torsdag 20 september 2012

Hans Hoff: Var fanns politiken för jobben?


Den moderatledda minoritetsregeringen har misslyckats med jobben och inte heller i denna budget finns ansatser till någon ny inriktning på området. Finansminister Borg pratar nu om att svårare och oroligare tider är att vänta. Men orsaken till detta är ju regeringen själv som saknar en politik för jobb. I våras hade man bara ett enda förslag för fler i arbete och det var att förenkla andrahandsuthyrning. 17 000 miljoner lämnar Arbetsförmedlingen tillbaka för att det i grund och botten saknas en jobbpolitik. Den största faran för de som idag är eller riskerar att bli arbetslösa är den trötta regeringen som inte tar tag i vårt lands allra största problem, massarbetslösheten. Över 400 000 är idag utan arbete.

Under en månads tid, likt en reklambyrå, har företrädare för den borgerliga minoritetsregeringen åkt land och rike runt. Förslag kring alla tänkbara områden har kastats ut. Men idag när nu budgeten presenteras i sin helhet så väcker den snarare fler frågor än den ger svar. Regeringen visar på ett fortsatt ointresse för den höga arbetslösheten. Det saknas svar  kring hur man ska möta upp gapet mellan de över 400 000 i arbetslöshet och den rekryteringskris vårt näringsliv upplever. Varför drar man sammantaget ner på utbildningsmöjligheter i rådande läge?  Är det så att man nu är beredda att spela högt och till och med överge överskottsmålen och därmed vårt stabila finanspolitiska ramverk?

Vi vill istället genomföra reformer riktade rätt och i en sådan takt som ekonomin medger. Men framför allt så vill sätta jobben främst. Därför går vi nu vidare och analyser budgetpropositionen, bedömer reformutrymmet och inom kort kommer vi återkomma med vår skuggbudget. I den kommer vi till skillnad från regeringen inte lämna några som helst otydligheter kring politiken för fler i arbete.
 
Lästips: Om Borgs anförande och (S) fokus
 
Rekommenderad läsning: Leine Johansson om att offensiva åtgärder saknas mot massarbetslösheten, Göran Zettergren om att han tror inte på Borgs kalkyl men det är ok, Göran Johansson om en regerings reformoffensiv byggd på lösan sand..., Socialdemokraterna i Region Skåne om är målet för den moderatledda regionledningen att sjukhusen ska hålla budget?, Martin Moberg om det Tyresömoderaterna gör, också M:s linje i valrörelsen 2014...?.
 
I media: RoD om att rika pensionärer får mest i skattesänkning (surprise, surprise...), Dagens Arena 1 om PRO som ser regeringens skattesänkning till pensionärerna som politisk kosmetika, 2 om här är Borgs budget..., SvD som fokuserar mer på Löfvens reaktion, något som också märks i Ab, Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson på DN debatt om löften som lovar mer än det finns ekonomisk täckning för, ännu mer om budgeten här: BT, Affärsliv, DN 1, 2, SVT, GP, SvD, Expr, 2, Ab, SvD 1, 2, 3, 4, SR 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dagen, AV, GP 1, 2

Inga kommentarer: