måndag 25 februari 2013

Ronny Löfquist: Framtidssatsningar för Hylte kommun


Hylte Kommun har det senaste året drabbats av ett antal negativa nyheter, framförallt på arbetsmarknaden med varsel och företag som lämnat kommunen. Samtidigt har vi många företag som går bra, nyanställer och expanderar. För att möta förändringarna på arbetsmarknaden, stödja vårt näringsliv och öka kommunens attraktivitet presenterade Socialdemokraterna i Hylte Kommun förra veckan fem långsiktigt viktiga förslag för kommunens långsiktiga tillväxt. Ett genomförande av dessa kommer att stärka ortens dragningskraft för både invånare och företag.

Hyltebruk har en unik möjlighet som många andra orter saknar, en befintlig järnväg. Idag används banan endast för godstrafik. En snabb, miljövänlig kommunikation mot kusten kommer att ge bättre möjligheter för studie- och arbetspendling. Samtidigt ökar attraktiviteten att bo i kommunen när tex Halmstads handel och nöjesliv kommer närmare tidsmässigt. Fram till 1996 gick det persontrafik på banan då linjen lades ner. Förutsättningarna för en nystart är stora. I Halmstad ger nya Resecentrum helt andra möjligheter för vidare kommunikationer. Resandet och pendlingen har ökat kraftigt sedan mitten på 90-talet. Mellan 2000 och 2012 ökande resandet med linje 400 (Halmstad-Hyltebruk buss) från ca 20 000 resande till ca 35 000 resande per år. Vi föreslår att en ”Hyltependel” trafikerar Hyltebruk - Halmstad på ca 30 minuter
En förutsättning för att våra mindre samhällen ska växa och utvecklas är att det skapas en fungerande kollektivtrafik mellan dessa orter och centralorten Hyltebruk. Idag trafikeras Hyltebruk- Unnaryd samt de orter som ligger utmed Nissastigen kollektivt. På nämnda orter finns ett rikt näringsliv med många företag. Bara de tre största privata arbetsgivarna på respektive ort sysselsätter idag i ; Kinnared 280st, Landeryd 100st och Unnaryd 285st. För att underlätta för arbetspendling bör avgångar anpassas för lokala förutsättningar på respektive ort.

Nyligen besökte socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven Hyltebruk och Stora Enso. Han fick en inblick om kommunen, styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Stefan har en uppfattning om att Sverige, som ett litet exportberoende land i en globaliserad värld, är beroende av samarbete. Att samverkan mellan stat, högskola/universitet och näringsliv ska bidra till jobb och välstånd i landet. Det var även hans råd till oss i ett kommunperspektiv. Ett samarbete med skola och näringsliv lokalt kan stärka Hylte Kommun. Liknelsen mellan Sverige och Hylte är bra. Vår kommun är liten och starkt beroende av vår omvärld när det gäller konjunktur och strukturförändringar i vår omvärld.
Som ett led i att stärka arbetsmarknaden och näringslivet i Hylte Kommun ska ett ”Lokalt innovationsforum” inrättas. Där ska Hylte Kommun samspela med kommunens näringsliv och ge ingångar och samarbeten med Region Halland och Högskolan i Halmstad. Det kan handla om spetsutbildningar inom många olika områden. Studenter kan bidra till utveckling genom att göra sina examensjobb någonstans i Hylte.  På våra företag kommer det dagligen fram många idéer och uppslag på nya produkter och verksamheter. Här kan Högskolan bidra med att utveckla idéerna och innovationerna så att det på sikt kan leda till nya jobb och företag.
Vidare kommer vi att bilda ett nätverk med syftet att stärka kontaktnätet mellan politiken och näringslivet. Nätverket är ett politiskt initiativ men kommer ha fokus på att hitta lösningar för kommunens bästa och inte lokal partipolitik. Detta forum ska ses som ett komplement till kommunens näringslivsarbete som fortgår som tidigare. Nätverket är ett sätt för att öka samförståndet mellan olika aktörer i kommunen, vilket vi vill bidra till.
Avslutningsvis pågår just nu planarbetet med att bygga bredband med fiber på kommunens landsbygd. Ett antal fiberföreningar ligger i startgroparna att med statliga/regionala bidrag och stora ideella insatser bygga ett nät som kommer öka landsbygdens dragningskraft markant. Kommuns tätorter omfattas inte av bidragssystemet. Det innebär att våra större orter på sikt kommer att bli underutvecklat när det gäller digital infrastruktur. Vi föreslår Hyltebostäder ett tredje uppdrag, att vid sidan om fastighetsförvaltning och fjärrvärme även påbörja arbetet att på affärsmässiga grunder bygga fiber i kommunens tätorter. Ett alternativ som ska övervägas är att låta ett nybildat utvecklingsbolag få ansvaret för de digitala infrastrukturfrågorna i kommunen.

Samma vecka som vi socialdemokrater presenterar våra visioner för kommunen tycker Kristdemokraterna i kommunen att det är dags att kasta in handduken. KD föreslår ett samgående med Halmstad eller Gislaveds kommuner. Alternativen är tydliga, avsluta Hylte kommun med KD eller utveckla kommunen  med Framtidspartiet!

Ronny Löfquist (S)

Oppositionsråd i Hylte Kommun
Rekommenderad läsning: Roger Jönsson om att det är skillnad i svensk politik..., Fredrik Antonsson om en bjudning med motvilliga gäster..., Göran Johansson om att slopa den andra sjuklöneveckan som splittrar Alliansen..., Roger Jönsson om varför vill Alliansen styra Sverige...?, Fredric Kjellberg om Maramö-mötet och tillståndet i svensk politik..., Martin Moberg om mötet i Marmö snarare början på slutet än slutet på början....

Rekommenderad medialäsning: Dala-demokraten om att sista borgaren släcker ljuset..., Folkbladet om ett marigt möte som väntar i Maramö..., Dagbladet om en farlig kombination..., Piteå-tidningen om Maramö och sedan...?, Aftonbladet, SvD, Expressen 1, 2 och DN om Maramö och att Lööfs förtroendesiffror går ned m m..., SVT 1 om en splittrad Allians som packar koffertarna..., 2 om att Reinfeldt stärker sin ställning i opinionen..., 3 om hur ska S vinna valet...?, 4 om Jan Björklund och den stora båten..., 5 om Jan Björklund som igår medverkade i SVT:s Agenda om skolan..., Expressen ledare 1 om Stefan Löfvens huvudvärk, 2 om dags för en storkoalition...?, Gotlands allehanda om på väg till Maramö..., NSD om att IF Metall bjuder på soppa i Värnamo..., Östran 1 om ett bra S-program för förändring...., 2 om mardröm i Maramö...?, Dagens Arena 1 om frågan om vinster i välfärden...., 2 om att Alliansen och MP bär ansvar för "de olönsamma patienterna"..., Aktuellt i politiken 1 om att Lööf kovänder i nya Centerstridsfrågan, 2 om Lööfs välkomnande till Maramö - den skyhöga arbetslösheten m m...., 3 om att en trovärdig politik kräver nya åtaganden...

Inga kommentarer: