tisdag 9 oktober 2012

Jennie Nilsson: Sverige är värd en regering som tar jobbpolitiken på allvar

Som bekant kan man läsa statistik på många olika sätt. Länets borgerliga riksdagsledamöter skriver att antalet personer försörjda av sociala ersättningar och bidrag har enligt SCB minskat med drygt 200 000 personer under de sex senaste åren.

SCB får sina uppgifter från olika myndigheter. Socialstyrelsen till exempel publicerade för ett par veckor sedan en rapport som visade att antalet personer i landet, som är beroende av socialbidrag, har ökat kraftigt under denna tid. Dessbättre var Halland ett av få undantag i denna dystra statistik.

Den främsta anledningen till ökat socialbidragsberoende är enligt Socialstyrelsen arbetslösheten, som fortsätter att vara hög och högre än för sex år sedan. Många är inte längre med i a-kassa, eftersom regeringen höjde avgifterna för vissa grupper så mycket, att de inte längre har råd att betala denna försäkring. De måste gå till socialen för att kunna betala hyra och ha råd att köpa mat.

Långtidsarbetslösa har man skickat till Fas 3, där de saknar möjlighet till utbildning eller utveckling för att kunna få ett riktigt jobb. Ersättningen är så låg att de omöjligen kan försörja sig själva. Men regeringen kan räkna att ytterligare 30 000 personer har sysselsättning.

En annan grupp som inte längre är försörjda av sociala ersättningar är långtidssjukskrivna. De skickades till Arbetsförmedlingen för att söka jobb, även om de inte kunde sitta eller stå. Fast ingen arbetsgivare vill veta av dem, står de till arbetsmarknadens förfogande. Och regeringen kan bokföra nya segrar för sin arbetslinje.

Nu har de varit så länge utanför sjukförsäkringssystemet, att de åter har möjlighet att få sjukpenning och vi kan se att sjukskrivningssiffrorna ökar igen. I stället för att ordna rehabilitering, skickas sjuka runt i en karusell för att åstadkomma snygg statistik.

Att Sverige har god ekonomi är bra. Regeringen Persson lade en stabil grund till den. Men att vår ekonomi är bättre än i Grekland, Italien eller i Spanien gläder inte den unge hallänning, som inte får ett jobb utan gymnasiebetyg. Vi ska inte heller jämföra oss med de länder som är sämst i klassen.

I stället för en chans till bättre kunskap erbjuder regeringen ettårig gymnasieutbildning helt utan teori.

Sverige är värd en regering, som tar jobbpolitiken på allvar.

Jennie Nilsson, riksdagsledamot och talesperson i näringslivsfrågor

Rekommenderad läsning: Leine Johansson om konsten att tälja guld på sjuka..., Mediebruset om dags att byta ut mediegubbsen..., Peter Andersson om SVT:s Agenda och frågan om "hur mycket vi tål"..., Göran Johansson om att jämlika samhällen är bättre än de länder som har stora klyftor..., Annarkia om dimridåer, osanningar och trovärdigheten..., Susanna Holzer om grundskolan - en klass-, integrations- och arbetsmarknadsfråga, Roger Jönsson om är det 1500 kr eller är det 3000 kr Fredrik Reinfeldt?, Martin Moberg om att trygga människor vågar - därför viktigt med en bra och juste a-kassa..., Peter Högberg om Jonas Gardells bok Torka aldrig tårar utan handskar.

Rekommenderad medialäsning: Aftonbladet 1, 2, Dagbladet, Expr, GP, SR, DN, HD, GP, Allehanda, SvD, Skånskan, EK, Arbetarbladet, UNT, LT, Länstidningen, Norrländska socialdemokraten, Piteå-tidningen, RoD 1, 2, SvD 1, 2, Västerbottens folkblad

Inga kommentarer: