tisdag 7 augusti 2012

Ronny Löfquist: Vår välfärd betalar vi tillsammans


I en debattartikel (HP 3/8) funderar Niclas Erlandsson(FP) vem som ska betala framtidens ökade krav på välfärd. Jag förstår hans oro över hur skattemedlen ska räcka till i framtiden. Som folkpartist förespråkar han alliansregeringens politik. En regering som sänkt skatter med i runda slängar 100 miljarder årligen. Via avregleringar i välfärdssektorn sett till att miljarder placerats i skatteparadis. Vidare har stora skattesubventioner införts för tjänster i hemmet för de med inkomster stora nog för skatteavdrag.

Som svar på sin egen fråga vill Erlandsson införa en sorts ”allmän och obligatorisk vård och omsorgsförsäkring”. För mig låter det som en omskrivning för en ny skatt för välfärd. Skillnaden är väl att alla, fattig som rik ska betala samma belopp till försäkringen. På så sätt att lastar man över kostnader på de i samhället med sämst ekonomisk ställning. Är det en ”vanlig” försäkringslösning som avses blir konsekvensen att de som har råd med försäkringen kan få större möjligheter till vård, bättre skolor, och förskolor med mindre barngrupper, större lokaler och mer personal. De som inte har råd får bli utan folkpartiets ”välfärd de lux”.

För mig är devisen ”var och en efter förmåga, var och en efter behov” sättet som vi ska utveckla och finansiera den svenska välfärdsmodellen. Med ett skattesystem där vi bidrar efter förmåga, så ordnar vi tillsammans en omsorg om våra äldre, våra barn och andra i samhället som är i behov av gemensamma insatser.

Däremot behöver inte invånarnas krav på mer och bättre service innebära sämre gemensam ekonomi. På det lokala planet, i mitt och Erlandssons Hylte har vi socialdemokrater presenterat ett antal förslag för att öka kommunens attraktivitet. Barnomsorg på obekväm arbetstid, pendlingsstöd, nya förskoleavdelningar för mindre barngrupper och IT satsningar för landsbygden. Förslag med målet att öka inflyttning och antal jobbade timmar och därmed skatteintäkterna till kommunen. Dessa förslag har Folkpartiet konsekvent röstat emot. Hittills har Folkpartiet och Erlandssons svar på att finansiera vår gemensamma välfärd varit genom höjda skatter. För 2012 har de borgerliga styrena i Halland och Hylte höjt skatten med 50 respektive 20 öre. Det är kanske dags för Niclas att föreslå en lokal ”allmän och obligatorisk vård och omsorgsförsäkring” för att finansiera de kostnader som regeringen vältrar över på kommunsverige.

Ronny Löfquist (S)

(Införd i HP 7/8-2012)

Inga kommentarer: