måndag 18 juni 2012

Hadzialic & Rosén: Ett budgetalternativ för ett bättre Halmstad

Idag samlas kommunfullmäktige - vårt eget parlament - för att anta budgeten för Halmstad åren 2013-2015. Vi ser fram emot en dag full av debatt om vägen framåt för Halmstad.

Vi kommer att presentera ett budgetalternativ som fokuserar på jobb och näringsliv, välfärd och miljö. Budgetens konkreta politik baseras i mångt och mycket på samtal som vi har fört med Halmstadborna under det gångna året. Vi har tagit som huvudregel att vara utanför rådhuset så mycket som möjligt för att träffa arbetstagare, företag, föreningar, skolor och andra. Detta har gjorts för att vi verkligen vill se Halmstad genom kommuninvånarnas ögon och lyssna in olika tankar om framtiden.

Jobb är såklart vårt ledord. Vi har länge belyst den växande ungdomsarbetslösheten men en oroande trend idag är alltfler varslande företag. Den senaste tiden hör vi om Pilkington, Albany, Lokaldelen, Movement och Getinge som tvingas säga upp anställda. Vi oroas av utvecklingen både för att arbetslösheten ökar men också för att våra företag lever tuffare.  I detta läge borde kommunen stå på tå för att stabilisera situationen.

Det finns en rad saker som behöver göras. Kommunens näringslivsbolag måste utvecklas, inte avvecklas, för att jobba intensivare mot näringslivet. Vi förstärker därför resurserna till bolaget i vår budget. Primärt vill vi att bolaget fokuserar på att öka antalet nyetableringar och jobb i Halmstad men vi ser också behov av att våra befintliga företag stöttas.

Vi finansierar ett stort jobbpaket för full sysselsättning bland unga.  Visstidstjänster i kommunen, traineeplatser och praktik ska ge arbetslivserfarenhet. Detta ska kompletteras med utbildning som matchas till arbetsmarknadsens kompetensbehov. Sammanvägt ska arbetslivserfarenheten och utbildningen ge anställningsbarhet. Med varselproblematiken blir jobbpaketet också viktigt för omställning vid arbetslöshet till anställningar i nya branscher.

Lika centralt är att kommunen görs till en attraktiv arbetsplats. Vi vill att rätten till heltid införs och att kommunen påbörjar ett generationsskifte. Dessutom vill vi lyfta möjligheterna till kompetensutveckling och därmed förbättra chanserna till karriär inom kommunen. Anställda i välfärden uträttar stordåd varje dag och förtjänar villkor som speglar deras insatser. Samtidigt menar vi att förbättrade villkor för kommunens anställda också leder till en kvalitativare välfärd.

Det här är några av våra budgetförslag. Vi har självfallet också idéer för välfärden där skolan och äldreomsorgen lyfts. Inom äldreomsorgen återställer vi kvaliteten som skadats under det gångna året. Vi vidhåller även vårt 1000-kr-kort för kollektivtrafiken.  Men det allvarliga läget på arbetsmarknaden kräver en kommentar vilket vi förhoppningsvis givit.

Anders Rosén (S), kommunråd

Aida Hadzialic (S), kommunråd

Inga kommentarer: