måndag 3 september 2012

Eva Borg: Det är inte sexigt med bostadspolitik eller hur?

Varför diskuteras inte bostadsfrågorna mer i riksdagen och ute i kommunerna? Hur kommer detta sig? Är det inte angeläget att våra ungdomar ska kunna flytta hemifrån? Att man ska kunna få tillgång till en lägenhet den dagen man bestämmer sig för att sälja sitt hus och att man känner att man inte riktigt orkar med den stora trädgården. Eller att man ska kunna erbjuda lägenheter för personalen hos företagen som vill etablera sig ute i kommunerna?

Varför byggs det inte tillräckligt med bostäder och varför vidtar inte regeringen åtgärder som gör att det byggs mer?

 Vi vet ju att en fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ekonomin, för fler jobb och för rörligheten på arbetsmarknaden. En bristande bostadspolitik hindrar människor att flytta för att pröva ett nytt arbete eller påbörja en utbildning.

Tidigare fanns det subventioner till produktion av bostäder. Staten tog en stor risk i förhållande till marknaden. Idag har marknaden ett ännu större inflytande på det som byggs. Det är upp till byggherren som ser om det blir lönsamt och som då avgör om byggandet kommer igång. Detta styr förstås vad som byggs och hur mycket som byggs. Inte är det behoven av bostäder som styr. Ska vi ha det på detta viset?

Vi socialdemokrater vill införa en investeringsstimulans för byggande av studentbostäder och hyreslägenheter.

Det är mycket som fördyrar de bostäder som byggs idag. Till exempel säljer många kommuner marken till högstbjudande. Och i exploa­terings­­­­avtalen ställer man krav på bland annat utbyggnad av gång- och cykelvägar som för länge sedan var naturligt att det betalades gemensamt via skattsedeln. Detta fördyrar naturligtvis kostanden för bostäderna.

I de kommuner där man har kvar sitt allmännyttiga bostadsbolag, så kan kommunen ge bolaget i uppdrag att bygga bostäder men annars så är det ju upp till intresserade byggherrar att bygga. Kommunerna har ansvaret för hur vi bygger vårt samhälle och har man har planmonopol. Det vill säga man styr över VAD som får byggas. Att ”peka med hela armen” skulle kommunerna bli bättre på. Utgå från invånarnas behov och inte så mycket över vad som säljer bäst och snabbast.

Eva Borg (S)
Kommunalråd
Kungsbacka

Rekommenderad läsning: Veronica Palm om att vilja ha kapitalisterna med, Ola Möller om är det verkligen effektivare och bättre med LOU?, Monica Green om att RUT-läxhjälp ökar klyftorna, Martin Moberg om det som borde vara skillnaden mellan S och M i frågan om jobbpolitiken, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Härom dagen förde Roger Akelius fram ståndpunkten att låt kapitalisterna bygga bort slummen i Expressen, nu idag svarar Veronica Palm (s) i Expressen på Akelius debattartikel med följande inlägg...

Inga kommentarer: