onsdag 30 maj 2012

Jana Nilsson: (S) vision för Varberg med fokus på jobben

Under det senaste året har vi i Varberg arbetat med att ta fram en vision för hela kommunen, Vision 2025. I detta arbete var vi tidigt överens om att vi skulle försöka enas över partigränserna och försöka få fram en vision som alla partier kunde stå bakom. Dessutom inbjöds Varbergsbor och företag att delta i visionsarbetet. Närmare tusen personer deltog i fokusgrupper eller lämnade enskilda synpunkter.

Från vår sida var det enkla skälet till att vi villa arbete på detta sätt, att visisonen sträcker sig över tretton år och det innebär att vi kommer att ha flera val under denna period. Vi har ju för avsikt att göra vad vi kan för att ta över styret i kommunen efter nästa val och då kändes det viktigt att ha en vision som var väl förankrad och höll över tiden. Detta arbete fungerade väldigt bra. Jag tror att alla partier kände att de fick in sina synpunkter i arbetet och därmed kunde vi i full enighet i kommunfullmäktige anta visionen i november.
Själva visionen lyder ”Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt”. Därtill finns ett antal skrivningar om vad detta innebär. Självklart är det så att vi kommer att ha olika sätt att nå denna vision, olika sätt att tolka vad den innebär och olika sätt att prioritera vilka frågor som är viktiga att arbeta med. Samtidigt känner jag att själva visionen innehåller väldigt stora möjlighetera att lägga förslag och driva frågor om hur vi vill utveckla Varberg på ett positivt sätt för oss Socialdemokrater.

När visionen väl var tagen, togs arbetet med att ta fram mål och inriktningar för denna mandatperiod fram. Detta arbete har vi Socialdemokrater däremot självklart genomfört inom partiet och i tisdags i Varbergs Kommunfullmäktige hade vi debatt och tog beslut. Här förlorade vi naturligtvis eftersom vi sitter i opposition, men vi har tydligt lagt vår inriktning och visat på starka Socialdemokratiska mål som vi kommer att slåss för och det är väldigt viktigt.
De allra viktigaste målen vi Socialdemokrater föreslog är:

Alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i grundskolan/gymnasiet, med minst godkänt i alla ämnen.
Alla äldre och personer med funktionsnedsättning skall känna att de har ett tryggt och stimulerande liv.

Ge kommunens invånare och företag goda möjligheter att välja ekologiska och hållbara alternativ.
Alla arbetslösa under 25 år i Varberg ska erbjudas sysselsättning av kommunen i form av arbete, traineetjänster, praktik eller utbildning för att öka deras anställningsbarhet.

Kommunen skall till 100 % ligga i fas när det gäller framförhållning med färdiga planer och långsiktig markberedskap för bostäder och offentlig service.
Jana Nilsson, oppositionsråd, Varberg

Lästips: Martin Moberg om unga arbetslösa och A-kassan.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Peter Johansson om motion 2013 - en reformerad a-kassa, Martin Moberg 1 om att landstinget Blekinge ger 250 unga en chans till ett juste sommarjobb, 2 om socialdemokraternas förslag till utbildningskontrakt för unga, Lena Sommestad om att Sverige bör värna om de generella barnbidragen, Unionen Opinion om den missvisande arbetslöshetssiffran, Enn Kokk om att det estniska centerpartiet läcker medlemmar, Interasistmen.se 1 om analfabeter och islam - myterna bemötta, 2 om SD Partille som visar på en bred politisk vision, Martin Moberg om Reinfeldts svajiga ledarskap och KU:s kommande kritik av flera av statsråden i Reinfeldts minoritetsregering.

Media: Folket 1, 2, Arbetets marknad, Gotlands folkblad, Arbetarbladet, Västerbottens folkblad 1, 2, Kommunalarbetaren 1,2, 3, 4, 5, 6, DN, Värmlands folkblad, Länstidningen, Piteå-tidningen

Inga kommentarer: