torsdag 6 september 2012

Lise-Lotte Bensköld Olsson: Patientmakt är viktigt!

Rätten att som kvinna få lov att välja en kvinnlig gynekolog är det patientmakt? Ja det tycker jag!
Valfrihet är bra för invånarna , det löser dock inte den ojämlika vården, för det krävs ett individuellt arbetssätt! Det kräver att man blir sedd som en medskapare och en unik person!

I augusti i år träffade jag en kvinna som berättade för mig hur hon upplevde bemötandet inom kvinnosjukvården i Halland. Hon beskrev hur hon upplevde att hon blev behandlad som ett objekt och inte som en tänkande individ. Det hon önskade sig var att bli sedd som en hel kvinna och inte bara en kropp som skulle behandlas.


Jag blev oerhört berörd av hennes berättelse som tyvärr inte är unik utan liknande berättelser får jag höra alldeles för ofta.
Därför blev jag särskilt glad idag när jag lyssnade på hur man i utredningen om patientmakt tänker.

Patientmakt där man ser patienten som en medaktör, en unik människa som ska ha rätt till medbestämmande och inflytande av sin egen vård.
Vad som sker i mötet mellan vårdgivare och patient är avgörande, vad händer i samtalet, vilka attityder och inställningar har vårdgivaren?
Det finns fakta som visar att det faktiskt blir både billigare och bättre när man ökar inflytandet för patienten.

Likvärdig vård utifrån socioekonomiskt perspektiv är en del som utredningen tittat närmare på. En sak som konstateras är att valfrihet löser inte problemen med ojämlik vård. Det krävs individuell arbetssätt! Det stärker oss i våra resonemang och känns bra!

I januari 2013 kommer vi få ta del av hela utredningen och kan genom vårt yttrande påverka den framtida patientlagstiftningen! Sällan längtar man efter en statlig utredning men denna gången gör jag det.
Jag ser fram emot att patienten får möjlighet och rättighet att kunna både välja och välja bort och få respekt för sina åsikter.

Att som kvinna kunna säga att jag vill inte ha en utbildningsläkare i undersökningsrummet när jag går igenom en gynekologisk undersökning eller att ha rätt att begära en kvinnlig gynekolog utan att bli skuldbelagd och i ett respektfullt, öppet samtal känna att man blir betraktad som jämlike det välkomnar jag och tänker att vi behöver inte vänta utan kan starta detta redan nu! Som förtroendevald medborgarföreträdare så ser jag stora kvalitetsvinster för invånarna och det är bra!

Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd


Rekommenderad läsning: Ola Möller om frågan är nu vad S kommer att göra, Peter Andersson om att vi har en regering med aktiv PR-politik, Roger Jönsson om att pengagodis har ett pris, Göran Johansson om att nu tar Anders Borg i, LO-distriktet Västsverige om att unga situation i Västsveriges kommuner kartlagd och rankad, Johan Westerholm 1 om deprimerande..., 2 om att ha en plan, Martin Moberg om Littorins ågren om Fas 3 - när ska Engström inse detsamma?, Heléne Björklund om att nu är vi överens i Blekinge om kommunalisering av hemsjukvården, Social Aktion Nu om att kvinnliga fångar lever på 1800-talets kvinnonivå, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Arbetarbladet, Dagbladet 1, 2, Folkbladet, Gotlands tidningar, Dala-demokraten, Sydöstran, Länstidningen, Norrländska socialdemokraten 1, 2, AiP, Ab, HD, SR 1, 2, DI 1, 2, SvD, DN 1, 2, 3, 4, SVT

Inga kommentarer: