tisdag 16 oktober 2012

Ronny Löfquist:Hylte, Halland och Sverige behöver en konstruktiv forsknings- och innovationspolitik

Delar av Hylte kommun tillhör Smålands landskap och delar landskapets struktur gällande näringsliv och företagsanda. De östra delarna av Hylte är en del av ”Gnosjöregionen” med  många små och medelstora företag.  45% av vårt näringsliv är varuproducerande, motsvarande siffra för riket är ca 15%. Med våra cirka 1400 företag på 10.000 invånare är vi helt beroende av ett företagsklimat i världsklass.

Därför välkomnar jag de förslag som nu Socialdemokraterna genom Stefan Löfven, Jennie Nilsson och Mikael Damberg presenterat för en konstruktiv forsknings- och innovationspolitik.
Vår region/kommun drabbades hårt av finanskrisen 2008. En återhämtning har skett, men fortfarande har många företag problem.  I landet som helhet har antal varsel nästan tredubblats mot ”normalår” vilket visar på det stora osäkerhet som råder. Många människor är arbetslösa och fler riskerar att bli, allt eftersom varsel verkställs. Det behövs verkligen en kraftfull politik för att få Sverige på fötter igen.

Företagen i våra kommuner är bra på att anpassa verksamheten, men för framför allt småföretag är det komplicerat att själva arbeta med forskning eller innovationsutveckling för nya produkter. Det behövs ett branschsamarbete.
Förslaget om att socialdemokrater vill se en 10-årig blocköverskridande överenskommelse för långsiktig forsknings- och innovationspolitik, kommer att gynna vår region. Likaså förslaget om en ny modell för statligt riskkapital till företag kopplade till inkubatorerna innebär att fler nya affärsidéer kan lyfta.
Att produktutveckling försvåras av finansiellt och kompetent glapp märks. Därför välkomnar jag strategiska samverkansprogram mellan akademi, det offentliga, företag och fack i dialog samt en långsiktigt hållbar forsknings- och innovationspolitik och satsning på öppningen av statligt riskkapital. Dessa förslag medverkar till att vår kommun, region och Sverige åter skall bli konkurrenskraftiga.

På det lokala planet startar därför Socialdemokraterna i Hylte, Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryds kommuner upp ett nära samarbete med IF Metall i Östbo/Västbo för att gemensamt stärka banden mellan näringsliv, fackförening och den lokala politiken inför valet 2014  
Ronny Löfquist, Oppositionsråd i Hylte Kommun

Rekommenderad läsning: Peter Andersson om partiledardebatt och konsten att vinna med det negativa..., Göran Johansson om att man ska kunna försörja sig på en lön..., Leine Johansson om att Reinfeldt vill se dyrare järnvägstransporter..., Annarkia om att varselvågen bereder mark för SD..., Peter Johansson om att älska LO:s avtalskrav..., Martin Moberg om inte särdeles förvånande att bl a fas 3 tränger undan riktiga och juste jobb..., Alliansfritt Sverige om M style - särintressen före klimatet..., Peter Högberg om Sveriges mirakulösa upphämtning på Olympiastadion i Berlin igår kväll..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Ab 1, 2, 3, Dagbladet, Expr 1, 2, Gotlands folkblad, Norrländska socialdemokraten, SMP, Dagens Arena, Sydöstran, Arbetarbladet, Arbetet 1, 2, 3, GP, SvD, RoD, SVT

1 kommentar:

Ulf Johansson sa...

Roligt att se initiativ tas och sjösättas!
En blocköverskridande strategi för forsknings- och innovationspolitik är utmärkt och välkomnas varmt. Ingenting slår konsensus när det gäller att verkställa beslut och nå resultat.

Bra att närmandet till akademi belyses. Tror att många känner sig främmande inför detta. Men faktum är att vi i Hylte har tillgång till toppresurser inom geografiskt närliggande utbildningscentra såsom Designhögskolan i Jönköping, Chalmers i Gbg, Universitetet i Lund och - inte minst - Högskolan i Halmstad. Och idéer på utvecklingsprojekt välkomnas av dessa, det är upp till oss att tänka till, våga ta kontakter och föreslå.

En annan sak jag ser som väsentlig är att vi måste våga närma oss exportmarknaderna. Också det är en främmande tanke för många. Språkkunnande och geografiska avstånd reser barriärer, men dessa är nog ofta mentala.

Våra produkter (talar om svenska produkter i allmänhet) har gott rykte, men de måste presenteras på exportmarknaderna. Valutakursen är en hämmande faktor som vi inte kan göra något åt, men den fluktuerar å andra sidan.

En käpphäst för mig är kvalitet. Kvalitet säljer, och det är exakt vad vi skall sälja på, inte försöka slåss i lågprissegmentet. Se på Tyskland och vissa av deras grannländer (exv. AT och NL) med stabilt hög export och låg arbetslöshet. De har denna exportstatus pga. att de producerar kvalitetsprodukter, inte lågprisprylar i stora volymer.

Men för att nå dit är det två saker som fordras; dels att vi verkligen producerar hög kvalitet naturligtvis, men också att vi vågar marknadsföra oss som en kvalitetsnation. Och i denna marknadsföring skall även politiker vara aktiva. Jag hör ofta tyska politiker tala med (oftast berättigad) stolthet om tyska kvalitetsprodukter. Det sänder signaler i hela produktions/konsumtionsledet och genererar en stolthet hos den egna nationen och dess yrkesverksamma i att värna om denna kvalitet, samtidigt som det blir eftersträvansvärt för konsumenterna att köpa dessa produkter. (Och kvalitetstänket gäller oavsett om det är fråga om att hålla rastplatser snygga och attraktiva utmed vägarna, eller om det gäller att sälja fordon eller optik). För svensk del skulle jag gärna vilja se detta kvalitetstänk även genomsyra utbildning, vård, rättsväsende, mm. av våra offentliga institutioner.

I ett brev som jag skrev till din partiordförande (SL) i våras tog jag ett konkret exempel för att belysa vardaglig påverkan av konsumtion baserat på kvalitet:

Vi skulle köpa en bra polygriptång. Hos handlaren fanns två som nog skulle uppfylla våra krav. En svensk (Bacho) och en tysk (Knipex). Båda låg i samma prisklass. Vid inspektion såg vi att Bacho-tångens käftar glappade ganska mycket och dessutom inte låg an plant mot varandra. Knipex-tången hade backar med minimalt glapp och med perfekt anliggning av backarna. Naturligtvis blev valet den tyska tången. Detta bara för att belysa vad kvalitet verkligen betyder. Skulle kunna utveckla detta betydligt mer... :)

Bästa hälsningar
Ulf Johansson