onsdag 27 juni 2012

Adnan Dibrani: Varför säger borgarna nej till fler nattis?

När förskolan stänger för dagen, har arbetsdagen för många föräldrar inte ens börjat. De arbetar på obekväm arbetstid exempelvis på sjukhuset, restaurangen, bensinmacken eller polisen. I takt med att allt fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt, ökar också behoven av barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
Samtidigt som arbetslösheten är stor, kan inte alla ta ett arbete just på grund av att barnomsorg inte finns under hela dygnet och hela veckan. Detta är ett slag mot alla ensamstående och arbetslösa, som tvingas att leva på bidrag i stället på lön från eget arbete. Dessutom tvingas många, framför allt kvinnor, att jobba deltid.
En intervjuundersökning, som Kommunal gjorde bland sina medlemmar, visade att 30 procent uppgav att de inte kunde arbeta heltid med de öppettider som förskolorna hade. Var femte ansåg att förskolans öppettider inte motsvarade de behov som föräldrarna hade. Och hela 67 procent sade att de aldrig hade blivit tillfrågade om sina behov av öppettider inom förskolan. Visst finns det behov som inte syns och önskemål om fler öppna dagis.
I 160 av Sveriges kommuner saknar småbarnsföräldrar helt barnomsorg på obekväm arbetstid. Här i Halland är situationen bättre. Alla kommuner, utom Hylte, har nattis. Men lösningarna är inte bra överallt, utan behöver förbättras. Och självklart måste också föräldrarna i Hylte få tillgång till barnomsorg nattetid, så som Socialdemokraterna i kommunen har föreslagit.
Socialdemokraterna har i riksdagen krävt utbyggnad av barnomsorg på kvällar, nätter och helger i hela landet. Nu har riksdagen godkänt förslaget och gett regeringen i uppdrag att utforma ett förslag till hur kommunerna ska kunna erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider. Det är bra.
Men Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern röstade nej till förslaget. Varför säger allianspartierna nej?
De kanske tycker att det är helt i sin ordning att över hälften av landets kommuner helt saknar barnomsorg på kvällar, nätter och helger. För dem är kanske allt bra som det är, och de ser inget behov av att modernisera barnomsorgen i takt med förändringarna i samhället och arbetslivet. I så fall har de inte majoriteten av landets föräldrar med sig.
Adnan Dibrani (S), riksdagsledamot för Halland
Andra bloggar: Ola Möller om friskolereformen eller "den stora blåsningen" som den också kallas, Göran Johansson om barnfattigdom - ett tidens tecken, Alliansfritt Sverige om att Lagrådet underkänner Borgs processer - de strider mot grundlagen, Johan Westerholm om fixit..., Martin Moberg om den sjuka sjukförsäkringen som ger allt färre 80 % av lönen vid sjukdom.
Läsvärt i Media: SVT om Eneroths kritik mot att taket i sjukförsäkringen inte har hängt med löneutvecklingen, SVT om att privata sjukförsäkringar ökar..., RoD om att utförsäkrade blir lätt sjuka på nytt...,Dagens Arena om att det är svårt för facket att konkurrera med rädslan,Ab:s ledare om Reinfeldts bortförklaringar rörande den växande barnfattigdomen, SR om att fattigdom kan gå i arv, Sydöstrans ledare tar också upp barnfattigdomen och att det saknas politik mot densamma, SR Blekinge om barnfattigdomen som märks särskilt under sommarlovet som innebär ännu fler utgifter för fattiga familjer, Folket om högerns usla jobbpolitik, Norrländska socialdemokraten om att Reinfeldt ser inget fattigt barn, Arbetarbladet om att jo det finns fattiga barn, Gotlands folkblad om jämlikhet för barnens skull

3 kommentarer:

Sandlyckan sa...

Ni har säkert redan läst i HP eftersom debattartikeln Är mindre än en vecka gammal. http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.1671257-alliansen-gillar-nattis

Halland x 12 sa...

Vilka är "ni"? Vi lägger löpande ut debattartiklar och liknande från olika håll av våra företrädare för att bredda läsandet av våra åsikter. Inget konstigt direkt, märkligt påpekande. Vi tror på att nå så många som möjligt med våra budskap nämligen.

Sandlyckan sa...

"Ni" är i första hand de som bloggar här inklusive artikelförfattaren och redaktören. Övriga som läser här bjuds på artikeln via länken och inkluderas därför inte nödvändigtvis i begreppet "ni".

Vad åsyftas med "märkligt påpekande"?

Efter att ha läst både Adnans artikel och den jag länkar till får jag intrycket av att antingen pratar/lyssnar politiker inte med/på företrädare från andra partier eller så drar man till med saker som ska samla hejarop från de egna leden. Därav (vad jag misstänker åsyftas) mitt påpekande.

Jag vill med den länkade artikeln visa att de budskap som ni vill nå ut med till så många som möjligt ibland bara visar delar av en större bild. Med informationen från de båda artiklarna tycker jag att det borde vara lättare att bilda sig en uppfattning av vad man håller med om. Inget konstigt med det :)