måndag 29 oktober 2012

Lise-Lotte Bensköld-Olsson: Varför finns det inget piller som botar arbetslöshet?


Psykisk ohälsa och diffusa kroppsliga krämpor som värk t.ex. kan det ha att göra med att man saknar ett jobb att gå till eller en bostad att kalla sin egen!  Ja så kan det mycket väl vara! 

Fler och fler söker vård och diskussionen har kommit att handla om huruvida vi har råd att göra allt i framtiden? Den borde handla mer om gör vi rätt saker på rätt ställe. Jag är rätt övertygad om att om vi väljer att med ett öppet sinne närma oss problemen så kommer vi ha råd med framtida behov!

Hörde på en föreläsning som påstod att var tredje skattekrona (inom vården) går till de icke sjuka! Det skulle innebära i halländska mått mätt minst en miljard kr per år. Är det rätt använda skattekronor kan man fråga sig och bör också göra! Tänk vilket fantastiskt reformutrymme som finns om vi vågade ta andra vägar än de redan inslagna.

En bostad att kalla sin egen, ett jobb som du kan försörja dig på och en meningsfull fritid! En ny form av en helig treenighet som om den får ordentligt fäste bara generar mervärde för alla.

Vi behöver en kraftfull bostadspolitik, vi behöver också en kraftfull arbetsmarknadspolitik och inom hälso- och sjukvården behöver vi en mer tydlig inriktad politik som har invånareperspektivet i fokus.

Istället ägnar sig den moderatledda borgerliga majoriteten i region Halland åt omorganisation, omstrukturering och utredning efter utredning som inte ger något resultat mer än att uppgivenheten sprider sig i organisationen och att oron hos våra invånare ökar.

Utveckla den nära vården så den klarar att fånga upp behoven tidigt och ta krafttag tillsammans med stat och kommun för att lösa det som ofta är orsaken till att människor är ofriska, avsaknaden av jobb och bostad. Det kommer aldrig forskas fram ett vaccin för de åkommorna!

Lise-Lotte Bensköld-Olsson, regionråd

Rekommenderad läsning: Peter Andersson om att alliansen i riksdagen och alliansen i regeringen är oense om jobbpolitiken..., Calle Fridén om vänster eller höger eller mittemellan..., Ingvar Persson om att t o m Stockholm har upptäckt gruvorna..., Thomas Böhlmark om att tala om jobb och om det som ska göras..., Johan Westerholm om vi kräver låga löner i låglöneland..., Martin Moberg om den föga förvånande syrliga reaktionen från SN på S förslaget om ordning och reda i välfärden..., fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Rekommenderad medialäsning: Aftonbladet, Folkbladet, SVT Sydnytt, HN, NSD, SvD, Sydöstran 1, 2, Arbetarbladet, Folkbladet, Dala-demokraten, Östran

Inga kommentarer: