fredag 19 oktober 2012

Anders Rosén: Folkbildning – helt avgörande för ett livslångt lärande


Rätten att lära sig hela livet handlar om att människor skall ha möjlighet att leva ett innehållsrikt liv och kunna delta i demokratin.  Det handlar också om att kunna förverkliga sina drömmar. Drömmar som kan se helt olika ut men ihop med andras drömmar kan bli verklighet.
Människor behöver möta andra och samarbeta för att lära sig något nytt och utvecklas. Den norske pedagogikprofessorn Tom Thiller har skrivit en bok som handlar om just detta.  Boken heter "Den andra dagen". Titeln syftar på att när Tom gick i skola i Norge så gick man bara varannan dag. Den andra dagen var det livets skola. Han menar att det var den andra dagen han verkligen lärde sig något. Folkbildningen bygger just på detta. Att vi tillsammans i olika vardagssituationer lär av varandra i ett socialt sammanhang. Det måste också finnas olika platser att lära på och olika sätt att lära sig något på.

En annan viktig del är att bildningen måste bli tillgänglig för alla. Folkbildningen i sig bygger på alla människors lika värde och att ha möjlighet att bilda sig på sina villkor och utifrån sina behov. För att kunna ge förutsättningar för detta krävs det olika typer av åtgärder. Det allra enklaste hindret är rent fysiskt. Det är självklart för oss Socialdemokrater att hela samhället är fysiskt tillgängligt för alla, så även bildning. Det är också självklart att vi har attityder och ett bemötande som stödjer detta. Studieförbunden och Folkhögskolorna har en jätteuppgift vad det gäller tillgänglighet till bildning.
Det måste även finnas möjlighet att utbilda sig genom hela livet Där för måste vi också återupprätta den kommunala vuxenutbildningen som kan bedrivas i Komvux regi men också av folkhögskolor och studieförbund. Vi Socialdemokrater tycker att rätten till vuxenutbildning är en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle. En vuxenutbildning som skall vara tillgänglig för alla och ha hög kvalitet.
Samhället och arbetslivet förändras hela tiden, vilket innebär att vi människor måste ha nya verktyg för att kunna navigera i en ny verklighet.

Folkbildningen är en tradition med djupa rötter i arbetarrörelsen men det är också en rörelse som hela tiden förnyas. Sociala medier blir i det sammanhanget ytterligare ett verktyg för att modernisera folkbildningen. Facebook, Twitter, bloggar och andra forum skapar nya möjligheter att sprida kunskap och engagera fler.

Anders Rosén, kommunråd i Halmstad

Rekommenderad läsning: Peter Johansson om Suhonen och Larsson i ledningen för Dagens Samhälle..., Peter Högberg om den där jävla vinsten..., Göran Johansson om att förslaget om läxhjälp är bra - för de rika..., LO-bloggen om arbetsprocessens betydelse del 6, Martin Moberg om att den sjuka sjukförsäkringen genererar "pengaregn" över landets kommuner och landsting..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Arbetet 1, 2, DN, Länstidningen, Piteå-tidningen, Värmlands folkblad, SvD

Inga kommentarer: