tisdag 18 september 2012

Adnan Dibrani: Ettårigt högstadium nästa steg?


Högstadium utan teori nästa steg?

Alla undersökningar visar att utbildning är det effektivaste sättet för unga att komma i arbete. Men för ett jobb krävs det idag åtminstone ett slutbetyg från gymnasiet. Trots den höga arbetslösheten kan svenska företag inte fylla vakanserna, då de behöver arbetskraft med kunskap och kompetens.

Regeringen har fört mycket väsen om skolan, men utan att något positivt har hänt. I internationella jämförelser har resultaten sjunkit nu fem år i rad. Regeringens viljeinriktning är tydlig – vi ska tillbaka till en skola, där akademikerbarn går vidare till högre studier och arbetarbarn till låglöneyrken. Den förda politiken kan inte tolkas på något annat sätt.

 
 
Man gjorde om gymnasieskolan så att alla program inte längre ger behörighet till högskolestudier. Sedan är regeringen mycket förvånad över att ansökningarna till yrkesprogram har sjunkit kraftigt i år.

Både föräldrar och ungdomar förstår att det är mer kunskap man behöver idag, inte mindre. Inom hantverks- och industriyrken måste man läsa matematik för att exempelvis kunna räkna ut åtgången av material. Man behöver kunna engelska för att läsa arbetsbeskrivningar, instruktioner för maskiner och annat nödvändigt i yrket. Självklart behövs dessa kunskaper också i det privata livet.

När gamla jobb försvinner och nya kommer till, måste alla dessutom vara beredda att studera vidare. Därför måste alla också ha en möjlighet att göra det.

I stället för att ge mer resurser till skolan för att kunna anställa duktiga pedagoger och annan personal till stöd för eleverna, minskar anslagen. Kraven sänks i en tid när de behöver höjas. Nu har regeringen gett upp försöken att ens försöka förbättra skolan, när man för skoltrötta elever erbjuder ettårig gymnasieutbildning utan en enda teoretiskt lektion. Tror skolministern att industriyrken idag är så simpla att de inte kräver utbildning? Till vilka yrken ska denna ettåriga utbildning leda till?

Nästa fråga som uppstår är, vad regeringen tänker göra med dem som inte orkar fullfölja grundskolan. Ska vi få ett ettårigt högstadium utan teori?

Adnan Dibrani, riksdagsledamot
 
Rekommenderad läsning:  Mediebruset om en obalanserad politisk debatt i P 1 morgon, Martin Moberg om den nedlåtande synen på arbetslösa i Sverige 2012..., Göran Johansson om att 20-29 åringar litar inte på dagens offentliga välfärd, Christian Norlin om att McDonald´s fick 100 miljoner, din mormor får 50 spänn!, Ulrika Hagström om glädjen över det slopade Vab-intyget.
 

1 kommentar:

Mirko Lukic sa...

..bra skrivet...redan idag uppstår problem för företagen där de inte kan få tag på personal som har rätt kompetens...ettårigt gymnasium lär ju inte göra dom ungdomarna mer attraktiva...hela Björklund är ett stort fail...