onsdag 29 augusti 2012

Lise-Lotte Bensköld Olsson: Sjukvården och framtidens utmaningar

Som invånare i Halland så gläds jag över att allt har fungerat helt utan problem då jag varit tvungen att uppsöka vården efter att ha gått i närkamp med en fästing där fästingen gick som vinnare ur det och jag fick borrelia på köpet. Trist erfarenhet men tryggt att det fungerade så smärtfritt när jag behövde hjälpen. Precis så vill vi socialdemokrater att den halländska hälso- och sjukvården ska fungera för alla. Du ska vara trygg att veta att kvalitativ hjälp finns att få oavsett ekonomi, ålder eller kön, till det kan vi numera även lägga till hemkommun och det vill vi särskilt betona nu när spekulationerna flödar.

Som socialdemokrat känns det bra att kunna gå tillbaks och titta på vad var det vi sa när vi gick till val och med det stödet i ryggen så är ställningstagandet väldigt enkelt på frågan om hur vi ser på framtiden för Varbergs akutsjukhus eller för den delen hur vi ser på utvecklingen av den framtida hälso- och sjukvården i Halland.
Vi vill se en fortsatt utveckling av de offentligt drivna akutsjukhusen i Halmstad och Varberg, närsjukhuset i Kungsbacka samt specialistmottagningarna i Falkenberg. Vi vill också se en utveckling av närsjukvården där både ersättningsmodell och uppföljning främjar helhetsansvaret för invånarens behov.

Stora ord som kan fyllas med mycket kan man tycka, varför skriver jag detta då? I dagarna har precis en förstudierapport om den halländska sjukvården presenterats och där finns ett antal tankar och idéer som är kontroversiella, de senaste månaderna har även en hel del spekulationer skett när det gäller avveckling, nedläggning, indragningar osv. Frågan som jag och säkert flera av mina partikamrater möts av är hur ser egentligen socialdemokraterna på detta? (Märkligt ord det där egentligen, vad står det egentligen för kan man undra. Detta blev ett litet filosofiskt mellanspel som går att hoppa över om man så önskar.)

Svaret på frågan är enkel: Vi socialdemokrater SER på detta på följande vis! Den halländska sjukvården ska finnas till hands när den behövs, närhet och kvalitet är viktigt för oss. Det ska finnas akutsjukhus i Varberg och i Halmstad, vi tycker att närsjukhuset i Kungsbacka och Falkenbergs specialistmottagningar ska utvecklas! Utveckling kräver förändring och förändringen ska baseras på behov, kvalitet och tillgänglighet. Nuvarande vårdval behöver reformeras och utvecklas så vi arbetar för en jämlik hälso- och sjukvård med ett tydligt folkhälsoperspektiv. Att arbeta förebyggande inom hälso- och sjukvården är en vinstlott framförallt för invånarna men även ekonomiskt! Det ska vara lätt att göra rätt!
 
Vad är då hotet mot ovanstående utveckling av sjukvården? Oförmågan att leda och styra den halländska sjukvården som gör att kostnadsutvecklingen fortsätter skena år efter år i kombination med en moderatledd regering som aktivt väljer bort att stärka välfärden och därmed den framtida tillväxten. Framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården måste vi ta oss an tillsammans, kommun, region och stat. Det är den vägen vi vill gå!  

Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd
Rekommenderad läsning: Ola Möller om är C och KD på fallrepet egentligen?, Möjligheterna(s) Vilhelmina om axplock ibland dagens artiklar..., Martin Moberg om den sjuka sjukförsäkringens två cyniska smockor..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: ETC om bl a Monica Hellgren som pressats till uppsägning efter lång tids sjukskrivning, SVT Jönköpingsnytt om pensionärer som inte kan leva på sin pension, Dagens Arena om att S välkomnar alliansens järnvägssatsning - något som S föreslagit i åratal, Ab 1 om att alliansen fyller åtta år nu till helgen, 2 om bilder från dagens utspel från alliansledarna om järnvägssatsningen (obs! notera bild på manifestation mot fas 3 i bildspelet), SR 1 om att KI spår sämre tider dystrare än Borgs, 2 om att trots genomförda universitetsstudier med examen och allt blir det Komvux studier... 

Inga kommentarer: