fredag 31 augusti 2012

Aida Hadzialic: Utveckling startar med att man satsar!


Av Sveriges 290 kommuner står 24 kommuner i dag för hälften av all handel i landet. Där ingår bland andra Halmstad. Det är förstås positivt för Halmstad att vi ligger i topp, men som vi brukar säga i Socialdemokraterna, allt kan bli ännu bättre.
Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI research) räcker det inte att bara ge handeln bättre förutsättningar för att lyckas. För att ny handel ska vilja etablera sig och den befintliga handeln ska blomstra måste hela  centrum leva. Restauranger, caféer, mötesplatser och offentlig service gör att man sammantaget skapar  en attraktiv stadskärna som gör det attraktivt för folk att handla och handel att etablera sig.

Vi har länge pratat om vikten av ett levande centrum. I vårt så kallade planeringsdirektiv, som är vårt alternativ till kommunbudget, skrev vi bland annat under rubriken Ett levande centrum att stadskärnan ska vara en attraktiv rekreations-och mötesplats för alla Halmstadbor.  I vår budget avsatte vi därför 15 miljoner kronor under planperioden  (2013-2015) till en upprustning av centrala Halmstad.
Vi vill rusta upp Storgatan och Bastionen  för att göras tillgängliga för alla invånare och vi vill även att centrum ska sammanföras med de norra stadsdelarna. Längs Brogatan vill vi skapa ett levande stråk och vi vill förstärka innerstadens gröna värden genom att förbättra kommunikationen mellan innerstaden och Norre Katts park.

I planeringsdirektivet skrev vi även att vi vill satsa på kultur och nöjesutbud i parken vilket bland annat genomfördes i somras genom Halmstadgillet efter en motion från oss. Vi vill skapa ett centralt beläget område som en arena för kultur och nöjen. Det behövs fler öppna mötesplatser i kommunen och parken ska vara inbjudande för gamla och unga som vill roa sig och umgås, på såväl vardagar som helger.
Jag tror på att Halmstad kan få en ännu mer attraktiv stadskärna men det kräver också att man satsar. I vårt planeringsdirektiv finns konkreta förslag men självfallet pratar vi ständigt med Halmstadborna om hur de vill utveckla både centrum, sin stadsdel och kommunen som helhet. Politiken utvecklar vi bäst tillsammans.

Aida Hadzialic, Kommunråd
Rekommenderad läsning: Socialdemokraterna i Göteborg 1 om stad för människor eller bilar?, 2 om lönsam järnväg, Göran Johansson om att facket saknar kampvilja, Mediebruset om att Expressen strök kreativ bildsättning, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Folkbladet om att Stjernkvists rälsjubel har goda grunder, Länstidningen om att tåget är värt mer än en satsning,Värmlands folkblad om en fräck kovändning av (M), GP om bingo för järnvägen, Norrländska socialdemokraten om att det räcker inte med "urban tillväxt" allena

1 kommentar:

Sven Tycker sa...

Tyvärr är det så att siffran nog snarare pekar på framgångarna för alla stora externa köplador som metodiskt mördar centrumhandeln. Värst på mindre orter, men även i större orter. Och genererar en massa egentligen helt onödig biltrafik.