss och därefter köras genomskogarna på krokiga landsvägar innan vi kommer fram? Så har det nämligen blivitalldeles för ofta, gång på gång har jag fastnat någonstans, inväntatersättningsbuss- eller taxi och i slutändan kommit fram ett par timmar för sent.Inte sällan sent på natten. Det är nästan bisarrt och jag är sannolikt inteensam om att tycka det. Och senaste gången jag fastnade bestämde jag mig för att nu flyger jag, trots att det tar emot. Så har det också blivit men jag villgärna tro att tågen har börjat rulla ordentligt och idag är jag på spåret igen.
...
Pudelns kärna i debatten om våra tågs framkomlighet ärsåklart att infrastrukturen, järnvägsnätet i det här fallet, är eftersatt.Stora investeringar behöver genomföras för att järnvägsnätets kvalitet skahöjas vilket kommer ge nöjdare och fler tågresenärer. Den andra minst likaviktiga dimensionen är att infrastrukturen är en nations ryggrad och centralför tillväxtmöjligheter. Ytterst innebär en dålig infrastruktur attsamhällsekonomin blir lidande vilket i sin tur kan kosta oss såväl jobb somvälfärd. Infrastruktur är alltså en lönsam investering, jag brukar säga att härstoppar du in en krona och får tio kronor tillbaka. Särskilt när det kommertill sysselsättningen blir infrastrukturen en förutsättning för jobb och företagande men också självainfrastrukturutbyggnaden ger direktajobb.
...
Jag tycker självklart att Sverige behöver ett ordentligtinfrastrukturlyft. I Halland behöver vi stärka vår järnvägskapacitet såväl inord-sydlig riktning men också från kusten mot inlandet. Just det väst-ostligaperspektivet tenderar att hamna i skymundan men det är viktigt för att expanderaden halländska arbetsmarknaden. Rörlighet är en central bit av dagensarbetsliv. I Halmstad ska vi fortsätta byggnationen av vårt resecentrum för attkommunen ska bli en knutpunkt för resenärer inte enbart mellan Malmö ochGöteborg utan också från kontinenten till Stockholm och Oslo. Och för osssocialdemokrater fortsätter det så kallade 1000-kr-kortet att vara en viktigfråga; Halmstadborna ska kunna åka hur mycket buss som helst, när som helstinom kommunen för 1000 kr årligen.
...
Ja, det finns en hel del att göra för vår infrastruktur ochkollektivtrafik. Den 21 maj kommer den socialdemokratiske talespersonen förinfrastruktur Anders Ygeman till Varberg och vi halländska socialdemokrater skadå framföra vad som är viktigt för den halländska infrastrukturen framöver.
...
Dags att avrunda och luta sig tillbaka. Spåren, signalernaoch annat håller än så länge, politiken behöver bara göra rutin av det :)

Aida Hadzialic
Kommunråd Halmstad

Halland(S)bloggen rekommenderar: Göran Zettergren om äntligen lite glada nyheter från Europa, Martin Moberg om bistra och cyniska fakta om bl a den sjuka sjukförsäkringen,  Peter Johansson om att gammelmoderaten Reinfeldt visar bockfoten, Ingemar E L Göransson om vems frihet - socialdemokraternas programkommission, Martin Moberg om apoteket efter den havererade borgerliga avregleringen, Socialdemokraterna i Region Skåne om en röd lördag i Landskrona,

Inga kommentarer: