torsdag 28 juni 2012

Lise-Lotte Bensköld-Olsson: Otydligt ledarskap i vår region

Nu drygt en vecka efter budgetfullmäktige, hur blev denna dag egentligen? Vad blev resultatet av 10 timmars debatterande, voterande och reserverande! Hur förvaltar vi förtroendet från den halländske väljaren? I svåra stunder så går jag tillbaka till våra valprogram och tar stöd i dessa, undrar hur majoriteten i region Halland gör? Just nu är det alldeles för otydligt vad man egentligen vill och varför!


Än en gång så har vi fått kvitto på att politiken inte håller ihop för den borgerliga majoriteten i region Halland. Kraftiga uttalanden om vikten av ordning och reda i ekonomin och kostnadskontroll för att kunna göra framtida satsningar! Vackert så men sen åker spenderbyxorna på, centerpartiet har nog rekordet. Mer pengar till kulturen, inte denna gången men nästa. Förköp av frikort till både vård och sjukresor för att lösa bekymret med alla dessa kvitton. Viktig fråga fel lösning anser vi.

Kristdemokraterna vill satsa på akututbyggnad och folkpartiet kan tänka sig att anställa fler med funktionsnedsättning i verksamheten men moderaterna de vill hålla igen dock inte på vårdval Halland plus, där ska arbetet gå vidare trots de stora obalanser vi har i verksamheterna. Kostnadsdrivande satsningar som rimmar illa med de fagra tal man började med på förmiddagen.

Vi från S höll fast vid våra tidigare ståndpunkter, kanske inte några revolutionära visioner utan mer jordnära praktisk politik som vi anser är precis det som regionen behöver nu! Ordning och reda, Kostnadskontroll, satsa på det förebyggande arbetet framför allt inom närsjukvården genom att utveckla det befintliga vårdvalet och göra halt i arbetet med vårdval Halland plus. Satsa på att ge fler ungdomar möjlighet till arbete i regionens regi, utveckla kollektivtrafiken! Områden som kommer stärka regionen både på kort och lång sikt!

Det finns inte utrymme för populistiska utspel, det krävs tydligt politisk ledarskap från majoriteten! Jag är allvarligt oroad och bekymrad både för det allvarliga ekonomiska läget och det otydliga politiska ledarskapet som vi ser just nu i Halland!

Lise-Lotte Bensköld-Olsson, gruppledare (s)

Hallandsbloggen rekommenderar: Pyttiminpanna om att "Hon bor i källaren" - en rundtur i RUT-landet Sverige, Roger Jönsson om att nu börjar den interna splittringen i alliansen, Eva Hillén Ahlström om lästips av "Hon bor i källaren", Martin Moberg om att barnfattigdomen försvinner inte bara för att det ropas efter "byt styre i kommunerna".

Inga kommentarer: