torsdag 27 september 2012

Jana Nilsson: Vi behöver en ny regering

Nu känns det att sommaren är slut och hösten åter börjar ta sitt grepp om verkligheten. Det gäller inte bara väderleken, utan också det faktum att det politiska arbetet har kommit igång till 100 procent igen. En viktig del i det är att här i Varberg är budgetarbetet för 2013 i full gång och det innebär mycket inläsning och många möten.

Det blir ett betydligt tuffare 2013 än det har varit de senaste åren. Detta gäller även åren därefter. Nu börjar lågkonjunkturen märkas och det finns inte längre några extra pengar i den statliga påsen att lägga ut på kommunerna. De möjligheter som regeringen borde haft att stötta kommuner och regioner med pengar för att den vägen undvika stora konsekvenser i en lågkonjunktur, har de tyvärr medvetet själva tagit bort.
Varberg är ändå förhållandevis lite drabbade i förhållande till många andra kommuner och inte minst i förhållande till våra regioner. Hos oss är det riktigt stora problemet de närmaste åren att klara investeringarna. I första hand gäller det ett stort antal nya förskolor och skolor. Alla barn måste ju givetvis ha rätt till en förskoleplats och en bra skolgång.  Under de närmaste fyra – fem åren handlar det om 800 miljoner till en miljard kronor i investeringar bara i skolor och förskolor.

Vi har även stora behov av investeringar i olika fritidsanläggningar. Varberg växer och därmed behoven av större och bättre anläggningar. Vi har t.ex. en kraftigt underdimensionerad och illa åtgången simhall som måste hanteras, en simstadion i stort behov av upprustning, behov av en friidrottshall, förstärkningar på fotbollsarenor och fler idrottshallar. Sedan har vi som de flesta andra behov av investeringar i t.ex. gator och vägar, parker, upprustning av våra badplatser, behov av nya boenden inom äldre- och handikappomsorgen o.s.v. När det gäller investeringar så har Varberg inte varit speciellt framsynta. Investeringsnivån har under många år varit alldeles för liten och nu kommer behoven i en växande kommun som en snöboll.
Vår investeringsram om vi inte skall ta upp nya lån, ligger ungefär på 150 miljoner kronor per år. Självklart går inte detta ihop och den stora frågan är hur alliansen tänker hantera detta. För vår del så ser vi att vi måste klara stora delar av dessa investeringar inom relativt kort tid och det får naturligtvis inte drabba kvalitén genom att t.ex. dra ner på bemanningen.

De närmaste åren skulle Varberg – och de flesta andra kommuner och regioner – i allra högsta grad behövt kraftigt förstärkta statsbidrag som utgått från en progressiv statlig beskattning där de som tjänar mest också betalar mest. Nu är risken istället stor att vi tvingas föreslå höjningar i kommunalskatten där varje krona måste betalas lika på varje hundralapp som man tjänar och därmed slår sådana skattehöjningar betydligt hårdare mot dem som har låga inkomster. Men den generella välfärden, där alla har rätt att ta del efter behov, måste vi slåss för även i framtiden. Det kan även innebära kommunala skattehöjningar, även om vi inte tycker att det fördelningsmässigt är det bästa.
Jag ser verkligen fram emot en ny regering som kan börja jobba med en tydlig och rättvis fördelningspolitik igen. Tyvärr kommer detta med den utveckling vi ser nu, att bli en mycket tuff utmaning. Å andra sidan så har ju vi Socialdemokrater varit med om detta förr och självklart är vi beredda att ta den utmaningen igen.

Jana Nilsson, oppositionsråd i Varberg
Rekommenderad läsning: Magnus Nilsson ordf S-studenter om S och moderniteten, Martin Moberg om S förslag att avskaffa fas 3, Ola Möller om pojkars läsande och folkbildningens roll, Ulrika Hagström om har män högre värde...?

Rekommenderad medialäsning: Ab 1, 2, 3, SvD 1, 2, SR 1, 2, 3, Expr 1, 2, 3, DN 1, 2, Arbetet 1, 2

1 kommentar:

Gianni sa...

Åh en sosse som inte gillar regeringen och anser att ALLT blir bättre bara dom rättvisa sossarna får makten härligheten och köttgrytorna och slafsa skattemiljarder ur.

(s)å originellt =)