tisdag 16 oktober 2012

Jana Nilsson: En ny bo(s)tadspolitik måste till

Frågan om vart den svenska bostadspolitiken är på väg är i allra högsta grad befogad. Regeringens har en tydlig inriktning mot att marknaden själv skall sköta bostadsförsörjningen med så lite regler som möjligt. För mig är bostadsfrågan något helt annat. En bostad är i grunden en rättighet för alla. I ett land som Sverige, där inte minst regeringen framhåller att vi ligger på topp i Europa (vilket naturligtvis långtifrån stämmer på många områden), borde det väl vara en självklarhet att all har någonstans att bo. Detta måste vara den inriktning politiken tar sin utgångspunkt i. Marknaden är viktig för att få en smidighet och snabb omflyttning mellan olika bostäder, men i grunden måste det finnas en social bostadspolitik som tar sin utgångspunkt i allas rätt till en bostad.

Problemen med bostadsbrist finns idag mer eller mindre i nästan alla Sveriges kommuner. I en kommun som Varberg, som har en mycket stark tillväxt, är problemet snarast gigantiskt. Vi har en kötid på en bostad i det kommunala bostadsbolaget på i snitt ca sex år. Inne i staden är det så mycket som över tolv år. Vi har under ett stort antal år haft problem att komma igång med bostadsbyggnationen. Detta beror delvis på att varit svårt att få fram detaljplaner i den takt som krävts, vilket i sin tur i stor utsträckning har sin grund i det regelverk och den lagstiftning som styr planarbetet. Detta gäller inte minst de oerhört långa överklagandetider som finns när nya detaljplaner skall antas. Den nya lagstiftningen har knappast förenklat detta.  Här måste regeringen sätta in betydligt mer resurser för att minimera överklagandetiderna.
Regelverken är i sig ett problem, men det totala stoppet av att bygga nya hyresrätter kom när regeringen ändrade bostadspolitiken och tog bort de få stimulansåtgärder som fortfarande fanns kvar när det gällde byggnation av hyresrätter. Det var då den snabba ökningen av kötiderna startade. För Varbergs del gick vi från redan mycket långa kötider till en fullständigt ohållbar situation. Detta tillsammans med ett antal andra förändringar i bostadpolitiken, har varit en mycket medveten politik för att totalt marknadsanpassa hela bostadmarknaden. Denna politik har även inneburit att det är svårt att få en omsättning totalt sätt på bostadsmarknaden.

Det är dags att ändra den politik som förts inom bostadsområdet. Vi måste åter skapa en bostadspolitik som i grunden bygger på de behov som finns. Våra ungdomar måste kunna skaffa en lägenhet medan de fortfarande är ungdomer. Familjer som separera skall inte behöva flytta hem till sina föräldrar, syskon eller vänner för att det inte finns möjlighet att ge en förtur till en bostad. Hemlösheten bland missbrukare och psykiskt funktionshindrade får inte fortsätta att växa, utan den måste tvärt om minimeras. Alla har rätt till en bostad och en bra politik på detta område innebär också att vi smörjer möjligheten att byta bostad och att vi därigenom ger kommunerna och landet möjlighet till en snabbare tillväxt.

Jana Nilsson, Oppositionsråd Varberg (S)
Rekommenderad läsning: The Scandinavian Pumas om att Fas 3 är i Europadomstolen..., Göran Johansson om en senfärdig regering..., Peter Johansson om att riksdagsledamoten Lars Beckman (m) vill tysta kritisk högskolerektor..., Alliansfritt Sverige om att sex av C-distrikten vill skrota alliann, Martin Moberg om är det viktigt med rätt till en bostad...?, Helga von Pitbull om det egna racet.

Rekommenderad medialäsning: Arbetarbladet 1, 2, Dagens Arena, Norrbottens Kuriren, Östersunds Posten, GP, Allehanda, Aftonbladet 1, 2, Norrköpings tidningar, Trelleborgs allehanda, SR 1, 2

2 kommentarer:

Pierre Ringborg sa...

Idag är det pengarnas rätt till bostad samt vissa förturer som Varbergs kommun har inom sitt bostadsbolag. De som är satta i skuld och inte tillhör någon av de prioriterade kategorierna får en "tak över huvud"-lägenhet utan möjlighet att komma vidare. Även om det byggs s.k. nyproduktion kommer det bara att vara vissa som får dessa lägenheter.
Jag vet hur Jana slåss för allas rätt att vara självförsörjande men jag vet att även när det satt en S-regering var det svårt att få bostad även om man hade inkomst. Idag är gruppen med försörjningsstöd högre och att bygga nytt inte någon lösningf för dem. Skulle önska att kommunen genom avtal med sin egen aktör VBAB och även privata aktörer samt köp av fastigheter VFAB kunde "lösgöra" för dem som står längst bort i bostadskön så att inte pyramiden bestämmer då nyproduktion bara ges till de som har råd med detta.

Halland x 12 sa...

I grund och botten håller jag med dig Pierre. Med den bostadssituation som Varberg har så blir det omöjligt att ha en bostadspolitik som utgår från allas rätt till en bostad. Det blir istället marknadskrafterna som i praktiken styr helt och de med störst behov hamnar utanför.

Trots detta finns det redan idag avtal mellan Socialförvaltningen och VBAB och jag vet att VBAB gör vad de kan för att, inom de mycket begränsade möjligheter som finns, tillgodose de behov som Socialförvaltning har. Det finns även diskussioner med privata fastighetsägare, men här är det mycket svårare att göra överenskommelser. Här är jag övertygad om att kommunen skulle kunna ställa högre krav.
Men samtidigt har vi grund och botten ändå ett gigantiskt problem och detta handlar om att skapa en helt ny bostadspolitik som bygger på andra värderingar än de som gäller idag.

Skall en bostad i grunden vara en rättighet och inte i endast en marknadsfråga, så måste det ske genomgripande förändringar i politiken.

Jana Nilsson