onsdag 30 maj 2012

Hans Hoff: Att stoppa trakasserier på nätet blir nu möjligt

2009 drabbades ett 40-tal unga tjejer i Falkenberg av trakasserier på nätet, många av dem känner jag personligen. Till slut blev det, efter många turer, en fällande dom för de brottsmisstänkta. Men det var ingen lätt kamp att föra och många av de unga tjejerna kände sig förbisedda och svikna av att de inte fick övergreppen riktigt tagna på allvar av myndigheterna.

Den här typen av problem på nätet har tack och lov börjat blivit mer uppmärksammat och vi kan numera, i princip, dagligen läsa om liknande fall. Där till är det ganska rimligt att anta att mörkertalet är mycket stort. Tyvärr har inte den lagstiftande församlingen och myndigheterna riktigt varit i takt  med  tiden. Ärekränkningsbrotten på nätet har inte varit lätta att komma åt och lagstiftningen har inte riktigt hängt med i den nätbaserade utvecklingen som idag är vardag för de flesta av oss, inte minst bland våra barn och ungdomar.
Men för ett par veckor sedan är nu ett steg i rätt riktning taget. Min motion om att underlätta för polis och åklagare att inhämta digitala uppgifter i brottsutredningar kring trakasserier på nätet är nu antagen av Riksdagen. Från den 1 juli i år kommer myndigheterna att ha betydligt bättre förutsättningar att klara upp den här typen av brott. Jag har själv drivit just den här frågan under flera års tid och är nu mycket nöjd att den nu blir till verklighet. Här ett klipp från TV4 nyheterna om detta.
Det här är ett litet steg i rätt riktning i hur vi hanterar brott som sker på nätet. Sannolikt kommer  det behövas göra fler lagändringar framöver för att möta livet på Internet där även brottsligheten finns och verkar på olika sätt.

Min stora förhoppning är nu att fler brott ska klaras upp och att man ska känna sig "trygg" med att anmäla sådana brott gör skillnad, att myndigheterna tar det på största allvar. Vidare tror jag att det är mer kunskap på området vi alla behöver, ungdomar, föräldrar, vuxna och inte minst vi politiker. Ska vi möta nutidens brottslighet på nätet i alla dess former så krävs både medvetna ungdomar, engagerade föräldrar och en lagstiftning som är i takt med tiden.

Som föräldrar handlar det om att vi måste se och prata med våra barn. Då kan man också tidigt se tecken på om något inte står rätt till och chansen för att det skulle kunna vara "nätrelaterat" är inte alls orimlig. På så sätt arbetar vi förebyggande och i ett skarpt läge ska alla känna att man har myndigheterna och lagstiftningen på sin sida. Ingen människa, ung som gammal, ska behöva acceptera att bli utsatt för trakasserier och eller hat i olika former på nätet.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Göran Johansson om att fattiga barn sjunker djupt, Annarkia om att i Sverige riskerar fler barn livslångt utanförskap än i jämförbara länder, Alliansfritt Sverige 1 om alliansens jobbsatsning: 25 jobb,2 om dagens WTF: "Hårdmetallic", Martin Moberg om en ytterst pinsam barnfattigdomsrapport från UNICEF eller hur Reinfeldt?, Marika Lindgren Åsbrink om regeringens politik och dess påverkan på de allra fattigaste, Veronica Palm om vad bostadsministern inte talar om, Staffan Lindström om att regeringens modeller som inte håller, Peter Johansson om Reinfeldts praktarselfiasko som stavas kulturarvslyftet,

Media: SR 1, 2, SVT 1, 2, DN 1, 2, 3, GP 1, 2, TV 4 News, SvD, Gotlands folkblad, Folket, Folkbladet, Östran

2 kommentarer:

eriksson_natalie sa...

Så from 1 Juli i år kommer myndigheterna ha bättre förutsättningar att klara upp den här typen av brott. Betyder det att ärekränkningsbrott exempelvis nättrakasserier som polisanmälts innan 1 Juli inte kommer att få samma chans att utredas på samma sätt som de nättrakasserier som anmäls efter 1 Juli?

Och hur kommer utredningarna kring nättrakasserier "internetmobbning" utredas och drivas efter 1 Juli? Vad är största skillnaden för hur de utreds nu?

Halland x 12 sa...

Hej Natalie!

Jätteroligt att du tog kontakt och ställde din fråga.

Efter den första juli kommer de bättre förutsättningarna bestå av att man kan få ut IP-nummer från operatörerna så att man kan spåra den dator som använts vid ärekränkningsbrott på nätet.

Tidigare har det krävts brott där påföljden på straffskalan är minst 2 års fängelse, med denna ändring räcker det med att bötesstraff som påföljd. Tidigare har det alltså varit svårt och ytterst få fall som kunnats läggas fram i domstol. Nu är förhoppningen att det ska bli betydligt fler.

Vad gäller de brott som begåtts innan 1 juli så är det fullt möjligt för polis och åklagare att i öppna utredningar använda sig av den nya möjligheten. Den går alltså att tillämpa även på brott som begåtts innan lagen börjat verka.

Dessutom så är det ju fullt möjligt att fler avskräcks att ägna sig åt den typ av obehaglig verksamhet.

Hoppas det var ett bra svar på dina frågor.

Mvh/Hans Hoff