fredag 4 maj 2012

Hans Hoff: Vi blir fattigare med Borgs jobbpolitik

Idag är över 400 000 arbetslösa. Långtidsarbetslösheten har dubblerats och ungdomsarbetslösheten är rekordhög med 25 %.

Svaret på alla problem är skattesänkningar, oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur om man ska tro Borg och den moderatledda minoritetsregeringen. Regeringens vårbudget innehöll inte en enda krona för att möta massarbetslösheten och inte ett enda förslag presenterades.

Regeringens stora insats mot ungdomsarbetslösheten var sänkt arbetsgivaravgift till alla som anställer ungdomar under 26 år. Sänkningen har inte minskat ungdomsarbetslösheten. Detta bekräftades av statsministern i en intervju om ungdomslöner den 4 april i DN. När arbetsmarknadsministern får frågan i riksdagen på frågestunden den 12 april om hon delar statsministerns ståndpunkt, så säger hon att hennes utgångspunkt är att hon alltid delar statsministerns uppfattning. Den sänkta krogmomsen ger inga jobb och döms ut från flera håll. Dessutom är det att vara vårdslös med våra gemensamma skattemedel då de subventionerade jobben är extremt dyra.

Svenska företag efterfrågar utbildad personal. Hälften uppger sig ha svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Var femte företagare har tvingats att tacka nej till order på grund av personalbrist. Detta innebär att arbetslösheten består och att vår tillväxt hämmas. I ljuset av detta ska vi minnas hur den moderata minoritetsregeringen med största iver och omfattning skurit ned på utbildningsplatser av alla de slag. Komvux, arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux och så vidare, listan kan göras oroväckande lång.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen under senare år skickat tillbaka närmare arton tusen miljoner kronor av de pengar som regering och riksdag avsatt för att minska arbetslösheten. Pengarna som borde ha använts till att ge arbetslösa utbildning och företagen den personal de söker.

Finansminister Anders Borg nöjer sig med att Sverige klarar arbetslösheten och ekonomin bättre än Grekland. Är det en bedrift att vara stolt över? Han borde jämföra Sverige med Norge, Nederländerna eller Tyskland. Där är arbetslösheten på betydligt lägre nivå.

Att arbetslösheten är låg och att det skapas många nya jobb i Europa skall vi vara glada över. Det innebär att många svenskar, inte minst ungdomar, jobbar i våra grannländer. Det är självklart bra. Men än bättre hade det varit om regeringen förde en politik som innebar att de Svenska ungdomarna hade en framtid här i Sverige.

Den höga arbetslöshen i Sverige gör oss allt fattigare. Hade vi i Sverige haft en arbetslöshet som i Norge, Nederländerna eller Tyskland i stället för den nästan dubbelt så höga i Sverige, så hade vi också haft många miljarder kronor att satsa på skolan och välfärden.

Det är uppenbart att regeringen har misslyckats med jobben och detta påverkar svensk ekonomi negativt. Jag kan inte förstå varför Anders Borg inte för en politik för jobb och tillväxt. För det kan väl inte vara så att han är nöjd med att det är bättre i Sverige än i Grekland?

Hans Hoff
Riksdagsledamot

(Texten är även införd på GP debatt men här något redigerad)

Lästips: Peter Johansson om att Riksbanken struntar i lagen.

Halland(S)bloggen rekommenderar: Peter Andersson om mer M-röra, Anna Ardin om den viktiga välfärden, Martin Moberg om att skolan är en spegel av samhället, Ola Möller om det fria skolvalet och dess resultat, Johan Westerholm kring temat tid, Helena Ericsson om hur företagandet minskar och Annika Högberg undrar med vem Reinfeldt ska regera med.    

Media: SVD1, SVD2, SVD3, DN, AB, EX1, EX2,  

Inga kommentarer: